معماری
 
معماری تبلیغاتی
سکونتگاه‌های غیررسمی و مدیریت عرصه‌های زیست محیطی مهرداد دانش دوست، سعید غلامی ، مسعود نجفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش دوچرخه در پایداری شهری علی داداش زاده، مهدی صدیق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش فضای سبز در توسعه پایدار شهری علی داداش زاده، حبیب داداش زاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استفاده از نیروی‌های درمانی طبیعت، ارمغان همخوانی اکولوژیکی ساختمان و محیط انسیه قربان نژاد، نگین احمدی دانالویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی علل پایداری اجتماعی در فضاهای شهری گذشته ایرانی با استفاده از روش چیدمان فضا (نمونه موردی بازار سنتی شهر همدان) مجتبی خانیان، گلسا صواغ، سید وحید حسینی خاتمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش ساباط در معماری دزفول محسن دورخیز، آرمین جعفری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر فضای باز (حیاط) (کالبدی- اقلیمی) در فضاهای آموزشی از گذشته تا حال آناهیتا مکوندی ، محسن دورخیز چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. باغ ایرانی مکانی برای گفتگوی انسان و طبیعت محسن دورخیز، آناهیتا مکوندی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. روشهای توزیع تراکم جمعیتی در جهان و ارزیابی توزیع تراکم جمعیتی در شهر رشت حمیدرضا ضابط محبوب، علیرضا ضابط محبوب، محمد علی محبوبی کینچا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مطالعه کیفیت بصری سیما و منظر شهری جهت دستیابی به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ شهر ایلام) دکتر سعید ملکی، توران احمدی، ایران احمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نانو و تولید غشاها و پارچه‌های کششی در معماری خالید امینی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیرات نانو مواد در ساختمان(بهبود شرایط و ایجاد تغییر) خالید امینی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. فرم شهری مطلوب، الگویی جهت نیل به توسعه پایدار هاجر جهانشاهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش پیاده‌راه در پایداری منظر شهری(نمونه موردی: منظر خیابان ولیعصر) بابک خورشیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش برنامه‌ریزی فرایند طراحی معماری در رهیافت معماری پایدار سحر علینژاد، طیبه ولیان در صورت حذف بخشهای اضافه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سازه هوشمند، قدمی نو در دنیای ساختمان محمود رحیمی، الهه منتظری، عاطفه جعفرقلی بیک در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی میزان تطابق پذیري شهر جدید اندیشه با اصول و معیارهاي توسعه پایدار شهري بهزاد قربانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی رابطه میان برنامه ریزي منطقه اي و توسعه پایدار بهزاد قربانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نمونه موفق توسعه پایدار شهری؛ نمونه موردی منطقه وینوو در ایتالیا حسین صالحی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری سبز، رویکردی الزامی در راستای تحقق توسعه پایدار شهری هاجر جهانشاهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مشارکت شهروندان در مديريت شهری (مطالعه موردی شهر اردبيل ) داود عبداللهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی (معماری) مجتمع های آپارتمانی با رویکرد سرمایه اجتماعی (مطالع موردی مجتمع‌های آپارتمانی اردبیل) داود عبداللهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه شهری پايدار با تجهيزات روشنايی خورشيدی در شهرها (نمونه مطالعه شهر کرمان) شيوا سعيد، الهام شهسواری، شهرام مینویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حیات مدنی فضاهای شهری بر مبنای پیاده‌مداری و تاثیر آن توسعه پایدار شهری مونا نیکوخوی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اصول استفاده از معماری زیرزمینی در گذشته و تعمیم آن برای ارتقا پایداری در معماری و شهرسازی معاصر حمیده محبی، مونا نیکوخوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد GIS درواحدعوارض ونوسازی شهرداریها یکی از راهای رسیدن به توسعه پایدار، مطالعه موردی شهرداری پاوه کامران نوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي انطباق پذيري معيارهاي توسعه پايدار در معماري سمنان(نمونه موردي مسجد جامع سمنان) هومن مسگريان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رتبه‌بندی محلات شهر اشنویه از نظر شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از روش تحلیل عاملی ایوب معروفی، بایزید شریفی، هژار خالدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل فضایی و رتبه بندی خدمات اقتصادی اجتماعی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی با تاکید بر توسعه پایدار حجت ابراهیمی، معصومه قمشه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش بام و دیوارهای سبز در رسیدن به طراحی پایدار، مطالعه موردی: آسمان خراش خورشیدی برای شهر مکزیک سعید رحمانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عناصر پایدار معماری ایران در آتشکده ها و مساجد راحله نوبخت، محمد یوسفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان سنجی بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری برای احیای حوزه های بازیافت در مرکز فضایی منطقه 9 مشهد مریم یوسفی احمد چالی، سیده گلنوش جوریمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش و جایگاه فضاهای شهری در هویت بخشی عبدالله خداوندی، محمود یزدانی امیری، احمد خداوندی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش تعاملات اجتماعی در سرزندگی بافت های مسکونی (نمونه موردی: محله آبیاری شهرستان آستانه اشرفیه) سید صادق میرهاشمی نسب آستانه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش نمای پنجم در توسعه سیمای شهری با بهرمندی از شیوه های معماری پایدار علي طاهرياى چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تأثیر شاخص های هویت در کالبد شهر (نمونه موردی خیابان امام رضا(ع) در شهر مشهد مقدس) فهیمه حسینی فخر، مجتبی حسینی صدیق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی توسعه کالبدی شهر میانه و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی پیرامونی رقیه سلطانی، رضا حسن‌پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش اقلیم در شکلدهی مساجد معتدل و مرطوب با مطالعه موردی مسجد جامع روستای امین آباد شهرستان بابل ابوالفضل صالحی ایمنی، ندا ضیابخش، سیما جلیل پور اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شار پارسی، ایمن شهر ایرانی سیده هورناز وهابی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل و بررسی نقاط انتهایی دید در خیابان‌های شهری عاطفه دانشور خرم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهتر است خیابان دانشجو مشهد به عنوان مطالعه موردی در عنوان مقاله نیز قید شود. آمایش شهرستان بروجرد از منظر پدافند غیرعامل علیرضا گودرزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهرستان تبریز حامد شهامی، غلام دولتی، بهزاد پادروندی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل جایگاه حوضه آبخیز در توسعه گردشگری پایدار شهرهای میانی نمونه موردی: شهرمیانی لوندویل(استان گیلان) رامین حاجی امیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با جرائم علیه محیط زیست سیده مرضیه میرمعصوم‌نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاملی در مفهوم زیست پذیری؛ شناخت، سنجش و رویکردها محمدامین خراسانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وضعیت مبلمان شهری با تاکید بر جانمایی آن ها (نمونه موردی پارک گلهای زنجان) مهرداد دانش دوست، سعید غلامی، مسعود نجفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دیوار برشی بازشودار (کوپله) حسین منصوری گلشن، کوروس نکوفر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش نشانه های شهری بر کیفیت ادراک شهروندان از فضا(نمونه موردی شهر همدان) نعیمه نوراله زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. چشم‌انداز سازی شهر اشنویه در فرآیند راهبرد توسعه شهری(CDS) محمدرحیم رهنما ، محمد اجزا شکوهی، بایزید شریفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حل عددي معادلات انتقال آلودگي در آبهاي زير زميني با استفاده از روش ايزوژئومتريك در فضاي دو بعدي حسن كشتكار، محمد جواد كاظم زاده پارسي، يوسف بازرگان لاري چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی پویایی و سرزندگی در فضاهای شهری با تاکید بر فضاهای جمعی (نمونه موردی خیابان سعدی زنجان) مهرداد دانش دوست، ریحانه یاسمن چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مصالح عایق راهی به سوی کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها محمد جانی، مهدیه کریمی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل راهبردی قابلیتها وتنگناهای بکارگیری المانهای سنتی درمیادین شهرهای امروزی ایران لیلا احمدی، عباس علی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مکان یابی پایانه های برون شهری در شهر رشت مهدی برنافر، حمیدرضا ضابط محبوب، سارا نجفیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان سنجی استفاده ترکیبی از بادگیر و انرژی های تجدیدپذیر با رویکرد کاهش مصرف انرژی در اقلیم گرم بهار قاسمیه، سارا قشقایی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی روش‌های بومی پایداری در طراحی خانه فرشاد مرزبانپور، علی علائی، حمید مرادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دی کانستراکشن، مقدمه‌ای بر راهبرد مصالح پایدار فرشاد مرزبانپور، علی علائی، حمید مرادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهرهای هزاره ایران نمونه وردی بم رامین برائی نژاد،رسول برائی نژاد،سعیده احسان نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت توسعه پایدار شهری از بعد اجتماعی فرشاد مرزبانپور، علی علائی، حمید مرادی، سالار محمدی در صورت مطالعه حوزه مشخص و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش بام سبز در رسیدن به طرحی پایدار فرشاد مرزبانپور، علی علائی، حمید مرادی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه بوم محور شهر، رویکردی نو در توسعه پایدار شهری در ایران قادر احمدی، الهام میرزایی، احمدسطوتی، فرهاد هاشمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اثر الگوهای معماری پایدار در توسعه فضاهای شهری امینه قیصری ده شیخ در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ساماندهی فضاهای شهری در شهرهای ساحلی و باززنده سازی آن ها با تاکید برگردشگری شهری پایدار (بلوار معلم رامسر و ساحل همجوارآن) مریم نعمت الهی ثانی، سید مسعود مومنی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ویژگی‌های شاخص اقلیمی حاکم بر مناطق سرد و کوهستانی و تاثیرات آن بر شکل‌گیری معماری مساکن منطقه (مطالعه موردی: شهر تبریز) مسعود حق لسان، سیدمهدی قدوسی فر، سهراب سراجیان تبریزی، جعفر کاظمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نگاهی به معماری گذشته و سنتی شهر تبریز و شناخت شاخصه‌های مهم معماری همساز با اقلیم آن مسعود حق لسان، سیدمهدی قدوسی فر، سهراب سراجیان تبریزی، جعفر کاظمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارتباط بين انسان و طبيعت و محیط پیرامون با رویکرد ساختمان و مکان ایلدار فتحي اجیرلو، عليرضا آرويش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نگرشي بر ارزيابي آسايش انساني در شهرستان پارس آباد مغان با توجه به شاخص اوانز ایلدار فتحي اجیرلو، خدابخش فتحی اجیرلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش مدراس در توسعه پایدار محله هاي بافت قدیمی شهرهاي تاریخی(نمونه موردی شهر شوشتر) حمیده قاسمی زاده، ابراهیم لرکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار محله‌ای با مفاهیم بومی شده در راستای توسعه پایدار شهری علیرضا سلیمانی، کورس نکوفر در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي و ارزيابي شاخص هاي سرزندگي خيابان‌هاي شهري در توسعه پایدار شهری(نمونه موردي: خيابان راهنمايي شهر مشهد) مونا خسروی، پویا جاویدی مقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ساختمان همخوانی اکولوژیکی، هماهنگی با محیط زیست علی رضا باوندیان، فرشته شهرکی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جستاري بر صفات شهر اسلامي از ديدگاه امام علي (ع) بابك رضي منش سرخاب، محمد محمدي كيا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حاشیه نشینی مشکل فرا روی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر رشت) حمیدرضا ضابط محبوب، علیرضا ضابط محبوب، محمد علی محبوبی کینچا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پايدار و مبانی آن در معماري مسكوني ايران سید جواد قریشی خوراسگانی بررسی معماری مسکونی ایران بیش از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد. لذا در صورت تعریف حوزه جزئی‌تر مطالعه و یا مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش مدیریت بحران در کاهش اثرات مخاطرات زیست محیطی نواحی ساحلی مریم نظری کتولی، سحر قربانی، پریسا مشکسار، محمد حسن آزادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهری با رویکرد توسعه حمل و نقل محور (TOD) فاطمه قطب زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهری با رویکرد روانشناسی محیطی عابر پیاده ناصر براتي، فاطمه قطب زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مشارکت محیطی راز جاودانگی توسعه پایدار شهری (با بررسی نمونه موردی پیاده راه پانزده خرداد و مقایسه تطبیقی با نمونه‌های خارجی) فاطمه قطب زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی انتقادی شهرهای جدید یاسمن حسین نژاد، زهره امینی، سحرالسادات امیری نژاد ابراهیم آبادی مطالعه شهرهای جدید، بیش از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد. لذا در صورت تعریف حوزه جزئی‌تر مطالعه و یا مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش اقلیم در شکل‌دهی مساجد معتدل و مرطوب با مطالعه موردی مسجد جامع روستای امین آباد شهرستان بابل ابوالفضل صالحی ایمنی، ندا ضیابخش، سیما جلیل پور اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تبیین زمینه‌های شکل‌گیری شهر اکولوژیک اهورا زندی آتشبار، محمدرضا محسنی، سعیده نژاد ستاری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارائه الگو برای طراحی سبزه میدان،میدان فراموش شده ی ایرانی (نمونه موردی سبزه میدان های دوره قاجاریه: قزوین ،زنجان،تهران) نوید سعیدی رضوانی، ژاله کلانتر، شیما همایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای و تدوین استانداردهای آموزشی در مهارت آموزی و اشتغال زایی با هدف گسترش آموزش شهرسازی و معماری پایدار نوید سعیدی رضوانی، شیما همایی، ژاله کلانتر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش بهسازی و ایمنی سازه در کاهش آسیب‌پذیری معابر و شریان‌های شهری(مطالعه موردی قطار شهری اصفهان) حامد محمدی سیچانی، محمد فاتحی مرجی، حسینعلی لازمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری و ساختمانهای هوشمند (تکنولوژی برتر ساخت) محمد جانی، مهدیه کریمی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وقش و عملکرد شهرهای کوچک در تسهیل خدمات رسانی به روستاهای پیرامون؛ مطالعه موردی: شهر زرین‌رود در استان زنجان یونس جعفری، امید حسامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نگاهی به تحولات الگوهای معماری مسکونی در شهر تاریخی بشرویه آرمین جعفری، امید رهایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. هندسه پنهان در خط بنایی (کاشی معقلی) بناهای شهر تاریخی دزفول آرمین جعفری، امید رهایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جایگاه دانش روان شناسی محیطی درساختمان‌های بلندمرتبه شهرستان بوکان بارویکرد معماری پایدار رزگار حسن پور ارتباط موضوع با ساختمان‌های بلندمرتبه در متن چکیده روشن نیست، همچنین چکیده از نظر فرمت دارای اشکالات جدی است، در صورت اصلاح چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نمادگرایی در معماری و تأثیر آن بر طراحی بناهای عمومی معاصر ایران سید عباس حسینی، شهریار شقاقی، مهدی مقیمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنعت توریسم در توسعه پایدار شهری هاشم محمودی، آزاده محمودی، مریم محمودی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سنجش کیفیت محیط شهری با تاکید بر بافت فرسوده زهرا ناقدی مهر در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی الگوهای پایداری در معماری و شهرسازی سنتی ایران و نمود آن در آثار معاصر مرجان رضایی یزدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماري پايدار با بهره‌گيري از انرژي‌هاي نو، بررسي سيستم‌هاي فوتولتائيك و آبگرمكن‌هاي خورشيدي قاسم میرزایی، مجید شهبازی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. فرصتهای سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرستان ارومیه رامين رضايي شهابي، فرزین مرادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل تاثیر فرهنگ و سنت مردم در معماری پایدار الناز خادم‌موخر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی الگوی توزیع فضایی کاربری های خدماتی بارویکرد عدالت اجتماعی(مورد مطالعه شهرجلفا) محمد احدنژاد روشی، مرتضی قربانده علمداری، شهاب نوبخت حقیقی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جهانی شدن و شهر پایدار در ایران نمونه مطالعاتی: منطقه 1 شهر تهران زهرا زمانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازنگری اهمیت فضای نیمه باز و بررسی تأثیر آن در معماری پایدار خانه‌های بوشهر مینا اکبرزاده، مهرو رخشان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش محیط زیست و اقلیم در معماری و شهرسازی پایدار نسیم بهمنی، اعظم یاوری فرد، علی علائی در صورت تعریف حوزه جزئی‌تر و یا مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل نظام شهری استان کردستان (1365-1390) نظام لطفی، علی اکبر اصغری زمانی، خسرو احمدی اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش شهر هاي میانی در توسعه پایدار منطقه اي نمونه موردي : شهر کازرون فریبا فروردین چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برنامه‌ریزی استراتژیک عوامل اثرگذار بر توسعه بهینه شهر ساحلی ساری با استفاده از مدل SWOT لیلا داودی، اکبر کیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر انرژی زمین گرمایی بر فضای شهری مهرناز ایزدی، نجمه عربپور، حسین ثمره رضایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تأثیر عناصر اقلیمی بر معماری منازل مسکونی و ارائه الگوی مصرف بهینه انرژی(مورد: شهرستان طالقان: شهرک) معصومه مهری، عبدالرزاق مهری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تاثیر معماری و توسعه پایدار در رشد هوشمند شهرک‌های جدید شیراز با رویکرد زیست محیطی علی اکبر حیدری، آناهیتا یزدان پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی پایداری معماری ایرانی در اقلیم های چهارگانۀ ایران حمید مرادی، فرشاد مرزیانپور موضوع، کلی و خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد در صورت نگاه جزئی‌تر و یا توجه به کاربردهای بومی موارد معرفی شده، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت تکنیک های طراحی پایدار در معماری بناهای سنتی کرمانشاه حمید مرادی، فرشاد مرزبان پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بادگیرهای کویر معماری پایدار در معماری کهن ایرانی نوید پارسایی، لادن صابرین بروجنی، کوروش ذالک زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی خوابگاه دانشجویی متناسب با معماری پایدار در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان(اصفهان) نوید پارسایی، لادن صابرین بروجنی، کوروش ذالک زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهرستان بوکان امینه قیصری ده‌شیخ چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تطابق شرایط ساختمان سازی پایدار در استان کرمان با توجه به اقلیم ویدا عبدالله نژاد، شهرام مینویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت های درون شهری (مطالعه موردی:بافت قدیم دزفول) علیرضا شوهان، مهدی مکوندی، مهنوش محمودی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش رنگ در فضاهای عمومی با بررسی نمونه موردی بافت سنتی شیراز محمدهادی نصیری، امیراسماعیل کشاورز، سیدمحمد علی معزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و شناخت سیستم مدیریت در انرژی و طراحی محیطی (Leed) محمد هادی نصیری، علی رضا حسین زادگان شیرازی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رابطه‌ای میان پایداری اجتماعی و فضای آموزشی حمیدرضا عظمتی، محمدهادی نصیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مفهوم سکونت در فرهنگ اسلامی ایرانی سارا یزدانی، ابراهیم مرادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نشان دادن ایده های برتردر معماری امروز و آسایش فردا مهدیه حقگو پور ولی، شهرام مینوئی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش معاني و مفاهيم در سازماندهي شهر ايراني- اسلامي مسعود داوري نژادمقدم، پريسا جليلي فیروزی نژاد، امین بيگي کلشتری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی میزان تحقق شاخص‌های پایدار شهرالکترونیک درنظام شهری ایران(مورد: شهررشت) سیدعلی حسینی، سلمان فیضی، یاسرقلی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری شبیه سازی درطراحی‌های آینده با رویکرد شهر پایدار محمد مهدی مظهری، سحر علینژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی و شبیه‌سازی رشد شهری شهرهای میانه اندام با استفاده از مدل CA-Markov (نمونه موردی: شهر مراغه) میرستار صدرموسوی، رسول یزدانی چهاربرج چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي راهكارهاي توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي(محله سه قلعه شهر زابل) رضا حسینی، ناصر غفاری مقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مشارکت مردمی در ساماندهی بافت فرسوده‌ی شهری نیلوفر معاون افشاری، الهام طاهری‌پور، شبنم مظلوم در صورت حذف مقدمات و بخشهای زائد، همچنین تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر فناوری نانو در پایداری زیست محیطی نیر نشاطی شندی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پايدار در خانه سنتی ايراني، نمونه موردي خانه سپیده کاشانی (باکوچی) كاشان بابك عالمي، صدیقه کمالی زارچی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دانش بومیان در ساخت بناهای مسکونی: تجربه‌ای کارآمد در کنار معماری نوین جمال عبداله‌پور، رجبعلي مختارپور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نظر به هدف مقاله که «گردآوري و ثبت دانش بومي در نحوه ساخت خانه بومی در جزيره كيش» می‌باشد. پیشنهاد می‌شود این موضوع در عنوان مقاله نیز منعکس شود. ارزیابی نقش پارکهای شهری و بهینه سازی استفاده از آن در شهرهای میانی (مطالعه موردی: شهر بوکان) شورش آهنگری، الهام حسنی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اورامانات هویت بخش معماری پایدار اســرین فتحی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری برای موسیقی گامی در جهت توسعه شهری (با رویکرد گردشگری در ایران) سیران رحیم زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شمول اجتماعی و طراحی شهری پایدار ثمینه انصاری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش طراحی محیطی در ایجاد امنیت و جلوگیری از وقوع جرم اکرم معرف‌زاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي نحوه توزيع فضايي و شعاع عملكردي فضاهاي سبز شهري (نمونه موردي: فضاهاي سبز شهري منطقه 11 شهر تهران) حميدرضا تلخابي، فاطمه دهقان بنادكي، اصغر پاشازاده، علیرضا خواجه بهرامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش عرصه‌های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع مسکونی فیروزه، مشهد، ایران) رضوانه رضایی رشتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل و بررسی رویکرد به طبیعت در آثار معماری پایدار هزاره سوم علیرضا فلزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی خانه در اقلیم گرم و خشک با معیارهای خانه‌سازی در اسلام سارا حیدریان، فیروزه یاسمی، بهزاد وثیق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر اراضی نظامی در توسعه پایدار شهری دنیا اکبرزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارائه مدلی بهینه جهت ارتقاء کیفیات محیطی در فضاهای عمومی شهری از طریق روشهای تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیونی، نمونه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران سید مصطفی رضوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی خانه‌های خورشیدی، در جهت معماری پایدار شيوا سعيد، الهام شهسواری، شهرام مینویی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و ارائه راهکارهایی جهت تحقق آن نوید سعیدی رضوانی، سید مصطفی رضوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پهنه بندي آسيب‌پذيري بافت بخش مركزي شهر بجنورد در برابر زلزله با استفاده از GIS و مدل AHP صادق حاجي نژاد، سيده شهربانو موسوي، فريوش نامداري چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازاندیشی تاثیر روند شکل‌گیری مجموعه های چند منظوره سنتی در معماری معاصر ایران سوگل شمتوب، احمد ترکمان، نادیژدا نیکولایونا شبک چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نمود شفافیت مبتنی بر کاستن ماده و افزایش فضا سوگل سالاری، بهزاد محمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. هویت بخشی به معماری و شهرسازی ایرانِ اسلامی با رویکرد پایداری فرهنگی یزدان سلطانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش آموزه‌های دین اسلام بر شکل‌گیری ساختار کالبدی معماری و شهرسازی (نمونه موردی: مکتب معماری و شهرسازی اصفهان) یزدان سلطانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری و توسعه شهری پایدار : مفاهیم و اصول یزدان سلطانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دستيابي به پايداري اجتماعي در فضاهاي عمومي شهري از طريق پاسخگويي فضا به ابعاد مختلف انسان حشمت الله متدين، كامليا كاوه، ملوري پورعلي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهره گیری از فناوری های نوین به منظور ایجاد پوسته‌های رسانه‌ای هوشمند در جهت ارتقائ تعامل محيط شهري با انسان كامليا كاوه، ملوري پورعلي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش شهرهاي مياني در تعادل فضايي استان خوزستان طي سال های 1355 تا 1385 محمد حسن يزداني، آمنه علي بخشي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهره گیری از سیستم حمل ونقل هوشمند برای کاهش تراکم ترافیکی در کلان شهر ها(نمونه موردی : فلکه قصردشت شیراز) پریسا زارع ، سیده مریم موسوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل نقش مشارکت شهروندان در اداره امور شهری فاطمه راغبیان هنزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازخوانی ویژگی‌های کالبدی کاروانسراهای سبزوار در دوره صفوی سبحان کیوانلو شهرستانکی، حامد شادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امنیت و مدیریت بحران شهری حسین داودی آزاد، مرتضی نیک فطرت، مریم جباری مقدم در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رضایت مندی مردم روستایی از تعامل با طبیعت در ساخت بافت روستایی با مطالع موردی روستای ابیانه محمد امیر رنجبر، محمدهادی نصیری، محمد مهدی شاطرپوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی موانع مدیریتی(موانع قانونی) اجرای شهرداری الکترونیک از نظر شهروندان و کارکنان شهرداری تهران عباس عطار، مریم معینی فر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیلی پیرامون مسکن پایدار صمد مدادی، احمد اسدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی کیفیت بصری و طراحی پایدار فضاهای ورودی شهری با توجه به اقلیم فرزانه چنگیزی، مژده جمعه فرسنگی،کوروش زارع چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراوت زندگی شبانه رمز پایداری هویت شهر بایزید گلابی، سیامند معروفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نماهای سبزحلقه اتصال معماری پایدار ومحیط زیست بایزید گلابی، سیامند معروفی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازیابی الگوی جداره ی شهری نمونه ی موردی: جداره ی شهری تاریخی مهاباد سیامند معروفی، ناصر ابراهیم نژادیان، سمکو یزدانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. عوامل مؤثر در ایجاد سرزندگی اجتماعی فضاهای عمومی به عنوان عنصری اساسی در تحقق توسعه پایدار شهر مهشید صحی زاده، حمیدرضا نیلی، راحله فرازمند چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ویژگی‌های طراحی در معماری سنتی بم در ایجاد معماری پایدار محمدامین پاکزاد، مجتبی دانشور، تهمینه ثمره حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. صرفه‌جویی درمصرف انرژی با الگوپذیری ازمعماری گذشته (با تاکید بر خانه های قدیمی شهر گمیشان در استان گلستان) طواق گل پرنیان در چکیده مقاله از ذكر مقدمات و كليات، ارائه رابطه، شکل و مرجع خودداري شود. در صورت اصلاح، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش محیط زیست و اقلیم در معماری پایدار (نمونه موردی، خانه سعادت در شیراز) سیده ملیحه داوری، مژده موسوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی هویت فرهنگی در نمای شهری برای ایجاد معماری پایدار (مورد مطالعاتی، شهر مقدس مشهد) سیده ملیحه داوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزشیابی میزان حاکمیت شهری در نظام مدیریت شهر یزد نجما اسمعیل پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی حمل و نقل درون‌شهری، برمبنای اصول پیاده‌محوری در راستای توسعۀ پایدار شهری قاسم خوشرو، حسن ستاری ساربانقلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیلی بر معماری قدیم و جدید شهر اراک با تاکید بر نقش اقلیم حمیدرضا تلخابی، اصغر پاشازاده، علیرضا خواجه بهرامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان سنجی برقراری ارتباط با طبیعت در طراحی معماری مجموعه های تجاری ایران احمد ترکمان، سوگل شمتوب، محمدرضا نظری علی آباد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی بافت قدیم شیراز با هویت معماری پایدار مژده موسوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اقتصاد منظر ، با رویکردی به منابع مالی دستیابی به توسعه پایدار شهری بهمن زارعی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازخوانی ویژگی‌های هشتی در خانه‌های سنتی نمونه موردی خانه‌های کاشان حامد شادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اصول کاربردی معماری بومی همساز با اقلیم در اقلیم گرم و خشک (نمونه موردی: خانه دکتر صادقی شهر سیرجان، ستان کرمان) لیلااطمینان، شهرام مینویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اصول پایداری شهری با رویکرد به عناصر اقلیمی سمیرا معصوم زاده دولت آبادی در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازنگری در ضوابط حریم آثار تاریخی، تلاشی برای دستیابی به حفاظت و توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی شهری مظفر عباس‌زاده ، الهام میرزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سیاست‌های برنامه‌ریزی کاربری اراضی، ابزاری برای کاهش تقاضای سفر درون شهری در جهت حمایت از توسعه پایدار حمید شیرمحمدی ، الهام میرزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. Cost Benefit از منظر مهندسی بهداشت حرفه‌اي در عدم رعایت قانون آزاد بودن گردش به راست در تقاطع‌ها توسط رانندگان رضا حکمت شعار، احمد اله آبادى، محمد حسن رخشانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت احیای بافتهای تاریخی در نظام توسعه پایدار شهری (نمونه موردی – محله مهادمهین تبریز) بیتا رحم جو، شیوا رحم جو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. فشرده سازی شهری راهی برای مقابله با توسعه پراکنده(نمونه موردی شهر یزد) مجتبی شریف نژاد، میترا بیضائی، زهره نصریان، امید خسروی راد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه گردشگری پایدار با استفاده از ارزیابی توان محیطی نمونه موردی:شهرستان چناران میثم علی پور، الهه سادات هاشمی فدکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. انسان ، محور اصلی در پایداری اجتماعی و حس مکان؛ تحلیل روش شناسانه(نمونه موردی : مسجد امام تهران) حسین مدی، فرناز فروغی فرید چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آشتی سنت و مدرنیسم ،راهی برای رسیدن به پایداری اجتماعی در طراحی فضاهای جمعی جهت گذران اوقات فراغت شهروندان ناصر براتی، فرناز فروغی فرید چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وضعیت دسترسی‌ها در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل فتح‌الله ویسی ناب، فریدون بابایی اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. میزان تطبیق معیارهای معماری پایدار با معماری سنتی ایران (نمونه موردی مسجد جامع ساوه) الهام مناف زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازشناسی نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه پایدار شهری با محوریت عناصر شهری اسلامی مبنا حمیدرضا وثوقی، محمدمهدی خورسندیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي مقايسه اي بين جايگاه شهروند در کشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه کبری سرخ کمال، مریم بیرانوندزاده، مهدی حشمتی جدید، محمد فعلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مکانیابی کاربری بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر خرم آباد کبری سرخ کمال، مریم بیرانوندزاده، مهدی حشمتی جدید، محمد فعلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وضعیت پارک حاشیه ای و پارکینگ عمومی در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل با استفاده از مدل SOWT فتح‌الله ویسی ناب، فریدون بابایی اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر دیوارهای سبز متحرک هوشمند با قابلیت حرکت عمودی و افقی بر میزان تحقق اصول معماری پایداراز نظر کارکنان بانک صادرات شهرکرد عاطفه خلیلی اردلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارتقای خدمات شهری و به کارگیری تکنولوژی نو به منظور ایجاد شهر هوشمند مهدیه نخعی خونیکی، اسفندیار بندریان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تحلیلی مبانی نظری معماری پایدار و چرایی لزوم توجه به معماری پایدار میلاد مرادی بیستونی در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تحلیلی معماری پایدار به عنوان عاملی تاثیر گذار بر اقلیم و بهینه سازی مصرف انرژی میلاد مرادی بیستونی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ارزش‌های بوم شناسانه محله ای پایدار در بافت قدیم شهر یزد محسن اشجار، وحید ابراهیمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهکارهای عملی پیشگیری از آلودگی هوا در شهر تهران بر اساس ایجاد تلاطم در لایه های هوا جمال خداکرمی، شهریارمعتمدی، فاطمه اکرمی ابرقویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاهش آسیب‌پذیری و بهسازی اماکن و شریان‌های شهری مطالعه موردی شهر زابل حسن دلاکه، شریفه سرگلزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی آسیب‌های منظری بافت تاریخی فهرج (یزد) حامد سلیمانی ده‌دیوان، محسن حاج حسینی، علیمحمد سرداری زارچی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش استفاده از آب و حیاط در پایداری معماری سنتی ایران گلناز سادات زاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عناصر معماری پایدار در معماری سنتی اقلیم سردسیر(اردبیل) چگونگی استفاده از این عناصر در معماری معاصر زهرا حسین نژاد خیاوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی توسعه‌ی پایداری در انرژی و معماری، با توجه به معماری سنتی و معماری امروز شهرهای ایران بهنام عندلیب، ژیلا اختری جو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی توسعه کالبدی شهرهای آینده بر اساس الگوی کنترل انرژی سطوح بهنام عندلیب، ژیلا اختری جو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی موانع و گرایش های موجود در آموزش معماری پایدار در ایران(معماری خورشیدی) زهرا حسین نژاد خیاوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مرکز محلّه، ترجمان اندیشه‌های پایدار در شهرهای ایرانی فاطمه بهرامی نژاد، مهرداد عزیزی قهرودی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تهیه الگوی بهینه‌ی مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش فریده عظیمی، مریم حیدرپور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارتباط دو سویه معماري پايدار و فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي (نمونه موردی: شهر رشت) هادی زارع عابدینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار محلی به منظور کاهش استفاده از سوخت های فسیلی با تاکید بر اقلیم حاکم بر محیط (نمونه موردی:شهر زابل) هادی زارع عابدینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مسائل و معضلات مربوط به معماری پایدار و راه حل های ممکن محمد حسین حسنی فخرآبادی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش اقلیم بر طراحی فضای میان ساختمان‌ها(اقلیم گرم و خشک) مرتضی قائمی شاد، حامد علی‌پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش فضاهای سبزخطی بر پایداری زیست محیطی شهرها(مطالعه موردی: شهر مشهد) سهیلا عبدلعلی‌زاده، مرتضی قائمی شاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مطالعه و تطبیق راهکارهای اقلیمی بناهای عمومی معاصر و معماری ایرانی رعنا ایازی، داراب دیبا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ویژگیهای طراحی همساز با اقلیم در خانه های قاجاری قزوین رعنا ایازی، داراب دیبا، سیدعمید شهاب چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شکل گیری و توسعه شهر قزوین از دوره ساسانی و جایگاه مسجد جامع در آن رعنا ایازی، سید عمید شهاب، محمدرضا بابایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش مسجد جامع قزوین به عنوان یک فضای شهری در ارتقا تعاملات اجتماعی در طول زمان رعنا ایازی، سید عمید شهاب، محمدرضا بابایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان‌سنجی ایجاد پیاده‌راه: نمونه موردی خیابان سپه قزوین سید عمید شهاب، رعنا ایازی، محمدرضا بابایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سیاه چادر عشایری، مصداقی از یک معماری بومی پایدار الهام خدادادی، رضا شکوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تعیین درجه آسایش و ویژگی‌های معماری اقلیمی با استفاده از روش ماهانی در شهر سنندج محمد صادق عزیزیان، یاسر قدیمی، ندا جامه بزرگ چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی با رویکرد معماری پایدار محمد صادق عزیزیان، یاسر قدیمی، ندا جامه بزرگ چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. فرهنگ سازی پایدار از دیدگاه شهرسازی شهرداری اصفهان غلامعلی فیض اللهی، المیرا فیض الهی، سمانه کدخدایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی طرح جامع شهر اردکان بر اساس دیدگاه توسعه پایدار آزاده قرائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برنامه‌ريزي راهبردی محله دروس با تاكيد بر ظرفيت قابل تحمل محيط آزاده قرائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی احداث و مکان‌یابی واحدهای مسکن مهر با رویکرد به ملاحظات پدافند غیرعامل امیر محمود زاده، محمد رضا محبوب فر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی پراکندگی و توسعه فضای سبز شهری و مقایسه آن با توزیع جمعیت در مدیریت شهری(مطالعه موردی کلان شهر اصفهان) کامبیز طاهری آبکنار، حوا محمودی اصل چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اکو موزه تصویری از توسعه پایدار شراره مهین روستا، الهام مهین روستا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وتحلیل دلایل آپارتمان نشینی از دیدگاه مردم (نمونه موردی شهرستان آمل ) نسترن توکلی بزاز در صورت اصلاح چکیده از نظر فرمت و حذف یخش‌های زائد، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است نقش و جایگاه نورپردازی در توسعه پایدار شهری امیر بهمرام، امیرحسین سیادتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است مکان‌یابی محل دفع زباله‌های شهری رشت حمیدرضا ضابط محبوب، علیرضا ضابط محبوب، محمد علی محبوبی کینچا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است طراحی مجموعه مسکونی با بافت ضد جرم اعظم کریم زاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است شاخص سازی فضاهای سبزشهری با محوریت انگاشت کیفیت زندگی (نمونه موردی: شهر شیراز) فاطمه کشاورز چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است لزوم استفاده از آموزش معماری در دستیابی به توسعه شهر پایدار پروانه عربلو، کمال رهبری منش، فرزانه عربلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آموزش معماری راهکاری در راستای توسعه معماری پایدار پروانه عربلو، کمال رهبری منش، فرزانه عربلو موضوع و محتوای چکیده دو مقاله مشابه است، در صورت ارائه یک چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تأثیر آموزش معماری در پیشبرد توسعه معماری پایدار پروانه عربلو، کمال رهبری منش، فرزانه عربلو ترویج معماری پایدار جهت حفظ محیط زیست فرزانه عربلو، پروانه عربلو در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. لزوم استفاده از انرژی‌های نو در فضای معماری جهت حفظ محیط زیست فرزانه عربلو، پروانه عربلو در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی معنایی فضاهای عمومی و جمعی از شهرسازی اسلامی تا شهرسازی معاصر فرزانه عربلو، پروانه عربلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش محور مادی های شهر اصفهان در توسعه پایدار با تأکید بر حفظ اکولوژی شهر مینا کشانی همدانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آتريوم در معماري پايدار مونا مسلمي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش ریز اقلیم‌ها در طراحی معماری پایدار محسن اعتضادی، تکتم گیاهی، غزال گیاهی در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل نقش فناوری‌های نوین در ارتباط با معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست هادی مفتاح پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش نمادها و نشانه‌ها در هويت بخشي به معماري و شهرسازي ايراني اسلامي امير صمدپور شهرك، محمدرضا پاكدل فرد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بوم‌گرایی و ارزش‌های معماری بومی با رویکرد معماری پایدار مریم حق پناه، فرنوش سقائی، مرجان دهقانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سازه‌های نو در ساختمانهای هوشمند با رویکرد به معماری پایدار مریم حق پناه، فرنوش سقائی، مرجان دهقانی در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهرسازی نوین در جامعه دورکار با تاکید بر صرفه جویی در مصرف انرژی درنا وزیری در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی و سطح بندی پایداری منظر شهر در محلّه‌های شهر از دیدگاه پایداری محلّه‌ای(نمونه موردی:محلّه‌های شهری منطقه سه اصفهان) صفر قائد رحمتی، مهراب عاشورلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل شاخص‌های پایداری در محلّه‌های منطقه سه شهر اصفهان صفر قائد رحمتی، مهراب عاشورلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارائه و تبیین شاخص‌های پایداری محلّه‌ای از منظر توسعه پایدار شهر صفر قائد رحمتی، مهراب عاشورلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ویژگی‌های کالبدی محلات شهری در راستای ارتقاء سطح سلامت عمومی(با رویکرد توسعه پایدار) مسعود علیمردانی، نیکو زیبایی ، زهرا رستمی، حمید رضا رزاتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مطالعه کیفیت پیاده‌راه‌های شهری در جهت حمل و نقل پایدار با رویکرد انسان محوری نمونه موردی: پیاده راه خیام جنوبی در شهر ارومیه معصومه آیشم، زهرا غفاری آذر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی امنیت در پیاده راه‌های شهری در جهت اهداف حمل و نقل پایدار نمونه موردی : پیاده راه خیام جنوبی در شهر ارومیه زهرا غفاری آذر، معصومه آیشم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی رویکردهای شهر فشرده و شهر پراکنده شیوا نوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهتر است «شهرستان کرج» به عنوان مطالعه موردی در عنوان مقاله نیز قید شود. تحلیل طرح های توسعه و عمران شهری در ارتباط با اصول توسعه پایدار زیست محیطی(نمونه موردی: شهر زنجان) رضا احمدیان، منا فتحعلی بیگلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامل در پارک اداری اردبیل هاجر نیکوکار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مطالعه عناصر سنتی شهرهای ایرانی در پایداری اقلیمی محیط(نمونه موردی مطالعه بادگیر) لاچین پهلوان علمداری، مسعود حق لسان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نوشهرگرایی، پاسخی در جهت توسعه پایدار شهری عارفه سادات فتحی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استفاده از فناوری صفحات افقی و عمودی سبز و نقش آن در توسعه پایدار شهری هاجر نیکوکار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي شاخص‌هاي پايداري در طراحي و توسعه شهري با توجه به چند شهر و محلۀ موفق در دنیا راضیه پوینده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر آموزه های دین و مذهب بر معماری و شهرسازی بهاره بهاالدین، نداضیاءبخش، شهاب الدین ضیاالحق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رابطه توسعه پایدار با گردشگری (توریسم ) دینی بهاره بهاالدین، نداضیاءبخش، شهاب الدین ضیاالحق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی اثرات قابلیت محیط بر شکل گیری قرارگاه‌های رفتاری(نمونه موردی سبزه میدان زنجان) مهرداد دانش دوست، گیتی اعتماد، اسماعیل دویران چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی راهکارهای ایجاد جداره های پایداردر خیابان شهری با رویکرد توسعه پایدار(نمونه موردی خیابان خیام شهر قزوین) محمدرضا پورجعفر، پریسا بشیری، ژاله کلانتر، سپیده نظامی پاکدهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وتبیین اصول طراحی فضاهای تفریحی و فراغتی در راستای توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر قزوین) مهدی ساشور پور، پریسا بشیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عوامل مؤثر در پایداری بناهای تجاری معماری سنتی شهرهای حاشیه کویر ایران زهرا حسیبی، محسن قاسمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوهای کالبدی برگرفته از حکمت و هنر ایرانی اسلامی(نمونه موردی انطباق فضای موسیقایی وکالبد معماری ایرانی) مرضیه محمدمیری، سیدمحمدرضا فاروقی، حسن شاهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تأثير عایقهای مدرن در مقاومسازی شیشه در جهت توسعه معماری پایدار طاهر کيافر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تبیین شاخص های توسعه شهری با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی جمال خداکرمی، فاطمه یوسفی، زینب فاضلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تطابق شرایط ساختمان سازی پایدار در استان کرمان با توجه به اقلیم ویدا عبدالله نژاد، شهرام مینویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نشانه‌های شهری و نقش آن‌ها در افزایش خوانایی و هویت فضاهای شهری سحر مجیدی‌هتکه لویی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تقویت شبکه پیاده‌روی در شهر گامی به سوی رهیافت پیاده مداری محمدرضا حقی، سعید صداقت‌نیا در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ETFE پوشانه اي پایدار براي آینده محمود رحیمی، فاطمه سادات صفی زاده در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و ارزیابی کیفیت وتاثیر دروازه و فضای ورودی شهرهادرمعماری و شهرسازی پایدار(نمونه موردی دروازه قرآن شیراز) سیده سمیه حسینی نژاد، سیده پریا امیری هفشجانی، سهیلا حمیدزاده خیاوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دیوار ترومب سامانه گرمایشی پایدار فاطمه سادات صفی زاده در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت الگوهای پایداری در معماری و شهرسازی سنتی ایران و نقش آن در معماری وشهرسازی مدرن ایران مینا محاسن نیاری بررسی معماری سنتی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عوامل پایدار در معماری بومی کاشان(مطالعات موردی؛ خانه طباطبایی ها و بروجردی ها) گلناز سادات زاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. روش شناسی، و خلاقیت در آموزش و الگو پذیری از معماری ایرانی یاسمن رجبیون، ابراهیم سعادتمند، سهیلا حمیدزاده خیاوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهر پایدار الگویی پاسخگو به مشکلات ناشی از تداوم رشد جمعیت شهری سعیده خوش رنگی مقدم، سعید زینی نژاد موثق در صورت تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهر فشرده الگویی برای آینده پایدار شهری سعیده خوش رنگی مقدم، سعید زینی نژاد موثق در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازارهای تاریخی ایرانی، نمادی از معماری پایدار سمیرا حاجی زاده بجستانی، فروغ عباسپور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار و هویت شهر ایرانی سمیرا حاجی زاده بجستانی سوال و هدف مقاله «بررسی تاثیر فرهنگ و اصول اسلامی بر کالبد شهر و بررسی رابطه فرهنگ و کالبد شهر» بیان شده که با عنوان مقاله دارای ارتباط روشن موضوعی نیست، در صورت اصلاح عنوان و تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل و بررسی نقش مداخله صحیح در بافت ارزشمند تاریخی در راستای دستیابی به راهبرد مناسب گردشگری پایدار شهری (نمونه موردی: بافت قدیم شهر ری) نسیم عسگری، صبا عبدیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد مهندسی معکوس در آموزش طراحی معماری سید مجید مفیدی شمیرانی، مهنوش دلاوری، آرش امین چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل و بررسی نمودهای محیط زیست در کتاب فارسی اول دبستان سید مجید مفیدی شمیرانی، مهنوش دلاوری، آرش امین چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل تأثیر کالبد بر امنیت محلات قدیم و جدید شهری نمونه موردی: محلات چهارباغ و شاهد مشهد وجیهه دلیری، عبدالرضا پاکشیر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری براساس اقلیم (مطالعه موردی شهر ایلام) مسعود رضائی، بهزاد وثیق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. چالش‌هاي پيش‌رو معماري سنتي حامد حياتي، ابراهیم مرادی بررسی معماری سنتی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل عوامل ایجاد فضای روحیه بخش در محیط شهری سعید شهریارپناه در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سرزندگی،کیفیت گمشده میدان های شهری امروز ایران نمونه موردی:میدان توپخانه تهران سارا زارع چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه معماری پایدار در اقلیم گرم و نیمه مرطوب و تاثیر آن بر طراحی شهری مهدی مکوندی، علیرضا شوهان، مریم کامیار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي گردشگري و توسعه ي پايداري نمونه موردي شهر كرمان پيرمحمدي زاده، شهرام مينويي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. گونه شناسی33 ساباط موجود در بافت قدیم دزفول واثر گذاری آن در طراحی شهری مهدی مکوندی، علیرضا شوهان، مهنوش محمودی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش میادین شهری سنتی به عنوان یک عنصر پایدار در معماری و شهرسازی و بهینه سازی عملکرد آن در زمینه کاهش آلودگی هوا جمال خداکرمی، فاطمه یوسفی، زینب فاضلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری سنتی ایران در ارتباط با ساخت و ساز پایدار در چهار اقلیم مریم باقری رنجبری در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربری زمین از رویکرد توسعه پایدار رضا شکری، خشایار پورصدیق در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت و معیارهای ثبت و ایجاد خاطره ی جمعی در فضای باز شهری علی عسگری، پرستو نقیبی راد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش عنصر حیاط در پایداری فرهنگی خانه های آذری(نمونه موردی شهرستان ارومیه و مراغه) مهسا ضرابی الحسینی، زهره ناصردوست چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طنبی(مهمان خانه) الگوی فضایی پایدار در فرهنگ آذری زهره ناصردوست، مهسا ضرابی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی معیارهای پایداری محلات در ایران و جهان در جهت نیل به توسعه پایدار شهری مینا جفائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پلکس سازی روشی برای حل مسائل شهری و احیای معماری خانه های پایدار سید مجید مفیدی شمیرانی، بهناز دانشوران چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پيوند ميان معماري و عرفان و هنر اسلامي (بررسي نمادها و نشانه ها در معماري ايران) قاسم میرزایی، مجید شهبازی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی شاخص‌های معماری پایدار در مسکن بومی روستایی کردستان حامد زهره وند، اکرم فرخی راد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازنگری عناصر کارکردی معماری سنتی ایران در جهت معرفی الگوی کهن معماری پایدار سعیده خوش رنگی مقدم، سعید زینی نژاد موثق بررسی معماری سنتی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بومی‌گرایی و آثار آن بر توسعه شهری پایدار انسیه گوهری نسب موضوع کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت نگاه جزئی‌تر، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازشناسی ارزش‌های فرهنگ سنتی مؤثر در خلق معماری پایدار محمدعلی کاظم‌زاده رائف، مهدی حاجیوند چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش تراکم در توسعه پایدار شهری سُرور هنرور، زینب کاظم‌پور در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد مواد هوشمند، گامی نو در راستای توسعه پایدار بابک فدوی اخوان بناب حسن معماری، لیدا بلیلان در صورت توجه به کاربردهای موارد معرفی شده، در معماری ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل و بررسی نقش آموزه هاي دینی در معماري خانه هاي دزفول مهنوش محمودي، اکرم سلامتی زارع چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی مفهومی ساختمان پایدار کویری با تلفیق تکنولوژی های نوین و مفاهیم معماری ایرانی مرتضی نظری زاده کرمانی، آناهیتا اسدیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثير شرايط هواشناسي روي غلظت ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون در شهر تهران سعادت اسفندياري، امان محمد كمالي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نظری بر شهرهای مجازی،شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند با رویکرد بر توسعه پایدار پدرام حصاری، مریم حصاری در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. موزه های سوانح طبیعی به مثابه‌ی پدافند غیرعامل عبدالرضا محمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش توسعه شهری و معماری پایدار در حفظ محیط زیست. مطالعه موردی: (بافت سنتی شهر یزد) زهرا میرعبداللهی شمسی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوهای آینده توسعه پایدار شهرهای میانی در ایران مطالعه موردی شهرستان زرین شهر ( اصفهان ) شهاب نادری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توانمندسازی شهرهای کوچک و متوسط راهکاری در جهت تحقق شهرسازی پایدار (نمونه موردی شهر محمدیه) زهرا محمدی، ایرج زاهد پور، مهرداد شهبازی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار در بافت قدیم با تبیین حیات جمعی(نمونه موردی: محله سرتپوله سنندج) عاطفه محمدی علی آبادی، محمد مهدی گودرزی سروش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهکارهای ارتقاء سرزندگی در فضاهای شهری احمداسدی، صمد مدادی، یوسف خدایی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی رویکردهای نوین در توسعه کالبدی شهرها احمداسدی، صمد مدادی، یوسف خدایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استفاده از انرژی خورشیدی در کاربری های مهم شهری راحله زمانی، سید علی اکبر صارمی، سعید تیزقلم زنوزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مروری بر عملکرد سیستم فتو ولتائیک و دسته بندی نمودن آن بر اساس نحوه کاربرد آن در ساختمان ها راحله زمانی، سید علی اکبر صارمی، سعید تیزقلم زنوزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ارتباط محور های گردشگری با توسعه پایدار شهری انسیه گوهری نسب در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مشارکت مردمی، راهکارها، ضرورت ها و تنگناها نمونه موردی : منطقه شش شهرداری شیراز علی سلطانی، مهشید رضایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مکانی همنوا با بافت تاریخی، ارتقاء تعاملات اجتماعی شهروندان با بافت تاریخی شهراسلامی(کرمان) با رویکرد فرهنگی نفیسه غلامرضامیرزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است سبزراهه ها ؛ راهکار انسجام منظر طبیعی در شهر پایدار مطالعه موردی: محله امام زاده معصوم(ع) و هفت چنار تهران اسحق رضازاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی مطلوبیت محیط‌های زنده شهرهای ایرانی، اسلامی بانگاهی به اصول 15 گانه کریستوفر الکساندر مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر بابل اسحق رضازاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان سنجی ظرفیت هاي توسعه محله اي جهت رسیدن به توسعه پایدار شهري(نمونه موردي محله قطارچییان سنندج) فرید قاسمی، جمیل قادرمرزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است همخوانی اکولوژیکی اصول اقلیمی رعایت شده درمعماري بومی اقلیم سرد و کوهستانی با مؤلفه های معماری پایدار مریم بهاری طاستقار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است طراحی اقلیمی و پایداری فضاهای شهری فروغ عباسپور، سمیرا حاجی زاده بجستانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رابطه پدافند غیر عامل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری فروغ عباسپور در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهرستان شاهرود) سعید کامیابی، عاطفه پهلوانی، ملیحه دوست محمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است نقش بازار در توسعه پایدار سه محله تاریخی پنجه شاه ،میدان کهنه و درب باغ شهرستان کاشان فرح فلاح فر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است توزیع فضایی شهرها و توسعه پایدار با توجه به ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی منطقه (مطالعه موردی مناطقی از شهر زنجان) غلام حسن جعفری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است بررسی عوامل کالبدی موثر بر ناامني وجرم‌خیزی فضا با تاكيد بر رويكردCPTED (مطالعه موردی:محله گودال مصلی در شهر یزد) نجما اسمعيل پور، زهرا فخارزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای برای توسعه پایدار فاطمه علیجانی در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد نانو فناوری در ساختمان و تاثیرات آن بر پایداری زیست محیطی سمانه پورحسینی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی الگوهای معماری پایدار در مناطق سرد و خشک (نمونه موردی: شهر سنندج) مونا محمدمرادی، علی دشتی شفیعی، شهریار شقاقی گندوانی، میلاد باغبانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. زیست پذیری و شهر زیست پذیر سمیرا اکبرزاده در صورت تعریف مطالعه موردی و تبیین روشن موضوع «تاب‌آوری» در متن خلاصه مقاله، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۱ توسط علی وفایی
ان بی پارس سایت معماران امروز | طراحی : پیچک

ان بی پارس سایت معماران امروز