معماری
 
معماری تبلیغاتی
سکونتگاه‌های غیررسمی و مدیریت عرصه‌های زیست محیطی مهرداد دانش دوست، سعید غلامی ، مسعود نجفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش دوچرخه در پایداری شهری علی داداش زاده، مهدی صدیق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش فضای سبز در توسعه پایدار شهری علی داداش زاده، حبیب داداش زاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استفاده از نیروی‌های درمانی طبیعت، ارمغان همخوانی اکولوژیکی ساختمان و محیط انسیه قربان نژاد، نگین احمدی دانالویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی علل پایداری اجتماعی در فضاهای شهری گذشته ایرانی با استفاده از روش چیدمان فضا (نمونه موردی بازار سنتی شهر همدان) مجتبی خانیان، گلسا صواغ، سید وحید حسینی خاتمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش ساباط در معماری دزفول محسن دورخیز، آرمین جعفری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر فضای باز (حیاط) (کالبدی- اقلیمی) در فضاهای آموزشی از گذشته تا حال آناهیتا مکوندی ، محسن دورخیز چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. باغ ایرانی مکانی برای گفتگوی انسان و طبیعت محسن دورخیز، آناهیتا مکوندی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. روشهای توزیع تراکم جمعیتی در جهان و ارزیابی توزیع تراکم جمعیتی در شهر رشت حمیدرضا ضابط محبوب، علیرضا ضابط محبوب، محمد علی محبوبی کینچا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مطالعه کیفیت بصری سیما و منظر شهری جهت دستیابی به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ شهر ایلام) دکتر سعید ملکی، توران احمدی، ایران احمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نانو و تولید غشاها و پارچه‌های کششی در معماری خالید امینی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیرات نانو مواد در ساختمان(بهبود شرایط و ایجاد تغییر) خالید امینی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. فرم شهری مطلوب، الگویی جهت نیل به توسعه پایدار هاجر جهانشاهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش پیاده‌راه در پایداری منظر شهری(نمونه موردی: منظر خیابان ولیعصر) بابک خورشیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش برنامه‌ریزی فرایند طراحی معماری در رهیافت معماری پایدار سحر علینژاد، طیبه ولیان در صورت حذف بخشهای اضافه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سازه هوشمند، قدمی نو در دنیای ساختمان محمود رحیمی، الهه منتظری، عاطفه جعفرقلی بیک در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی میزان تطابق پذیري شهر جدید اندیشه با اصول و معیارهاي توسعه پایدار شهري بهزاد قربانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی رابطه میان برنامه ریزي منطقه اي و توسعه پایدار بهزاد قربانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نمونه موفق توسعه پایدار شهری؛ نمونه موردی منطقه وینوو در ایتالیا حسین صالحی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری سبز، رویکردی الزامی در راستای تحقق توسعه پایدار شهری هاجر جهانشاهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مشارکت شهروندان در مديريت شهری (مطالعه موردی شهر اردبيل ) داود عبداللهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی (معماری) مجتمع های آپارتمانی با رویکرد سرمایه اجتماعی (مطالع موردی مجتمع‌های آپارتمانی اردبیل) داود عبداللهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه شهری پايدار با تجهيزات روشنايی خورشيدی در شهرها (نمونه مطالعه شهر کرمان) شيوا سعيد، الهام شهسواری، شهرام مینویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حیات مدنی فضاهای شهری بر مبنای پیاده‌مداری و تاثیر آن توسعه پایدار شهری مونا نیکوخوی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اصول استفاده از معماری زیرزمینی در گذشته و تعمیم آن برای ارتقا پایداری در معماری و شهرسازی معاصر حمیده محبی، مونا نیکوخوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد GIS درواحدعوارض ونوسازی شهرداریها یکی از راهای رسیدن به توسعه پایدار، مطالعه موردی شهرداری پاوه کامران نوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي انطباق پذيري معيارهاي توسعه پايدار در معماري سمنان(نمونه موردي مسجد جامع سمنان) هومن مسگريان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رتبه‌بندی محلات شهر اشنویه از نظر شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از روش تحلیل عاملی ایوب معروفی، بایزید شریفی، هژار خالدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل فضایی و رتبه بندی خدمات اقتصادی اجتماعی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی با تاکید بر توسعه پایدار حجت ابراهیمی، معصومه قمشه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش بام و دیوارهای سبز در رسیدن به طراحی پایدار، مطالعه موردی: آسمان خراش خورشیدی برای شهر مکزیک سعید رحمانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عناصر پایدار معماری ایران در آتشکده ها و مساجد راحله نوبخت، محمد یوسفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان سنجی بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری برای احیای حوزه های بازیافت در مرکز فضایی منطقه 9 مشهد مریم یوسفی احمد چالی، سیده گلنوش جوریمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش و جایگاه فضاهای شهری در هویت بخشی عبدالله خداوندی، محمود یزدانی امیری، احمد خداوندی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش تعاملات اجتماعی در سرزندگی بافت های مسکونی (نمونه موردی: محله آبیاری شهرستان آستانه اشرفیه) سید صادق میرهاشمی نسب آستانه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش نمای پنجم در توسعه سیمای شهری با بهرمندی از شیوه های معماری پایدار علي طاهرياى چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تأثیر شاخص های هویت در کالبد شهر (نمونه موردی خیابان امام رضا(ع) در شهر مشهد مقدس) فهیمه حسینی فخر، مجتبی حسینی صدیق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی توسعه کالبدی شهر میانه و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی پیرامونی رقیه سلطانی، رضا حسن‌پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش اقلیم در شکلدهی مساجد معتدل و مرطوب با مطالعه موردی مسجد جامع روستای امین آباد شهرستان بابل ابوالفضل صالحی ایمنی، ندا ضیابخش، سیما جلیل پور اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شار پارسی، ایمن شهر ایرانی سیده هورناز وهابی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل و بررسی نقاط انتهایی دید در خیابان‌های شهری عاطفه دانشور خرم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهتر است خیابان دانشجو مشهد به عنوان مطالعه موردی در عنوان مقاله نیز قید شود. آمایش شهرستان بروجرد از منظر پدافند غیرعامل علیرضا گودرزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهرستان تبریز حامد شهامی، غلام دولتی، بهزاد پادروندی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل جایگاه حوضه آبخیز در توسعه گردشگری پایدار شهرهای میانی نمونه موردی: شهرمیانی لوندویل(استان گیلان) رامین حاجی امیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با جرائم علیه محیط زیست سیده مرضیه میرمعصوم‌نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاملی در مفهوم زیست پذیری؛ شناخت، سنجش و رویکردها محمدامین خراسانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وضعیت مبلمان شهری با تاکید بر جانمایی آن ها (نمونه موردی پارک گلهای زنجان) مهرداد دانش دوست، سعید غلامی، مسعود نجفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دیوار برشی بازشودار (کوپله) حسین منصوری گلشن، کوروس نکوفر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش نشانه های شهری بر کیفیت ادراک شهروندان از فضا(نمونه موردی شهر همدان) نعیمه نوراله زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. چشم‌انداز سازی شهر اشنویه در فرآیند راهبرد توسعه شهری(CDS) محمدرحیم رهنما ، محمد اجزا شکوهی، بایزید شریفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حل عددي معادلات انتقال آلودگي در آبهاي زير زميني با استفاده از روش ايزوژئومتريك در فضاي دو بعدي حسن كشتكار، محمد جواد كاظم زاده پارسي، يوسف بازرگان لاري چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی پویایی و سرزندگی در فضاهای شهری با تاکید بر فضاهای جمعی (نمونه موردی خیابان سعدی زنجان) مهرداد دانش دوست، ریحانه یاسمن چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مصالح عایق راهی به سوی کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها محمد جانی، مهدیه کریمی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل راهبردی قابلیتها وتنگناهای بکارگیری المانهای سنتی درمیادین شهرهای امروزی ایران لیلا احمدی، عباس علی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مکان یابی پایانه های برون شهری در شهر رشت مهدی برنافر، حمیدرضا ضابط محبوب، سارا نجفیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان سنجی استفاده ترکیبی از بادگیر و انرژی های تجدیدپذیر با رویکرد کاهش مصرف انرژی در اقلیم گرم بهار قاسمیه، سارا قشقایی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی روش‌های بومی پایداری در طراحی خانه فرشاد مرزبانپور، علی علائی، حمید مرادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دی کانستراکشن، مقدمه‌ای بر راهبرد مصالح پایدار فرشاد مرزبانپور، علی علائی، حمید مرادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهرهای هزاره ایران نمونه وردی بم رامین برائی نژاد،رسول برائی نژاد،سعیده احسان نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت توسعه پایدار شهری از بعد اجتماعی فرشاد مرزبانپور، علی علائی، حمید مرادی، سالار محمدی در صورت مطالعه حوزه مشخص و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش بام سبز در رسیدن به طرحی پایدار فرشاد مرزبانپور، علی علائی، حمید مرادی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه بوم محور شهر، رویکردی نو در توسعه پایدار شهری در ایران قادر احمدی، الهام میرزایی، احمدسطوتی، فرهاد هاشمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اثر الگوهای معماری پایدار در توسعه فضاهای شهری امینه قیصری ده شیخ در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ساماندهی فضاهای شهری در شهرهای ساحلی و باززنده سازی آن ها با تاکید برگردشگری شهری پایدار (بلوار معلم رامسر و ساحل همجوارآن) مریم نعمت الهی ثانی، سید مسعود مومنی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ویژگی‌های شاخص اقلیمی حاکم بر مناطق سرد و کوهستانی و تاثیرات آن بر شکل‌گیری معماری مساکن منطقه (مطالعه موردی: شهر تبریز) مسعود حق لسان، سیدمهدی قدوسی فر، سهراب سراجیان تبریزی، جعفر کاظمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نگاهی به معماری گذشته و سنتی شهر تبریز و شناخت شاخصه‌های مهم معماری همساز با اقلیم آن مسعود حق لسان، سیدمهدی قدوسی فر، سهراب سراجیان تبریزی، جعفر کاظمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارتباط بين انسان و طبيعت و محیط پیرامون با رویکرد ساختمان و مکان ایلدار فتحي اجیرلو، عليرضا آرويش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نگرشي بر ارزيابي آسايش انساني در شهرستان پارس آباد مغان با توجه به شاخص اوانز ایلدار فتحي اجیرلو، خدابخش فتحی اجیرلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش مدراس در توسعه پایدار محله هاي بافت قدیمی شهرهاي تاریخی(نمونه موردی شهر شوشتر) حمیده قاسمی زاده، ابراهیم لرکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار محله‌ای با مفاهیم بومی شده در راستای توسعه پایدار شهری علیرضا سلیمانی، کورس نکوفر در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي و ارزيابي شاخص هاي سرزندگي خيابان‌هاي شهري در توسعه پایدار شهری(نمونه موردي: خيابان راهنمايي شهر مشهد) مونا خسروی، پویا جاویدی مقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ساختمان همخوانی اکولوژیکی، هماهنگی با محیط زیست علی رضا باوندیان، فرشته شهرکی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جستاري بر صفات شهر اسلامي از ديدگاه امام علي (ع) بابك رضي منش سرخاب، محمد محمدي كيا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حاشیه نشینی مشکل فرا روی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر رشت) حمیدرضا ضابط محبوب، علیرضا ضابط محبوب، محمد علی محبوبی کینچا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پايدار و مبانی آن در معماري مسكوني ايران سید جواد قریشی خوراسگانی بررسی معماری مسکونی ایران بیش از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد. لذا در صورت تعریف حوزه جزئی‌تر مطالعه و یا مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش مدیریت بحران در کاهش اثرات مخاطرات زیست محیطی نواحی ساحلی مریم نظری کتولی، سحر قربانی، پریسا مشکسار، محمد حسن آزادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهری با رویکرد توسعه حمل و نقل محور (TOD) فاطمه قطب زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهری با رویکرد روانشناسی محیطی عابر پیاده ناصر براتي، فاطمه قطب زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مشارکت محیطی راز جاودانگی توسعه پایدار شهری (با بررسی نمونه موردی پیاده راه پانزده خرداد و مقایسه تطبیقی با نمونه‌های خارجی) فاطمه قطب زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی انتقادی شهرهای جدید یاسمن حسین نژاد، زهره امینی، سحرالسادات امیری نژاد ابراهیم آبادی مطالعه شهرهای جدید، بیش از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد. لذا در صورت تعریف حوزه جزئی‌تر مطالعه و یا مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش اقلیم در شکل‌دهی مساجد معتدل و مرطوب با مطالعه موردی مسجد جامع روستای امین آباد شهرستان بابل ابوالفضل صالحی ایمنی، ندا ضیابخش، سیما جلیل پور اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تبیین زمینه‌های شکل‌گیری شهر اکولوژیک اهورا زندی آتشبار، محمدرضا محسنی، سعیده نژاد ستاری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارائه الگو برای طراحی سبزه میدان،میدان فراموش شده ی ایرانی (نمونه موردی سبزه میدان های دوره قاجاریه: قزوین ،زنجان،تهران) نوید سعیدی رضوانی، ژاله کلانتر، شیما همایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای و تدوین استانداردهای آموزشی در مهارت آموزی و اشتغال زایی با هدف گسترش آموزش شهرسازی و معماری پایدار نوید سعیدی رضوانی، شیما همایی، ژاله کلانتر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش بهسازی و ایمنی سازه در کاهش آسیب‌پذیری معابر و شریان‌های شهری(مطالعه موردی قطار شهری اصفهان) حامد محمدی سیچانی، محمد فاتحی مرجی، حسینعلی لازمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری و ساختمانهای هوشمند (تکنولوژی برتر ساخت) محمد جانی، مهدیه کریمی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وقش و عملکرد شهرهای کوچک در تسهیل خدمات رسانی به روستاهای پیرامون؛ مطالعه موردی: شهر زرین‌رود در استان زنجان یونس جعفری، امید حسامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نگاهی به تحولات الگوهای معماری مسکونی در شهر تاریخی بشرویه آرمین جعفری، امید رهایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. هندسه پنهان در خط بنایی (کاشی معقلی) بناهای شهر تاریخی دزفول آرمین جعفری، امید رهایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جایگاه دانش روان شناسی محیطی درساختمان‌های بلندمرتبه شهرستان بوکان بارویکرد معماری پایدار رزگار حسن پور ارتباط موضوع با ساختمان‌های بلندمرتبه در متن چکیده روشن نیست، همچنین چکیده از نظر فرمت دارای اشکالات جدی است، در صورت اصلاح چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نمادگرایی در معماری و تأثیر آن بر طراحی بناهای عمومی معاصر ایران سید عباس حسینی، شهریار شقاقی، مهدی مقیمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنعت توریسم در توسعه پایدار شهری هاشم محمودی، آزاده محمودی، مریم محمودی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سنجش کیفیت محیط شهری با تاکید بر بافت فرسوده زهرا ناقدی مهر در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی الگوهای پایداری در معماری و شهرسازی سنتی ایران و نمود آن در آثار معاصر مرجان رضایی یزدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماري پايدار با بهره‌گيري از انرژي‌هاي نو، بررسي سيستم‌هاي فوتولتائيك و آبگرمكن‌هاي خورشيدي قاسم میرزایی، مجید شهبازی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. فرصتهای سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرستان ارومیه رامين رضايي شهابي، فرزین مرادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل تاثیر فرهنگ و سنت مردم در معماری پایدار الناز خادم‌موخر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی الگوی توزیع فضایی کاربری های خدماتی بارویکرد عدالت اجتماعی(مورد مطالعه شهرجلفا) محمد احدنژاد روشی، مرتضی قربانده علمداری، شهاب نوبخت حقیقی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جهانی شدن و شهر پایدار در ایران نمونه مطالعاتی: منطقه 1 شهر تهران زهرا زمانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازنگری اهمیت فضای نیمه باز و بررسی تأثیر آن در معماری پایدار خانه‌های بوشهر مینا اکبرزاده، مهرو رخشان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش محیط زیست و اقلیم در معماری و شهرسازی پایدار نسیم بهمنی، اعظم یاوری فرد، علی علائی در صورت تعریف حوزه جزئی‌تر و یا مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل نظام شهری استان کردستان (1365-1390) نظام لطفی، علی اکبر اصغری زمانی، خسرو احمدی اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش شهر هاي میانی در توسعه پایدار منطقه اي نمونه موردي : شهر کازرون فریبا فروردین چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برنامه‌ریزی استراتژیک عوامل اثرگذار بر توسعه بهینه شهر ساحلی ساری با استفاده از مدل SWOT لیلا داودی، اکبر کیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر انرژی زمین گرمایی بر فضای شهری مهرناز ایزدی، نجمه عربپور، حسین ثمره رضایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تأثیر عناصر اقلیمی بر معماری منازل مسکونی و ارائه الگوی مصرف بهینه انرژی(مورد: شهرستان طالقان: شهرک) معصومه مهری، عبدالرزاق مهری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تاثیر معماری و توسعه پایدار در رشد هوشمند شهرک‌های جدید شیراز با رویکرد زیست محیطی علی اکبر حیدری، آناهیتا یزدان پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی پایداری معماری ایرانی در اقلیم های چهارگانۀ ایران حمید مرادی، فرشاد مرزیانپور موضوع، کلی و خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد در صورت نگاه جزئی‌تر و یا توجه به کاربردهای بومی موارد معرفی شده، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت تکنیک های طراحی پایدار در معماری بناهای سنتی کرمانشاه حمید مرادی، فرشاد مرزبان پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بادگیرهای کویر معماری پایدار در معماری کهن ایرانی نوید پارسایی، لادن صابرین بروجنی، کوروش ذالک زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی خوابگاه دانشجویی متناسب با معماری پایدار در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان(اصفهان) نوید پارسایی، لادن صابرین بروجنی، کوروش ذالک زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهرستان بوکان امینه قیصری ده‌شیخ چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تطابق شرایط ساختمان سازی پایدار در استان کرمان با توجه به اقلیم ویدا عبدالله نژاد، شهرام مینویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت های درون شهری (مطالعه موردی:بافت قدیم دزفول) علیرضا شوهان، مهدی مکوندی، مهنوش محمودی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش رنگ در فضاهای عمومی با بررسی نمونه موردی بافت سنتی شیراز محمدهادی نصیری، امیراسماعیل کشاورز، سیدمحمد علی معزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و شناخت سیستم مدیریت در انرژی و طراحی محیطی (Leed) محمد هادی نصیری، علی رضا حسین زادگان شیرازی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رابطه‌ای میان پایداری اجتماعی و فضای آموزشی حمیدرضا عظمتی، محمدهادی نصیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مفهوم سکونت در فرهنگ اسلامی ایرانی سارا یزدانی، ابراهیم مرادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نشان دادن ایده های برتردر معماری امروز و آسایش فردا مهدیه حقگو پور ولی، شهرام مینوئی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش معاني و مفاهيم در سازماندهي شهر ايراني- اسلامي مسعود داوري نژادمقدم، پريسا جليلي فیروزی نژاد، امین بيگي کلشتری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی میزان تحقق شاخص‌های پایدار شهرالکترونیک درنظام شهری ایران(مورد: شهررشت) سیدعلی حسینی، سلمان فیضی، یاسرقلی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری شبیه سازی درطراحی‌های آینده با رویکرد شهر پایدار محمد مهدی مظهری، سحر علینژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی و شبیه‌سازی رشد شهری شهرهای میانه اندام با استفاده از مدل CA-Markov (نمونه موردی: شهر مراغه) میرستار صدرموسوی، رسول یزدانی چهاربرج چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي راهكارهاي توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي(محله سه قلعه شهر زابل) رضا حسینی، ناصر غفاری مقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مشارکت مردمی در ساماندهی بافت فرسوده‌ی شهری نیلوفر معاون افشاری، الهام طاهری‌پور، شبنم مظلوم در صورت حذف مقدمات و بخشهای زائد، همچنین تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر فناوری نانو در پایداری زیست محیطی نیر نشاطی شندی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پايدار در خانه سنتی ايراني، نمونه موردي خانه سپیده کاشانی (باکوچی) كاشان بابك عالمي، صدیقه کمالی زارچی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دانش بومیان در ساخت بناهای مسکونی: تجربه‌ای کارآمد در کنار معماری نوین جمال عبداله‌پور، رجبعلي مختارپور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نظر به هدف مقاله که «گردآوري و ثبت دانش بومي در نحوه ساخت خانه بومی در جزيره كيش» می‌باشد. پیشنهاد می‌شود این موضوع در عنوان مقاله نیز منعکس شود. ارزیابی نقش پارکهای شهری و بهینه سازی استفاده از آن در شهرهای میانی (مطالعه موردی: شهر بوکان) شورش آهنگری، الهام حسنی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اورامانات هویت بخش معماری پایدار اســرین فتحی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری برای موسیقی گامی در جهت توسعه شهری (با رویکرد گردشگری در ایران) سیران رحیم زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شمول اجتماعی و طراحی شهری پایدار ثمینه انصاری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش طراحی محیطی در ایجاد امنیت و جلوگیری از وقوع جرم اکرم معرف‌زاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي نحوه توزيع فضايي و شعاع عملكردي فضاهاي سبز شهري (نمونه موردي: فضاهاي سبز شهري منطقه 11 شهر تهران) حميدرضا تلخابي، فاطمه دهقان بنادكي، اصغر پاشازاده، علیرضا خواجه بهرامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش عرصه‌های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع مسکونی فیروزه، مشهد، ایران) رضوانه رضایی رشتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل و بررسی رویکرد به طبیعت در آثار معماری پایدار هزاره سوم علیرضا فلزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی خانه در اقلیم گرم و خشک با معیارهای خانه‌سازی در اسلام سارا حیدریان، فیروزه یاسمی، بهزاد وثیق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر اراضی نظامی در توسعه پایدار شهری دنیا اکبرزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارائه مدلی بهینه جهت ارتقاء کیفیات محیطی در فضاهای عمومی شهری از طریق روشهای تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیونی، نمونه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران سید مصطفی رضوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی خانه‌های خورشیدی، در جهت معماری پایدار شيوا سعيد، الهام شهسواری، شهرام مینویی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و ارائه راهکارهایی جهت تحقق آن نوید سعیدی رضوانی، سید مصطفی رضوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پهنه بندي آسيب‌پذيري بافت بخش مركزي شهر بجنورد در برابر زلزله با استفاده از GIS و مدل AHP صادق حاجي نژاد، سيده شهربانو موسوي، فريوش نامداري چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازاندیشی تاثیر روند شکل‌گیری مجموعه های چند منظوره سنتی در معماری معاصر ایران سوگل شمتوب، احمد ترکمان، نادیژدا نیکولایونا شبک چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نمود شفافیت مبتنی بر کاستن ماده و افزایش فضا سوگل سالاری، بهزاد محمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. هویت بخشی به معماری و شهرسازی ایرانِ اسلامی با رویکرد پایداری فرهنگی یزدان سلطانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش آموزه‌های دین اسلام بر شکل‌گیری ساختار کالبدی معماری و شهرسازی (نمونه موردی: مکتب معماری و شهرسازی اصفهان) یزدان سلطانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری و توسعه شهری پایدار : مفاهیم و اصول یزدان سلطانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دستيابي به پايداري اجتماعي در فضاهاي عمومي شهري از طريق پاسخگويي فضا به ابعاد مختلف انسان حشمت الله متدين، كامليا كاوه، ملوري پورعلي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهره گیری از فناوری های نوین به منظور ایجاد پوسته‌های رسانه‌ای هوشمند در جهت ارتقائ تعامل محيط شهري با انسان كامليا كاوه، ملوري پورعلي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش شهرهاي مياني در تعادل فضايي استان خوزستان طي سال های 1355 تا 1385 محمد حسن يزداني، آمنه علي بخشي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهره گیری از سیستم حمل ونقل هوشمند برای کاهش تراکم ترافیکی در کلان شهر ها(نمونه موردی : فلکه قصردشت شیراز) پریسا زارع ، سیده مریم موسوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل نقش مشارکت شهروندان در اداره امور شهری فاطمه راغبیان هنزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازخوانی ویژگی‌های کالبدی کاروانسراهای سبزوار در دوره صفوی سبحان کیوانلو شهرستانکی، حامد شادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امنیت و مدیریت بحران شهری حسین داودی آزاد، مرتضی نیک فطرت، مریم جباری مقدم در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رضایت مندی مردم روستایی از تعامل با طبیعت در ساخت بافت روستایی با مطالع موردی روستای ابیانه محمد امیر رنجبر، محمدهادی نصیری، محمد مهدی شاطرپوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی موانع مدیریتی(موانع قانونی) اجرای شهرداری الکترونیک از نظر شهروندان و کارکنان شهرداری تهران عباس عطار، مریم معینی فر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیلی پیرامون مسکن پایدار صمد مدادی، احمد اسدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی کیفیت بصری و طراحی پایدار فضاهای ورودی شهری با توجه به اقلیم فرزانه چنگیزی، مژده جمعه فرسنگی،کوروش زارع چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراوت زندگی شبانه رمز پایداری هویت شهر بایزید گلابی، سیامند معروفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نماهای سبزحلقه اتصال معماری پایدار ومحیط زیست بایزید گلابی، سیامند معروفی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازیابی الگوی جداره ی شهری نمونه ی موردی: جداره ی شهری تاریخی مهاباد سیامند معروفی، ناصر ابراهیم نژادیان، سمکو یزدانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. عوامل مؤثر در ایجاد سرزندگی اجتماعی فضاهای عمومی به عنوان عنصری اساسی در تحقق توسعه پایدار شهر مهشید صحی زاده، حمیدرضا نیلی، راحله فرازمند چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ویژگی‌های طراحی در معماری سنتی بم در ایجاد معماری پایدار محمدامین پاکزاد، مجتبی دانشور، تهمینه ثمره حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. صرفه‌جویی درمصرف انرژی با الگوپذیری ازمعماری گذشته (با تاکید بر خانه های قدیمی شهر گمیشان در استان گلستان) طواق گل پرنیان در چکیده مقاله از ذكر مقدمات و كليات، ارائه رابطه، شکل و مرجع خودداري شود. در صورت اصلاح، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش محیط زیست و اقلیم در معماری پایدار (نمونه موردی، خانه سعادت در شیراز) سیده ملیحه داوری، مژده موسوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی هویت فرهنگی در نمای شهری برای ایجاد معماری پایدار (مورد مطالعاتی، شهر مقدس مشهد) سیده ملیحه داوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزشیابی میزان حاکمیت شهری در نظام مدیریت شهر یزد نجما اسمعیل پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی حمل و نقل درون‌شهری، برمبنای اصول پیاده‌محوری در راستای توسعۀ پایدار شهری قاسم خوشرو، حسن ستاری ساربانقلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیلی بر معماری قدیم و جدید شهر اراک با تاکید بر نقش اقلیم حمیدرضا تلخابی، اصغر پاشازاده، علیرضا خواجه بهرامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان سنجی برقراری ارتباط با طبیعت در طراحی معماری مجموعه های تجاری ایران احمد ترکمان، سوگل شمتوب، محمدرضا نظری علی آباد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی بافت قدیم شیراز با هویت معماری پایدار مژده موسوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اقتصاد منظر ، با رویکردی به منابع مالی دستیابی به توسعه پایدار شهری بهمن زارعی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازخوانی ویژگی‌های هشتی در خانه‌های سنتی نمونه موردی خانه‌های کاشان حامد شادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اصول کاربردی معماری بومی همساز با اقلیم در اقلیم گرم و خشک (نمونه موردی: خانه دکتر صادقی شهر سیرجان، ستان کرمان) لیلااطمینان، شهرام مینویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اصول پایداری شهری با رویکرد به عناصر اقلیمی سمیرا معصوم زاده دولت آبادی در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازنگری در ضوابط حریم آثار تاریخی، تلاشی برای دستیابی به حفاظت و توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی شهری مظفر عباس‌زاده ، الهام میرزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سیاست‌های برنامه‌ریزی کاربری اراضی، ابزاری برای کاهش تقاضای سفر درون شهری در جهت حمایت از توسعه پایدار حمید شیرمحمدی ، الهام میرزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. Cost Benefit از منظر مهندسی بهداشت حرفه‌اي در عدم رعایت قانون آزاد بودن گردش به راست در تقاطع‌ها توسط رانندگان رضا حکمت شعار، احمد اله آبادى، محمد حسن رخشانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت احیای بافتهای تاریخی در نظام توسعه پایدار شهری (نمونه موردی – محله مهادمهین تبریز) بیتا رحم جو، شیوا رحم جو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. فشرده سازی شهری راهی برای مقابله با توسعه پراکنده(نمونه موردی شهر یزد) مجتبی شریف نژاد، میترا بیضائی، زهره نصریان، امید خسروی راد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه گردشگری پایدار با استفاده از ارزیابی توان محیطی نمونه موردی:شهرستان چناران میثم علی پور، الهه سادات هاشمی فدکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. انسان ، محور اصلی در پایداری اجتماعی و حس مکان؛ تحلیل روش شناسانه(نمونه موردی : مسجد امام تهران) حسین مدی، فرناز فروغی فرید چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آشتی سنت و مدرنیسم ،راهی برای رسیدن به پایداری اجتماعی در طراحی فضاهای جمعی جهت گذران اوقات فراغت شهروندان ناصر براتی، فرناز فروغی فرید چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وضعیت دسترسی‌ها در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل فتح‌الله ویسی ناب، فریدون بابایی اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. میزان تطبیق معیارهای معماری پایدار با معماری سنتی ایران (نمونه موردی مسجد جامع ساوه) الهام مناف زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازشناسی نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه پایدار شهری با محوریت عناصر شهری اسلامی مبنا حمیدرضا وثوقی، محمدمهدی خورسندیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي مقايسه اي بين جايگاه شهروند در کشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه کبری سرخ کمال، مریم بیرانوندزاده، مهدی حشمتی جدید، محمد فعلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مکانیابی کاربری بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر خرم آباد کبری سرخ کمال، مریم بیرانوندزاده، مهدی حشمتی جدید، محمد فعلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وضعیت پارک حاشیه ای و پارکینگ عمومی در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل با استفاده از مدل SOWT فتح‌الله ویسی ناب، فریدون بابایی اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر دیوارهای سبز متحرک هوشمند با قابلیت حرکت عمودی و افقی بر میزان تحقق اصول معماری پایداراز نظر کارکنان بانک صادرات شهرکرد عاطفه خلیلی اردلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارتقای خدمات شهری و به کارگیری تکنولوژی نو به منظور ایجاد شهر هوشمند مهدیه نخعی خونیکی، اسفندیار بندریان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تحلیلی مبانی نظری معماری پایدار و چرایی لزوم توجه به معماری پایدار میلاد مرادی بیستونی در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تحلیلی معماری پایدار به عنوان عاملی تاثیر گذار بر اقلیم و بهینه سازی مصرف انرژی میلاد مرادی بیستونی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ارزش‌های بوم شناسانه محله ای پایدار در بافت قدیم شهر یزد محسن اشجار، وحید ابراهیمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهکارهای عملی پیشگیری از آلودگی هوا در شهر تهران بر اساس ایجاد تلاطم در لایه های هوا جمال خداکرمی، شهریارمعتمدی، فاطمه اکرمی ابرقویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاهش آسیب‌پذیری و بهسازی اماکن و شریان‌های شهری مطالعه موردی شهر زابل حسن دلاکه، شریفه سرگلزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی آسیب‌های منظری بافت تاریخی فهرج (یزد) حامد سلیمانی ده‌دیوان، محسن حاج حسینی، علیمحمد سرداری زارچی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش استفاده از آب و حیاط در پایداری معماری سنتی ایران گلناز سادات زاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عناصر معماری پایدار در معماری سنتی اقلیم سردسیر(اردبیل) چگونگی استفاده از این عناصر در معماری معاصر زهرا حسین نژاد خیاوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی توسعه‌ی پایداری در انرژی و معماری، با توجه به معماری سنتی و معماری امروز شهرهای ایران بهنام عندلیب، ژیلا اختری جو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی توسعه کالبدی شهرهای آینده بر اساس الگوی کنترل انرژی سطوح بهنام عندلیب، ژیلا اختری جو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی موانع و گرایش های موجود در آموزش معماری پایدار در ایران(معماری خورشیدی) زهرا حسین نژاد خیاوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مرکز محلّه، ترجمان اندیشه‌های پایدار در شهرهای ایرانی فاطمه بهرامی نژاد، مهرداد عزیزی قهرودی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تهیه الگوی بهینه‌ی مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش فریده عظیمی، مریم حیدرپور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارتباط دو سویه معماري پايدار و فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي (نمونه موردی: شهر رشت) هادی زارع عابدینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار محلی به منظور کاهش استفاده از سوخت های فسیلی با تاکید بر اقلیم حاکم بر محیط (نمونه موردی:شهر زابل) هادی زارع عابدینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مسائل و معضلات مربوط به معماری پایدار و راه حل های ممکن محمد حسین حسنی فخرآبادی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش اقلیم بر طراحی فضای میان ساختمان‌ها(اقلیم گرم و خشک) مرتضی قائمی شاد، حامد علی‌پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش فضاهای سبزخطی بر پایداری زیست محیطی شهرها(مطالعه موردی: شهر مشهد) سهیلا عبدلعلی‌زاده، مرتضی قائمی شاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مطالعه و تطبیق راهکارهای اقلیمی بناهای عمومی معاصر و معماری ایرانی رعنا ایازی، داراب دیبا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ویژگیهای طراحی همساز با اقلیم در خانه های قاجاری قزوین رعنا ایازی، داراب دیبا، سیدعمید شهاب چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شکل گیری و توسعه شهر قزوین از دوره ساسانی و جایگاه مسجد جامع در آن رعنا ایازی، سید عمید شهاب، محمدرضا بابایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش مسجد جامع قزوین به عنوان یک فضای شهری در ارتقا تعاملات اجتماعی در طول زمان رعنا ایازی، سید عمید شهاب، محمدرضا بابایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان‌سنجی ایجاد پیاده‌راه: نمونه موردی خیابان سپه قزوین سید عمید شهاب، رعنا ایازی، محمدرضا بابایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سیاه چادر عشایری، مصداقی از یک معماری بومی پایدار الهام خدادادی، رضا شکوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تعیین درجه آسایش و ویژگی‌های معماری اقلیمی با استفاده از روش ماهانی در شهر سنندج محمد صادق عزیزیان، یاسر قدیمی، ندا جامه بزرگ چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی با رویکرد معماری پایدار محمد صادق عزیزیان، یاسر قدیمی، ندا جامه بزرگ چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. فرهنگ سازی پایدار از دیدگاه شهرسازی شهرداری اصفهان غلامعلی فیض اللهی، المیرا فیض الهی، سمانه کدخدایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی طرح جامع شهر اردکان بر اساس دیدگاه توسعه پایدار آزاده قرائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برنامه‌ريزي راهبردی محله دروس با تاكيد بر ظرفيت قابل تحمل محيط آزاده قرائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی احداث و مکان‌یابی واحدهای مسکن مهر با رویکرد به ملاحظات پدافند غیرعامل امیر محمود زاده، محمد رضا محبوب فر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی پراکندگی و توسعه فضای سبز شهری و مقایسه آن با توزیع جمعیت در مدیریت شهری(مطالعه موردی کلان شهر اصفهان) کامبیز طاهری آبکنار، حوا محمودی اصل چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اکو موزه تصویری از توسعه پایدار شراره مهین روستا، الهام مهین روستا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وتحلیل دلایل آپارتمان نشینی از دیدگاه مردم (نمونه موردی شهرستان آمل ) نسترن توکلی بزاز در صورت اصلاح چکیده از نظر فرمت و حذف یخش‌های زائد، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است نقش و جایگاه نورپردازی در توسعه پایدار شهری امیر بهمرام، امیرحسین سیادتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است مکان‌یابی محل دفع زباله‌های شهری رشت حمیدرضا ضابط محبوب، علیرضا ضابط محبوب، محمد علی محبوبی کینچا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است طراحی مجموعه مسکونی با بافت ضد جرم اعظم کریم زاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است شاخص سازی فضاهای سبزشهری با محوریت انگاشت کیفیت زندگی (نمونه موردی: شهر شیراز) فاطمه کشاورز چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است لزوم استفاده از آموزش معماری در دستیابی به توسعه شهر پایدار پروانه عربلو، کمال رهبری منش، فرزانه عربلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آموزش معماری راهکاری در راستای توسعه معماری پایدار پروانه عربلو، کمال رهبری منش، فرزانه عربلو موضوع و محتوای چکیده دو مقاله مشابه است، در صورت ارائه یک چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تأثیر آموزش معماری در پیشبرد توسعه معماری پایدار پروانه عربلو، کمال رهبری منش، فرزانه عربلو ترویج معماری پایدار جهت حفظ محیط زیست فرزانه عربلو، پروانه عربلو در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. لزوم استفاده از انرژی‌های نو در فضای معماری جهت حفظ محیط زیست فرزانه عربلو، پروانه عربلو در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی معنایی فضاهای عمومی و جمعی از شهرسازی اسلامی تا شهرسازی معاصر فرزانه عربلو، پروانه عربلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش محور مادی های شهر اصفهان در توسعه پایدار با تأکید بر حفظ اکولوژی شهر مینا کشانی همدانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آتريوم در معماري پايدار مونا مسلمي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش ریز اقلیم‌ها در طراحی معماری پایدار محسن اعتضادی، تکتم گیاهی، غزال گیاهی در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل نقش فناوری‌های نوین در ارتباط با معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست هادی مفتاح پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش نمادها و نشانه‌ها در هويت بخشي به معماري و شهرسازي ايراني اسلامي امير صمدپور شهرك، محمدرضا پاكدل فرد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بوم‌گرایی و ارزش‌های معماری بومی با رویکرد معماری پایدار مریم حق پناه، فرنوش سقائی، مرجان دهقانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سازه‌های نو در ساختمانهای هوشمند با رویکرد به معماری پایدار مریم حق پناه، فرنوش سقائی، مرجان دهقانی در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهرسازی نوین در جامعه دورکار با تاکید بر صرفه جویی در مصرف انرژی درنا وزیری در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی و سطح بندی پایداری منظر شهر در محلّه‌های شهر از دیدگاه پایداری محلّه‌ای(نمونه موردی:محلّه‌های شهری منطقه سه اصفهان) صفر قائد رحمتی، مهراب عاشورلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل شاخص‌های پایداری در محلّه‌های منطقه سه شهر اصفهان صفر قائد رحمتی، مهراب عاشورلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارائه و تبیین شاخص‌های پایداری محلّه‌ای از منظر توسعه پایدار شهر صفر قائد رحمتی، مهراب عاشورلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ویژگی‌های کالبدی محلات شهری در راستای ارتقاء سطح سلامت عمومی(با رویکرد توسعه پایدار) مسعود علیمردانی، نیکو زیبایی ، زهرا رستمی، حمید رضا رزاتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مطالعه کیفیت پیاده‌راه‌های شهری در جهت حمل و نقل پایدار با رویکرد انسان محوری نمونه موردی: پیاده راه خیام جنوبی در شهر ارومیه معصومه آیشم، زهرا غفاری آذر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی امنیت در پیاده راه‌های شهری در جهت اهداف حمل و نقل پایدار نمونه موردی : پیاده راه خیام جنوبی در شهر ارومیه زهرا غفاری آذر، معصومه آیشم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی رویکردهای شهر فشرده و شهر پراکنده شیوا نوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهتر است «شهرستان کرج» به عنوان مطالعه موردی در عنوان مقاله نیز قید شود. تحلیل طرح های توسعه و عمران شهری در ارتباط با اصول توسعه پایدار زیست محیطی(نمونه موردی: شهر زنجان) رضا احمدیان، منا فتحعلی بیگلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامل در پارک اداری اردبیل هاجر نیکوکار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مطالعه عناصر سنتی شهرهای ایرانی در پایداری اقلیمی محیط(نمونه موردی مطالعه بادگیر) لاچین پهلوان علمداری، مسعود حق لسان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نوشهرگرایی، پاسخی در جهت توسعه پایدار شهری عارفه سادات فتحی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استفاده از فناوری صفحات افقی و عمودی سبز و نقش آن در توسعه پایدار شهری هاجر نیکوکار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي شاخص‌هاي پايداري در طراحي و توسعه شهري با توجه به چند شهر و محلۀ موفق در دنیا راضیه پوینده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر آموزه های دین و مذهب بر معماری و شهرسازی بهاره بهاالدین، نداضیاءبخش، شهاب الدین ضیاالحق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رابطه توسعه پایدار با گردشگری (توریسم ) دینی بهاره بهاالدین، نداضیاءبخش، شهاب الدین ضیاالحق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی اثرات قابلیت محیط بر شکل گیری قرارگاه‌های رفتاری(نمونه موردی سبزه میدان زنجان) مهرداد دانش دوست، گیتی اعتماد، اسماعیل دویران چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی راهکارهای ایجاد جداره های پایداردر خیابان شهری با رویکرد توسعه پایدار(نمونه موردی خیابان خیام شهر قزوین) محمدرضا پورجعفر، پریسا بشیری، ژاله کلانتر، سپیده نظامی پاکدهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وتبیین اصول طراحی فضاهای تفریحی و فراغتی در راستای توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر قزوین) مهدی ساشور پور، پریسا بشیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عوامل مؤثر در پایداری بناهای تجاری معماری سنتی شهرهای حاشیه کویر ایران زهرا حسیبی، محسن قاسمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوهای کالبدی برگرفته از حکمت و هنر ایرانی اسلامی(نمونه موردی انطباق فضای موسیقایی وکالبد معماری ایرانی) مرضیه محمدمیری، سیدمحمدرضا فاروقی، حسن شاهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تأثير عایقهای مدرن در مقاومسازی شیشه در جهت توسعه معماری پایدار طاهر کيافر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تبیین شاخص های توسعه شهری با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی جمال خداکرمی، فاطمه یوسفی، زینب فاضلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تطابق شرایط ساختمان سازی پایدار در استان کرمان با توجه به اقلیم ویدا عبدالله نژاد، شهرام مینویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نشانه‌های شهری و نقش آن‌ها در افزایش خوانایی و هویت فضاهای شهری سحر مجیدی‌هتکه لویی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تقویت شبکه پیاده‌روی در شهر گامی به سوی رهیافت پیاده مداری محمدرضا حقی، سعید صداقت‌نیا در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ETFE پوشانه اي پایدار براي آینده محمود رحیمی، فاطمه سادات صفی زاده در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و ارزیابی کیفیت وتاثیر دروازه و فضای ورودی شهرهادرمعماری و شهرسازی پایدار(نمونه موردی دروازه قرآن شیراز) سیده سمیه حسینی نژاد، سیده پریا امیری هفشجانی، سهیلا حمیدزاده خیاوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دیوار ترومب سامانه گرمایشی پایدار فاطمه سادات صفی زاده در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت الگوهای پایداری در معماری و شهرسازی سنتی ایران و نقش آن در معماری وشهرسازی مدرن ایران مینا محاسن نیاری بررسی معماری سنتی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عوامل پایدار در معماری بومی کاشان(مطالعات موردی؛ خانه طباطبایی ها و بروجردی ها) گلناز سادات زاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. روش شناسی، و خلاقیت در آموزش و الگو پذیری از معماری ایرانی یاسمن رجبیون، ابراهیم سعادتمند، سهیلا حمیدزاده خیاوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهر پایدار الگویی پاسخگو به مشکلات ناشی از تداوم رشد جمعیت شهری سعیده خوش رنگی مقدم، سعید زینی نژاد موثق در صورت تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهر فشرده الگویی برای آینده پایدار شهری سعیده خوش رنگی مقدم، سعید زینی نژاد موثق در صورت ارائه راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازارهای تاریخی ایرانی، نمادی از معماری پایدار سمیرا حاجی زاده بجستانی، فروغ عباسپور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار و هویت شهر ایرانی سمیرا حاجی زاده بجستانی سوال و هدف مقاله «بررسی تاثیر فرهنگ و اصول اسلامی بر کالبد شهر و بررسی رابطه فرهنگ و کالبد شهر» بیان شده که با عنوان مقاله دارای ارتباط روشن موضوعی نیست، در صورت اصلاح عنوان و تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل و بررسی نقش مداخله صحیح در بافت ارزشمند تاریخی در راستای دستیابی به راهبرد مناسب گردشگری پایدار شهری (نمونه موردی: بافت قدیم شهر ری) نسیم عسگری، صبا عبدیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد مهندسی معکوس در آموزش طراحی معماری سید مجید مفیدی شمیرانی، مهنوش دلاوری، آرش امین چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل و بررسی نمودهای محیط زیست در کتاب فارسی اول دبستان سید مجید مفیدی شمیرانی، مهنوش دلاوری، آرش امین چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل تأثیر کالبد بر امنیت محلات قدیم و جدید شهری نمونه موردی: محلات چهارباغ و شاهد مشهد وجیهه دلیری، عبدالرضا پاکشیر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری براساس اقلیم (مطالعه موردی شهر ایلام) مسعود رضائی، بهزاد وثیق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. چالش‌هاي پيش‌رو معماري سنتي حامد حياتي، ابراهیم مرادی بررسی معماری سنتی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل عوامل ایجاد فضای روحیه بخش در محیط شهری سعید شهریارپناه در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سرزندگی،کیفیت گمشده میدان های شهری امروز ایران نمونه موردی:میدان توپخانه تهران سارا زارع چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه معماری پایدار در اقلیم گرم و نیمه مرطوب و تاثیر آن بر طراحی شهری مهدی مکوندی، علیرضا شوهان، مریم کامیار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي گردشگري و توسعه ي پايداري نمونه موردي شهر كرمان پيرمحمدي زاده، شهرام مينويي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. گونه شناسی33 ساباط موجود در بافت قدیم دزفول واثر گذاری آن در طراحی شهری مهدی مکوندی، علیرضا شوهان، مهنوش محمودی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش میادین شهری سنتی به عنوان یک عنصر پایدار در معماری و شهرسازی و بهینه سازی عملکرد آن در زمینه کاهش آلودگی هوا جمال خداکرمی، فاطمه یوسفی، زینب فاضلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری سنتی ایران در ارتباط با ساخت و ساز پایدار در چهار اقلیم مریم باقری رنجبری در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربری زمین از رویکرد توسعه پایدار رضا شکری، خشایار پورصدیق در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت و معیارهای ثبت و ایجاد خاطره ی جمعی در فضای باز شهری علی عسگری، پرستو نقیبی راد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش عنصر حیاط در پایداری فرهنگی خانه های آذری(نمونه موردی شهرستان ارومیه و مراغه) مهسا ضرابی الحسینی، زهره ناصردوست چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طنبی(مهمان خانه) الگوی فضایی پایدار در فرهنگ آذری زهره ناصردوست، مهسا ضرابی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی معیارهای پایداری محلات در ایران و جهان در جهت نیل به توسعه پایدار شهری مینا جفائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پلکس سازی روشی برای حل مسائل شهری و احیای معماری خانه های پایدار سید مجید مفیدی شمیرانی، بهناز دانشوران چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پيوند ميان معماري و عرفان و هنر اسلامي (بررسي نمادها و نشانه ها در معماري ايران) قاسم میرزایی، مجید شهبازی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی شاخص‌های معماری پایدار در مسکن بومی روستایی کردستان حامد زهره وند، اکرم فرخی راد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازنگری عناصر کارکردی معماری سنتی ایران در جهت معرفی الگوی کهن معماری پایدار سعیده خوش رنگی مقدم، سعید زینی نژاد موثق بررسی معماری سنتی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بومی‌گرایی و آثار آن بر توسعه شهری پایدار انسیه گوهری نسب موضوع کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت نگاه جزئی‌تر، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازشناسی ارزش‌های فرهنگ سنتی مؤثر در خلق معماری پایدار محمدعلی کاظم‌زاده رائف، مهدی حاجیوند چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش تراکم در توسعه پایدار شهری سُرور هنرور، زینب کاظم‌پور در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد مواد هوشمند، گامی نو در راستای توسعه پایدار بابک فدوی اخوان بناب حسن معماری، لیدا بلیلان در صورت توجه به کاربردهای موارد معرفی شده، در معماری ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل و بررسی نقش آموزه هاي دینی در معماري خانه هاي دزفول مهنوش محمودي، اکرم سلامتی زارع چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی مفهومی ساختمان پایدار کویری با تلفیق تکنولوژی های نوین و مفاهیم معماری ایرانی مرتضی نظری زاده کرمانی، آناهیتا اسدیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثير شرايط هواشناسي روي غلظت ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون در شهر تهران سعادت اسفندياري، امان محمد كمالي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نظری بر شهرهای مجازی،شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند با رویکرد بر توسعه پایدار پدرام حصاری، مریم حصاری در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. موزه های سوانح طبیعی به مثابه‌ی پدافند غیرعامل عبدالرضا محمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش توسعه شهری و معماری پایدار در حفظ محیط زیست. مطالعه موردی: (بافت سنتی شهر یزد) زهرا میرعبداللهی شمسی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوهای آینده توسعه پایدار شهرهای میانی در ایران مطالعه موردی شهرستان زرین شهر ( اصفهان ) شهاب نادری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توانمندسازی شهرهای کوچک و متوسط راهکاری در جهت تحقق شهرسازی پایدار (نمونه موردی شهر محمدیه) زهرا محمدی، ایرج زاهد پور، مهرداد شهبازی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار در بافت قدیم با تبیین حیات جمعی(نمونه موردی: محله سرتپوله سنندج) عاطفه محمدی علی آبادی، محمد مهدی گودرزی سروش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهکارهای ارتقاء سرزندگی در فضاهای شهری احمداسدی، صمد مدادی، یوسف خدایی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی رویکردهای نوین در توسعه کالبدی شهرها احمداسدی، صمد مدادی، یوسف خدایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استفاده از انرژی خورشیدی در کاربری های مهم شهری راحله زمانی، سید علی اکبر صارمی، سعید تیزقلم زنوزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مروری بر عملکرد سیستم فتو ولتائیک و دسته بندی نمودن آن بر اساس نحوه کاربرد آن در ساختمان ها راحله زمانی، سید علی اکبر صارمی، سعید تیزقلم زنوزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ارتباط محور های گردشگری با توسعه پایدار شهری انسیه گوهری نسب در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مشارکت مردمی، راهکارها، ضرورت ها و تنگناها نمونه موردی : منطقه شش شهرداری شیراز علی سلطانی، مهشید رضایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مکانی همنوا با بافت تاریخی، ارتقاء تعاملات اجتماعی شهروندان با بافت تاریخی شهراسلامی(کرمان) با رویکرد فرهنگی نفیسه غلامرضامیرزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است سبزراهه ها ؛ راهکار انسجام منظر طبیعی در شهر پایدار مطالعه موردی: محله امام زاده معصوم(ع) و هفت چنار تهران اسحق رضازاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی مطلوبیت محیط‌های زنده شهرهای ایرانی، اسلامی بانگاهی به اصول 15 گانه کریستوفر الکساندر مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر بابل اسحق رضازاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان سنجی ظرفیت هاي توسعه محله اي جهت رسیدن به توسعه پایدار شهري(نمونه موردي محله قطارچییان سنندج) فرید قاسمی، جمیل قادرمرزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است همخوانی اکولوژیکی اصول اقلیمی رعایت شده درمعماري بومی اقلیم سرد و کوهستانی با مؤلفه های معماری پایدار مریم بهاری طاستقار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است طراحی اقلیمی و پایداری فضاهای شهری فروغ عباسپور، سمیرا حاجی زاده بجستانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رابطه پدافند غیر عامل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری فروغ عباسپور در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهرستان شاهرود) سعید کامیابی، عاطفه پهلوانی، ملیحه دوست محمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است نقش بازار در توسعه پایدار سه محله تاریخی پنجه شاه ،میدان کهنه و درب باغ شهرستان کاشان فرح فلاح فر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است توزیع فضایی شهرها و توسعه پایدار با توجه به ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی منطقه (مطالعه موردی مناطقی از شهر زنجان) غلام حسن جعفری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است بررسی عوامل کالبدی موثر بر ناامني وجرم‌خیزی فضا با تاكيد بر رويكردCPTED (مطالعه موردی:محله گودال مصلی در شهر یزد) نجما اسمعيل پور، زهرا فخارزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای برای توسعه پایدار فاطمه علیجانی در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد نانو فناوری در ساختمان و تاثیرات آن بر پایداری زیست محیطی سمانه پورحسینی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی الگوهای معماری پایدار در مناطق سرد و خشک (نمونه موردی: شهر سنندج) مونا محمدمرادی، علی دشتی شفیعی، شهریار شقاقی گندوانی، میلاد باغبانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. زیست پذیری و شهر زیست پذیر سمیرا اکبرزاده در صورت تعریف مطالعه موردی و تبیین روشن موضوع «تاب‌آوری» در متن خلاصه مقاله، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
ساختمان سبز هوشمند: یک طرح کنترلی در مورد سلامت محیط زیست مرتضی عبداله زاده، محمد راهخدایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت الگوهای پایداری در معماری و شهرسازی سنتی ایران، نمونه موردی اقلیم استان مازندران عباس غلامی، فاطمه حسین پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. لانه سازی زنبور در ساخت شهر عسل، الهام بخش برقراری هماهنگی اکولوژیکی ساختمان و محیط زیست هادی کشمیری، مرضیه سلطانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش و عملکرد محله ها در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: محله شکوفه منطقه 14 تهران) فروه فضلی خانی، نرگس احمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی پتانسیل های پدافند غیر عامل در منطقه یک تهران مینا زریاب، نگین ریاحی مهابادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش شهر هوشمند در تحقق توسعه ی پایدار سوران منوچهری در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهبردهای توسعه پایدار شهری منیره دیزجی، آرش کتابفروش بدری، بهنام سخنور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. «نقش نورپردازی در ارتقای کیفیت زندگی شبانه در کلانشهرها» نمونه موردی: خیابان ولیعصر، تهران سیدمهدی قرشی نژاد، رها بحتویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نگرش همسازی با اقلیم و محیط زیست در معماری پایدار (مطالعه موردی:اقلیم سرد تبریز) کریستینه ابراهمیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تکاپوی بناهای پایدار در میان اقلیم (نمونه موردی:معماری اقلیمی ایران) نسیبه تقی زاد، نورالدین عظیمی، الهام زردشت در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاهش مصرف انرژی سرمایشی دراقلیم گرم و خشک با استفاده از ساختارهای بیولوژیکی فاطمه جعفری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ساختمان‌های اداری هوشمند؛ راهکاری جهت کاهش مصرف انرژی آی سان حسین زاده، رضا حسین زاده در صورت بیان راهکارهایی برای معماری ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آموزش معماری پایدار مرسا بیدلی ، سمیرا رحیمی آتانی، مریم گچ کوب چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اکوویلیج ها نگاهی سبز به آینده حسام باقـرنژاد حمزه کلایی ، محمـد محمدی چکیده از نظر فرمت دارای اشکلاتی است، در صورت اصلاح چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آسیب‌شناسی‌ نمای ساختمان‌های مسکونی دربافت‌های تاریخی(شوشتر نو) زهرا چمن آرا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثير خوانايي بر سرزندگي فضاي باز شهري محمد صادق فلاحت، سيما حيدرزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل الگوهای معماری پایدار اقلیم گرم و مرطوب، مورد مطالعاتی بافت قدیم بوشهر محمدعلی خان محمدی، سید محمد حسین زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. فضاهای زير سطحی شهری ،الگويی چند منظوره جهت تامين امنيت و مديريت بحران در شهرها مهدي سالك احمدي، اميرعماد بهروش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهرنشینی پایدار و سکونتگاههای غیررسمی، موانع و راهکارها (نمونه موردی: شهر ارومیه) زهرا غفاری آذر، معصومه آیشم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارتباط شاخصه های توسعه پایدار اجتماعی با الگوهای معماری سنتی ایران (نمونه موردی: محله علیقلی آقا در اصفهان) علی عطریان، مریم نوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت شاخصه های معماری مناطق مرکزی ایران و تطابق آن با الگوهای پایداری علی عطریان، حسن ذوالفقارزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه شهری پایدار: افردنس و نقش آن درکنترل وندالیسم شیوا اخوان گوران، نگین یشمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش اقلیم در فضاهای شهری پایدار هاله حریری، امیرحسین عباسی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اقتصاد سبز، گامی به سوی پایداری توسعه و کاهش فقر شهری فرهاد هاشمی، فرزانه انعامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ساختار اقلیمی در معماری مسکونی بومی قزوین پریسا احدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. چالش‌های توسعه پایدار شهری در ارتباط با روند افزایش تراکم در محلات مسکونی کشور(نمونه موردی: محله اعتمادیه زنجان) رضا احمدیان، منا فتحعلی بیگلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پدیدارشناسی ساختار کالبدی خانه‌های قدیم گرگان سعید اکبری، ثمیه آلوستانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مدیریت بحران در مناطق روستایی کوهپایه‌ای استان گلستان (بررسي موردي روستای شیرین‌آباد) سعید اکبری، ثمیه آلوستانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مقایسه تطبیقی معماری بومی حاشیه دریای خزر و خلیج فارس به عنوان نمونه-هایی از معماری سنتی پایدار سمیه رفیعی، الهه سادات ميرلوحي، راضيه ميرلوحي، نرگس تقي زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. باز شناسی الگوی پایداری در معماری خانه های سنتی ایران (با بررسی خانه‌هایی در دو اقلیم گرم وخشک و سرد وخشک) فرزانه عربلو، پروانه عربلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهبردهای نوین برای ایجاد یک فضای شهری پایدار، با تکیه بر جایگاه انسان در شهرسازی معاصر سارا سوهانگیر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تعیین تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ( شهر الکترونیک) بر ساختار کالبدی شهر در جهت توسعه پایدار نمونه موردی: شهر اردبیل هاجر بیکتاش، فرید نورانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی حفظ اکولوژی شهری در طراحی فضای سبز در راستای ایجاد شهر دوستدار کودک فریبا امینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهر پیاده مدار سید حمید رضا سلیمانی پور مهریان، امین رستگاردولت اباد در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش رویکرد زیر ساخت سبز در توسعه شهری پایدار فاطمه السادات چراغ زاده، محمد رضا مثنوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جلب مشارکت شهروندان برای تحقق توسعه شهری پایدار نمونه موردی: شهر اردبیل فرید نورانی، هاجر بیکتاش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش هویت در مرمت بافتهای فرسوده شهری (نمونه موردی شهر یاسوج) امیر بهگام سیرت چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عوامل تاثیرگذار در توسعه منطقه‌ای با تأکید بر نقش انباشت سرمایه (مطالعه موردی: استان البرز) مهسا اسدی عزیزآبادی، سپیده امیری ساروکلائی، ساناز احمدزاده سیه رود چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در رسیدن به توسعه پایدار اجتماعی سعید خادمی، مهسا سلطانزاده، سوده بابایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جایگاه پیاده مداری در ارتقا سلامت شهروندان الناز خدادادی چمگردانی، ثمینه ابراهیمی دهکردی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی رابطه معماري و امنیت در اجتماع پايدار سمیه رفیعی، زهرا ترکمن، بهاره سلیمانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی معیارهای پایداری روابط اجتماعی در رشد عرصه عمومی مهسا فولادی وندا، حامد مضطر زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار برگرفته از معماری سنتی ایران در ساختمان‌های بلند آرش سعدی بندانی، راضیه اسماعیل وندی، رویا سعید چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار در اقلیم گرم و خشک حجت ابراهیم نژاد مشیزی، الهام رضامند در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی معماری پایدار در طراحی و بهره برداری فضاهای درمانی (بیمارستان) اقلیم گرم و خشک حجت ابراهیم نژاد مشیزی، الهام رضامند چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحليل نحوه‌ي قوام و رشد تا توسعه‌ي آتي در كانونهاي جاذب جمعيت با استفاده از مدل هنسن(نمونه موردي: ناحيه‌ي خرم‌آباد) امير رحماني، شهديه زارعيان جهرمي، فاطمه معيني فر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عناصر معماری پایدار در طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد پرورش خلاقیت کودکان سونیا مقتدری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری و شهرسازی پایدار در امروز و دیروز سمیرا کوثری، سحر مجیدی هتکلویی در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. چگونگی بهره گیری از آموزه های دین مبین اسلام در شهرسازی ایرانی-اسلامی محمدرضا پورجعفر، علی پورجعفر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش طراحی نشانه ی شهری در خلق فضای شهری پایدار (نمونه موردی خیابان خیام شهر قزوین) مهدی ساشورپور، سپیده نظامی پاکدهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي عوامل محيطي موثر در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري به منظورافزايش امنيت محلي (نمونه موردي: بافت فرسوده محله فردوس شهرستان حاجی آباد) سیده نفیسه حسینی دراگاهی، الهام پوردستان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی بازار به عنوان کالبدی پایدار برای تحقق جامعه مولد و پایدار نادر ملکی ریزی، نفیسه نادری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد نانو ذرات ایروژل در صنعت ساختمان سید سینا حسینی اصل اسکویی، غلامعلی ایرانی نعمت آباد در صورت بیان راهکارهایی برای معماری ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش عناصر انسانی و طبیعی در شکل‌گیری هویت در معماری سنتی ایران سمیه رفیعی، ملیحه ملک‌محمدی ، فرزانه عاصمی، سعیده سلطان‌محمدی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي خانه های سنتی چوبي در ترکیه و مقایسه ان باخانه های چوبی مناطق شمال ایران (با رویکرد معماری پایدار) ملیکا ابراهیم زاده میرزایی، حسین طیاری، حمزه دهقانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازیابی عناصر هویت‌ساز معماری معاصر ایران سیما حقیقی، سمیه رفیعی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ویژگی‌های کالبدی ـ عملکردی مساجد شهری از منظر مفهوم اوقات فراغت انسان شهری معاصر مجید منصور رضایی، مرضیه عاشوری، فاطمه فتوحی اهل چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاملی بر مفهوم تولید فضا مبتنی بر نماد و نشانه‌های شهر ایرانی ـ اسلامی نمونه موردی: شهرک مدرنیستی اکباتان مجید منصور رضایی، الهام امینی، مریم کریمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ابعاد انسانی پایداری اجتماعی برکیفیت زندگی در شهرکهای مسکونی تهران(نمونه موردی: شهرک امید ، شهرک شهید بهشتی) کیانوش ناصرالمعمار، سید سامان سلیمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دیوارها ،نقش کالبدی پایداری اجتماعی در فضاهای درمانی کیانوش ناصرالمعمار، سید سامان سلیمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نمود پایداری اجتماعی برکیفیت فضاهای بیمارستانهای خصوصی (بررسی نمونه موردی : بیمارستانهای ایرانمهر، لاله و دی) کیانوش ناصرالمعمار، سید سامان سلیمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارائه ی راهکارهاي طراحی اقلیمی در نواحی معتدل و مرطوب بر مبناي اصول معماري پایدار (مطالعه موردي: کرانه جنوبی دریای خزر) زهره قنبری تیلمی، رکسانا شیوعی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نمود کالبدی پایداری اجتماعی در شهر جدید پردیس کیانوش ناصرالمعمار، سید سامان سلیمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهکارهای ارتقای فعالیتهای تفریحی در فضاهای شهری بر شکل‌گیری روابط جمعی به منظور ایجاد پایداری اجتماعی سنجر ویسانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش آموزه های دین اسلام در تبلور فرم معماری ایرانی-اسلامی محمدرضا بمانیان، علی پورجعفر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحقق شهر پایدار براساس انگاره‌های شهری و معماری در ساختار محله‌ای فهیمه رضائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهر پایدار براساس شاخصه‌های فضاهای عمومی در محله های شهری (نمونه موردی بافت تاریخی تبریز) فهیمه رضائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تعلق مکانی شهروندان بر اساس شاخصه های شهر پایدار با روش تحلیلی سوات (نمونه موردی محلات بافت تاریخی تبریز) فهیمه رضائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تداوم سنت ایرانی پس از اسلام و شکل گیری هویت اسلامی–ایرانی در معماری محبوبه اسلامی زاده، ابراهیم محمدی هفشجانی در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مطالعه توسعه پایدار شهری در نظام سنتی و مدرن (مطالعه موردی : شهر کرمان) محبوبه اسلامی زاده، ابراهیم محمدی هفشجانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاهش احساس امنیت چالشی فراروی گردشگری پایدار در ایران نسا صحرایی، بهار حبیبیان، معصومه نقدی‌پور بیرگانی، سحر صحرایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نگرشی بر قابلیت‌ها و تنگناهای شهرهای جدید در کشورها توسعه‌یافته و در حال توسعه در راستای توسعه‌پایدار شهری ناهید سجادیان، نسا صحرایی، زینب مقامی فرد، سحر صحرایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تبیین نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری مورد: شهرستان سرپل ذهاب ماریا مرادی، محمد نظری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی راهکارهای اجرایی بکارگیری معماری پایدار در توسعه شهری نرگس نوراله زاده، حمیدرضا صلح جونیا، نعیمه نوراله زاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دستیابی به توسعه پایدار با الگوی مکتب اصفهان مرضیه معطریان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش اسلام در سازماندهی بسترشهری در شهرسازی و معماری ایران (باتکیه بر فرهنگ ایرانی) سیما قربانی کشکولی، مرسا بیدلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان سنجی بهره گیری از شوادان برای نیل به معماری مسکونی پایدار در شمال خوزستان رضا گرشاسبی، پری بهمنی، آذر داوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی فرایند تحول شهرهای میانی با مرور ادبیات وتجارب جهانی پروین حیدری، اصغر حجتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوشناسی بافتهای ارگانیک شهری، راه رسیدن به طراحی پایدار مطالعه موردی: شهر آلاشت اسحق رضازاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اهمیت لبه های شهری در روشهای نوین طراحی شهری پایدار اسحق رضازاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه شهری پایدار صباکاظم نژند اصل، صفاکاظم نژند اصل موضوع بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است. در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. خانه های قدیمی ایران، دوست آشنای اقلیم و محیط پیرامون خود با بررسی نمونه موردی خانه داوودی در شهر زنجان زهرا احمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی اقلیمی واحدهای همسایگی با رویکرد کاربرد بهینه انرژی باد (نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک اصفهان) سید حمیدرضا روضاتی، نیکو زیبایی، زهرا رستمی، عبدالحمید قنبران چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش قنات در توسعه پایدار زیست محیطی سیما صفدری، محمدرضا بمانیان، آزاده جلالی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی چالش های فناوری اطلاعات و برقراری ارتباط در مصرف انرژی کارآمد خانه‌های هوشمند سعیده باقری راد در صورت بیان راهکارهایی برای معماری ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. روشنایی و نورپردازی سازگار با محیط زیست در فضاهای شهری آزاده جلالی، محمدرضا بمانیان، سیما صفدری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوهای آینده توسعه ی پایدار شهرهای میانی در ایران امیر بهمرام، سارا حاجی رضایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نحوه عملکرد اکوپارک در حفظ و احياي اکو سيستم هاي طبيعی واستفاده از انرژي هاي تجدید پذیر در طراحی یک اکوپارک درکرمان سحر مهرابی، درنا وزیری، فاطمه قنبری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سقا خانه ها بیانی از هویت اسلامی شهرهای ایرانی شهرام ستاری فرد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مفهوم تراکم و نقش آن در احراز هویت ایرانی شهر شهرام ستاری فرد در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت بهبود مدیریت شهری شهرستان ساری هادی سعادت دورابی، ایمان بینش پژوه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضوابط شهرسازي بر مبناي اصول اسلامي سیما صفدری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مباني نظری و فلسفی شکل دهنده كالبد شهراسلامي سیما صفدری، آزاده جلالی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در مکانیابی خدمات اورژانس جاده ای و مطالعات نقاط بحرانی هادی سعادت دورابی، ایمان بینش پژوه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. هویت شهرهای اسلامی در گذر زمان سیما صفدری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل انرژی‌های تجدیدپذیر در معماری و رابطه آن با توسعه پایدار معصومه جمالی اسطلخ‌زیر در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مروری بر طرح کالبدی محوطهی مجتمعهای مسکونی در ایجاد حس امنیت ساکنین (مطالعه موردی مجتمع مسکونی کوی رضای همدان) محبوبه شعبانی جفرودی، سیده هورناز وهابی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر حکمروایی خوب شهری در جلب مشارکت شهروندان در فرایند بهسازی بافت های فرسوده شهری فاطمه بیگدلی کاظمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است ارزیابی شاخص‌های توسعه شهری پایدار و نقش آن در برنامه‌ریزی شهری صلاح الدين رهبان، لقمان صادقي، حمد الله قاسمي راد در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار و بافت‌های فرسوده در شهر تهران صالح قول کرابی، مهدیه رمضان زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش ميراث فرهنگي در توسعه پايدار شهري "نمونه موردي شهر سنندج" لقمان صادقي، حمدالله قاسمي راد، فاطمه آيين مقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی کاربرد معماری پایدار و فرهنگ و سنت در ساخت و ساز مساجد اقلیم گرم و خشک: منطقه مورد بررسی شهرستان سیرجان راضیه رستگار، محسن سروش نیا، شهرام مینویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برآورد مسکن مورد نیاز شهر ارومیه تا افق سال 1395 علی مصیب زاده، مریم برّانی، میر حجت موسوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری (نمونه مطالعاتی: شهر جدید هشتگرد) مریم برّانی، نینا الوندی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری مریم برّانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کیفیت محیطی و محله ی پایدار مریم برّانی، نینا الوندی پور در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش مدیریت شهری در تحقق طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: نقش شهرداری ارومیه در تحقق طرح های توسعه شهری) مریم برّانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوهای پایدار در کالبد بناهای روستاهای شهرستان سبزوار صالح قول کرابی، مهدیه رمضان زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تعامل میان پایداری در برابر زلزله و معماری پایدار فرزانه هدفی، سید مجتبی نقیبی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارائه قوانین ومقررات در ساختمانهای بلند مرتبه هزاره سوم، در جهت دستیابی به همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست حسن معماری، سردارپدرام چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. چهارباغ عباسی، پایداری انسان محور سودابه عمرانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت ساماندهی محلات بافت‌های کهن تاریخی و نقش آن در توسعه پایدار شهری آویده طلایی، رامین سلیمانی سالار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش اقلیم در شکل‌گیری ساختار فیزیکی شهر یزد مرضیه دارائی، علی ریکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پایداری محیطی ساختمان در مناطق سردسیر بابک پهلوان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری با استفاده از SWOT مطالعه موردی شهرستان سقز صاحبه وکیلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی تاثیرات کارآمد مشارکت شهروندان در راستای بهبود بافت های فرسوده شهرهای میانی و توسعه پایدار آنها (مورد شناسی؛ سنندج) ادریس نوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معیارهای طراحی در رابطه با فضای شهری زیارتی الهام دربان رضایی، محمدرضا نقصان محمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. باغ شهر ایرانی، الگویی برای توسعه پایدار شهری(نمونه موردی: شهر نطنز) مرضیه رضایی قلعه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوهای غیرکالبدی پیکره بندی فضایی و ارزیابی حس رضایت در راستای نیل به توسعه پایدار(نمونه موردی:خانه های سنتی کاشان) سعیدرضا سیادتان، غزل دستوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش میدان در تبلور تاریخ یک شهر با تاکید بر میدان ارگ کریمخان شیراز سارا حصیلی، مهسا فلاح نیا، سها پورمحمد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پایداری اصیل معماری بومی و تاثیر در اقتصاد کشوری محمد فیاضی در صورت تببین روشن اهدف و نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهسازی، نوسازی و بازسازی پایدار در بافت های تاریخی و فرسوده شهری آزاده جلالی، سیما صفدری در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر عوامل اقلیمی، فرهنگی، معیشتی در شکل‌گیری مسکن بومی روستای ورکانه (نمونه معماری پایدار اقلیم سرد و کوهستانی) زهرا ترکمن، سمیه رفیعی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بام سبز؛ عاملی جهت توسعه پایدار و صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان‌ها الهام شاه حسینی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی تأثیر خصوصیات اجتماعی شهر در توسعه کالبدی آن (نمونه موردی شهر گیلانغرب) فیروز جعفری، افشین نادری، سمیرا پورکریم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی ویژگی‌های شهر اسلامی در مواجهه با شهرسازی معاصر ایران سعیده داداشی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حفظ ارزش‌های اجتماعی و باز تعریف آنها برای استفاده در مشارکت مردمی در توسعه پایدار صالح قول کرابی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش کاربردی عناصر و الگوهای پایداری در معماری و شهرسازی سنتی ایران از منظر عنصر پایداری بادگیر سارا فقیهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جایگاه اقلیم در معماری بومی شهرهای کوهستانی غرب کشور (مطالعه موردی:شهر صحنه) فیروز جعفری، سمیرا پورکریم، افشین نادری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تعیین فرونشست زمین بروش اینترفرومتریک مطالعاتی SAR منطقه مورد دشت (یزد-اردکان) سید عبداله موسوی گلسفیدی، محمدحسین اقاهادی، سید علی المدرسی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آسيب شناسي فضاهاي كالبدي شهرها و تأثیر آن بر وقوع بزهكاري با تاکید بر رويكرد طراحي محيطی (CPTED ) محمود یزدانی امیری، سمیه رشیدخانی، افشین نادری در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مرکز محله پایدار و ارتقاء پویایی فضاهای شهری از طریق فضاهای معماری پریسا حسینی قراگوزایل در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رودررویی معماری سنتی و معماری معاصردر محدوده ورودی روستای دره مرادبیگ همدان منا بشیری گودرزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان سنجـی تأثیر نمایش های خیابانـی بر پایداری اجتماعـی فضـاهای عمومـی شهری در تهران مرتضی خیاط پور نجیب، احسان رنجبر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بکارگیری فناوری های نوین در توسعه پایدار شهرها آرش ضیاء، آیریا نوروزی لرکی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهرهای هوشمند و مدل های پایداری آرش ضیاء، آیریا نوروزی لرکی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مقدمه ای بر طراحی پل های پایدار بر پایه علم بیونیک آرش ضیاء، آیریا نوروزی لرکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی زیست محیطی خاک پیرامون خطوط لوله نفت مدفون عبوري از زير بستر رودخانه سید امین فضل هاشمي، مهدي سياوش نيا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی موانع و چالش‌های توسعه فیزیکی در شهرهای میانه اندام(نمونه موردی: شهر مهاباد) واحد احمدتوزه، صلاح عزیزیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی تاثیر خودکفایی محلات بر میزان پایداری مصرف انرژی(نمونه موردی شهرک مینودر) سمیرا سادات کرمانی، حمید ماجدی، حسین ذبیحی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تطبیق تأثیر آیات قرآن بر معماری و شهرسازی سنتی ایران مرتضی نقی لو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهره گیری از نیروهای الکترومغناطیسی در جهت ایمن سازی ساختمان ها مرتضی نقی لو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ماندگاری بناهای سنتی ایران و رابطه آن با معماری پایدار، نمونه موردی بناهای دوره ی صفویه درشهر اصفهان ندا ضیاءبخش، عباس منصوری، بهاره بهارستانی، سپیده علویان صدر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش پارک ناژوان اصفهان در گذران اوقات فراغت شهروندان محمود یزدانی امیری، افشین نادری، ابراهیم صادقی، سمیرا پورکریم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تمدن اسلامی و تأثیر آن بر مورفولوژی شهرها(نمونه موردی : شهر مهاباد) صلاح عزیزیان، واحد احمدتوزه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش آموزش در پیشبرد اهداف توسعه پایدار در ایران مینا السادات حسینی پور با توجه به استفاده از پرسش‌نامه در پژوهش لازم است که جامعه آماری به صورت مشخص در چکیده بیان شود. در صورت اصلاح چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی جایگاه محیط زیست در معماری پایدار مهدیه اسفندیار پور، مژده شول، حسین موحدی موضوع کلی و خارج از حوصله یک مقاله است. در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. هم نشینی قومیت‌ها و مذاهب عاملی موثر در ارتقا سرزندگی و حس تعلق در محلات شهری نمونه موردی: محلات چهارگانه بافت تاریخی بوشهر لادن تمدن، پریسا چعبی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی راهکارها و مبانی توسعه شهری پايدار الهام شهسواری، شيوا سعيد، شهرام مینویی موضوع کلی و خارج از حوصله یک مقاله است. در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. چالش هایی فراروی معماری پایدار کلان شهر تهران در مساله آلودگی هوا زهرا قاسمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر فن آوری های نوین ساختمانی در توسعه پایدار با ذکر نمونه موردی فرزانه انعامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی الگوی مسکن پایدار در شهر کرمان الهام شاه حسینی، شاهین کی نوش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پیشرفت های نانوفناوری در معماری پایدار ايران زهرا قاسمی، ساراعنبری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه کالبدی فضایی شهری باتاکیدبر توسعه شهری پایدار(نمونه موردی شهرسقز) محسن احدنژادروشتی، سمیه محمدی حمیدی، سمیه علیپور، سیده منیره حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش شهروندان درحکمروایی خوب شهری محسن احدنژادروشتی، سمیه محمدی حمیدی، سمیه علیپور، سمیه رشیدخانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخص‌های آن لیلا هوشیار حسن باروق، حسن ستاری ساربانقلی در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نمادها و نشانه ها و هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران لیلا هوشیار حسن باروق، حسن ستاری ساربانقلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. موانست عملکرد و زیبایی در طراحی بام سبز سید سجاد رحمت آبادی، سمانه سوری، زهرا فریادرس چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است نقش ساختار فضایی در توسعه پایدار شهری(مورد: شهر رشت) یوسف بهرامی، سید علی حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است تحلیل تطبیقیِ مولفه های اقلیمی، در کاروانسراهای بیابانی و کوهستانی سید سجاد رحمت آبادی، سمانه سوری، زهرا فریادرس چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است بررسی تطبیقی هویت دربافت تاریخی و معاصر اصفهان (نمونه موردی: بافت جلفا و شهرک ولیعصر) شیما طاهری، مریم قاسمی سیچانی، امیر حسین شبانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است نقش نمادها در ارتقاء تعاملات اجتماعی در میادین شهری آنا اژدر، محمد صادق فلاحت چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است ارتقاء حس تعلق به مکان با رویکرد پایداری شهرهای جدید تاسیس (نمونه موردی:شهرک ولیعصر اصفهان) شیما طاهری، امیر حسین شبانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است بررسی امنیت محیطی به عنوان عامل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی مجتبی میکائیل زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است تحلیلی بر جداره های پایدار در معماری ایران با رویکرد مفهوم سازی فضا (مطالعه موردی: خانه های مسکونی مازندران) ایمان صابونی اول، مونا خانی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است نمادها و نشانه‌ها و هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران صفا کاظم نژند اصل، صبا کاظم نژند اصل چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی کیفیت محور پیاده در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان مجتبی میکائیل زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اصول ارتباط با طبیعت، در توسعه شهری پایدار شیرین عرب‌زاده یزدی، محمود پورسراجیان در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل کالبد، فضا و فعاليت های شهری و تاثیر آن بر پايداری اجتماعی مورد مطالعه: فضاهای شهری اطراف تئاتر شهر تهران سید علی صفوی، علی پورجعفر، سیما صفدری، آزاده جلالی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوهای مصرف انرژی در خانه‌های چند خانواده در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: شهر سردشت) شیرکو احمدی، اکبر کیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهره گیری از فناوری نانو در مرمت آثار باستانی (نمونه موردی جمعه مسجد اردبیل) حامد جعفریان ثمرین، مریم ولی، شلاله قهری، نازنین نوذری اسبمرز چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش محیط زیست و اقلیم در معماری و شهرسازی پایدار محمد رضا فرزانه، پریسا نجات اسلامی فرد، مریم رنجبری، شکوه شاکری اسکی، شیوا خامسیان در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های هوشمند بر مبنای اصول معماری پایدار نور علی افزا، زهره قنبری تیلمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهره گیری از سرمایه اجتماعی جهت حفظ ساکنین روستاهای الحاق شده به شهر در جهت ایجاد جامعه پایدار فهیمه شکوه فر، حمید ماجدی، حسین ذبیحی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پايداري اجتماعي از طريق پياده سازي معابر دسترسي مجتبی میکائیل راده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارائه چارچوب مشارکتی، یکپارچه و پایدار در تحلیل مکانی ناامنی و تدوین بسته سیاست ارتقای امنیت فضاهای شهری ابراهیم زرگری مرندی، صدرا مت میر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر فرهنگ در فضاهای شهری پایدار هاله حریری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهتر است « خیابان سعدی زنجان » به عنوان مطالعه موردی در عنوان مقاله نیز قید شود. ضرورت‌های تغییر طراحی در نوسازی واحدهای مراکز آموزشی با رویکرد معماری پایدار عباس علیپور، مریم واحدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نابرابری جنسیتی در استفاده از فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت جنسیتی سید سالار حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سامانه های پشتیبان تصمیم گیری فضایی وکاربرد آن در حل مسائل فضایی- شهری سید سالار حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی مشکلات زیست محیطی موجود در یکی از محلات قدیم کرمانشاه (نمونه موردی:محله جوانشیر کرمانشاه) سحر فرهادی، علی علایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. چگونگي به کارگیری اندیشه های معماران ایرانی در بهره وری از چهار عنصر اصلی طبیعت در بادگیرهای مناطق کویری ایران فيروزه آزمون، مرجان ترابي لنگري، ابريشم مدافع بهزادي، پيمان آزمون چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش تعاملات اجتماعی مرکز محله در راستای پایداری شیما طاهری، مریم قاسمی سیچانی، امیر حسین شبانی در صورت تبیین اهداف پژوهش و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. عملیات ممیزی شهری بر اساس سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر سردشت) شیرکــو احمــدی، اکبر کیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی پایداری اکولوژی وتاثیر در زیبایی شناسی زیست محیطی زهرا رستمی، نیکو زیبایی، سید حمید رضا روضاتی، سینا رزاقی اصل چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت عناصرپایدار و فرم معماری و شهر سازی در بافت قدیم و تأثیر آن در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر دزفول) محمّد فروغی، امین کمالی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شاخصه های معماری پایدار در معماری سنتی ایران(نمونه موردی: معماری مسکونی دوره قاجار در شهر اردبیل) الهام تقی زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وتحلیل ضرورت های طراحی فضایی اردوگاهی برای دانش آموزان در شهرستان ساری (با رویکرد پایداری) عباس علی پور، زهرا ویشکی نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی کیفیت سرزندگی یک فضای شهری،مقایسه معیارهای نظری با الگوهای رفتاری (نمونه موردی: محور پیاده خیابان کوی نصر تهران ) نیلوفر ملک لو، آذین روایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نحوه اثرگذاری تکنولوژی در معماری بناهای نو ایرانی جهت دست‌یابی به یک معماری پایدار حسن محمد جعفری، محمد صادق فلاحت چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی الگوی توسعه ی شهری و عوامل موثر در شکل گیری آن (مطالعه موردی: شهر شیراز طی سالهای 65 تا 87) محسن احدنژاد روشتی، اکبر اصغری زمانی ، عبدالله خداوندی، شاهرخ زادولی خواجه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. هماوایی مولفه های پایداری در معماری وشهرسازی سنتی ایران (نمونه موردی شهر قم) سحر احدی دامداباجا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شاخصه های معماری پایدار در آثار معماری نورمن فاستر ایلناز تقی زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی اصول طراحی در سبک های معماری مرتبط با پایداری و توسعه پایدار مریم نوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارائه راهکارها و راهبردهای شاخص طراحی در معماری پایدار مریم نوری در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تبيين نقش اقليم در معماری بومی کرمان رامین عظمایی، ندا حاج آقا بابایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تجربه آموزش معماری پایدار در مدارس معماری مهناز بابایی مراد، مجتبی زرگر زاده دزفولی، نجمه سالاری نسب چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معرفی عناصر پایدارمنظر رودخانه دز نجمه سالاری نسب چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. محله مسکونی پایدار (شوشتر نو) مجتبی زرگر زاده دزفولی، نجمه سالاری نسب، مهناز بابایی مراد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر اقلیم بر معماری و بافت شوشتر مجتبی زرگرزاده دزفولی، مهناز بابایی مراد، نجمه سالاری نسب چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پایداری کالبدی در شهرهای سنتی ایران اصل انسجام و پیچیدگی در طراحی شهری- ساختار فراکتالی (دزفول) نجمه سالاری نسب، مهناز بابایی مراد، مجتبی زرگر زاده دزفولی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. گزارش عملیات حفاظت و مرمت خانه تاریخی بام عرب بافت قدیم دزفول مهناز بابایی مراد، نجمه سالاری نسب، مجتبی زرگر زاده دزفولی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. واکاوی اصول معماری پایدار و مطابقت آنها در چگونگی شکل گیری معماری خانه‌های کویری ایران (مورد مطالعه: خانه های بافت قدیم کرمان : محله ي قبه سبز و محله ي شاه) محدثه علی بیگی نژاد، مرجان ترابی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش معیارهای کیفیت محیطی در پایداری محله در جهت نیل به توسعه پایدار شهری زهره مولائی رامشه، علی عسگری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی در راستای توسعه معماری پایدار نگار مقدسیان نیاکی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي مؤلفه‌هاي محله مسكوني پايدار الياس حاتمي در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار و ضرورت های ایجاد دولت الکترونیک (نمونه موردی: تبریز) فاطمه زادولی، حسین سعدلونیا، زهرا حمیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استخراج اصول همساز با معماری پایدار در معماری بومی شهرهای حاشیه کویر نمونه موردی: ابنیه ی تاریخی موجود در محله ی فهادان یزد فربود یحیی پور فارمد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تدوین اصول کلیدی طراحی فضای شهری پیاده راه با توجه به پایداری محیطی الهام دربان رضایی، محمدرضا نقصان محمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش الگوهای اقلیمی در طراحی شهرهای پایدار در جهت دستیابی به صنعت گردشگری (نمونه موردی: شهر توریستی سرعین) بهزاد اعتباری، بابک پهلوان، طاهر کیافر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آسیب شناسی مسکن پایدار، در طرح مسکن مهـر (نمونه موردی: استان اصفهان) الهام ناظمی، شایان لطیفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماري كپر الگويي براي طراحي در معماري پاپدار فائزه محسني‌زاده‌كرماني، و سميه صديقي خويدك چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پدیدارشناسی معنای خانه از دیدگاه پایدار علی اکبر حیدری، زینب آقایی، فاطمه آقایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. باغ ایرانی به عنوان عنصری هویت بخش در شهرسازی ایرانی بهزاد اعتباری، مهدی مهدوی، رباب علایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سند چشم انداز توسعه،شروعی بر برنامه فضایی پایدار (مروری بر تجربیات جهانی) الهام ناظمی، شایان لطیفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازتعریف حوزه های موثر در آمایش پایدار منطقه الهام ناظمی، شایان لطیفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. محله، اندامی بنیادین از ساختار یک شهر پایدار با تکیه بر نگرش نوزایی شهری Urban Renaissance بهزاد اعتباری، مهدی مهدوی، رباب علایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی فیزیک و مفاهیم معنوی نور در معماری سنتی ایران نوشادی زهره، عباسی منیژه در صورت تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. (نقش شهرسازی جدید در توسعه پایدار) بهزاد اعتباری، مهدی مهدوی، رباب علایی موضوع کلی و خارج از حوصله یک مقاله است. در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر فرآیند توسعه‌ی پایدار شهری بر کودکان زهرا باقرزاده حور، داریوش ستارزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آموزش و پژوهش‌های مجازی در معماری سمیه ابراهیم زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش آموزه های دینی در شکل گیری باغ ایرانی راحله زمانی، سید علی اکبر صارمی، سعید تیزقلم زنوزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی کیفیت محور پیاده در رابطه با الگوهای رفتاری افراد معلول و کم‌ توان جسمی و حرکتی مینا توکل، مجتبی میکائیل زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازشناسی هویت، راهکاری به سوی شهر پایدار مریم ناظم‌البکاءجهرمی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اثرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری بوکان لیلا حامدی، محمد مهدی شفقت دهکردی، یعقوب رهبر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی بر اساس اقلیم به روش پارامتریک ناهیده سرداری ممقانی، سایه گودرزی، فاطمه بهرامی نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی درونگرایی به عنوان عنصری پایدار در معماری خانه‌های ایرانی شهری فاطمه بهرامی نژاد، ناهیده سرداری ممقانی، سایه گودرزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش تغيير محله به مجتمع های مسکونی در افزايش ناهنجاريهای روانی ناهیده سرداری ممقانی، سایه گودرزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تأثیرات عناصر معمارانه سنتی به منظور کاهش مصرف انرژی مبتنی بر رویکردهای توسعه پایدار (نمونه موردی: بادگیر) جواد رمضانپور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها محمدبشیر رباطی، هانیه رباطی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهر الکترونیک و توسعه پایدار سمیه ابراهیم زاده در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر معماری و طراحی سبز بر محیط زیست و زندگی انسان‌ها نمونه طراحی: طراحی معماری بیمارستان سبز رؤیا شاه حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار در طراحی فرودگاه نمونه موردی فرودگاه بین المللی همدان مهدی رضوان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تأثیر رنگ در جداره شهری (نمونه موردی خیابان امام رضا(ع) در شهر مشهد مقدس) مجتبی حسینی صدیق، رضا میرزایی، فرید فروزانفر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی سیستم قالب های عایق ماندگار (ICF) و عملکرد آن در بهبود پارامترهای صنعتی سازی نوین ساختمان حسین کاوری زاده، حمیده قاسمی زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. فضای شهری و کودک، با تاکید بر نقش مشارکت کودکان درتوسعه فضا (نمونه موردی سنندج) فاطمه زارعی‌کرگ اباد، اسماعیل صالحی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاهش آسیب پذیری شهری با تاکید برآرام سازي ترافيك در محلات مسکونی فاطمه زارعی کرگ‌اباد، سهراب زارعی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی بر اساس سایت (معماری زمینه گرا) سایه گودرزی، فاطمه بهرامی نژاد، ناهیده سرداری ممقانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تداوم معماری مذهبی بافت تاریخی فهرج(یزد) محسن حاج حسینی، حامد سلیمانی ده‌دیوان، علیمحمد سرداری زارچی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تدوین معیارهایی جهت افزایش پایداری شهری در محورهای ورودی شهر محمد رحیمی، علی سلطانی، محمد حسین پور، خلیل حاجی پور، حسین ایزدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهتر است «ورودی شهر سنندج» به عنوان مطالعه موردی در عنوان مقاله نیز قید شود. مقایسه تطبیقی نظریه فضای شهری دوستدار کودک و توسعه پایدار شهری فاطمه زارعی‌کرگ اباد، اسماعیل صالحی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي اصول پايداري و نقش فرهنگ و رفتارهاي محيطي در تبيين جايگاه پايداري در شهرهاي ايراني (مورد مطالعه: بافت تاريخي شهر كرمان) مرجان ترابی لنگری، محدثه علی بیگی نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل فضایی مساحت زیربنای واحدهای مسکونی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی هادی سعادت دورابی، محمدجواد سعادت دورابی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جستاری در مولفه‌های پایداری در معماری سنتی ایران (نمونه موردی حمام‌های قم) سحر احدی دامداباجا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل سنتزِ نوستالژی و نماد در معماری معاصر ایران با رویکرد هویت اسلامی ایرانی شهر تهران محمدرضا بابایی، سعیدرضا سیادتان، نوشین رضوانیه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مديريت انتشار كربن راهكاري براي دستيابي به پايداري انرژي در شهرها نمونه ي موردي: شهر پايدار مصدر مرجان ترابي لنگري، محمد ترابي لنگري چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تغییر اجتماعی-کالبدی بافت تاریخی شهرهای ایران، با تاکید بر رویکرد اصالت بخشی؛ راهی به سوی ایجاد محلات پایدار محمدرضا محسنی، عماد کتابچی، اهورا زندی آتشبار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش«خانه محله» درساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی (نمونه موردی محله سهل آباد شهر شیراز) علی سلطانی، محمد رحیمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تبیین مفهوم پدیدارشناسی در مطالعات محیطی از منظر پایدار زینب آقایی، علی اکبر حیدری، فاطمه آقایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تأثیر محیط‌زیست بر روند معماری در غرب ایران کاظم ملازاده، محسن حاج حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی مصالح بکار برده شده در "پارک ملت" از نظر ایجاد منظر پایدار در شهر مشهد پردیس پاکان ، محدثه جعفری ، مطهره مروی مقدم، امین رضا اعطایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر سرمایه‌گذاری در گردشگری شهری برای توسعه پایدار ایرج سلیمانزاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی توسعه پایدار شهری در شهر کرمان رویا گلچین، محمدرضا شرفیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تدوین معیارهای مکان یابی پایانه های اتوبوسرانی درون شهری با رویکرد بهره وری نمونه موردی پایانه اتوبوسرانی آزادی سیده سمیه حسینی نژاد، سیده پریا امیری هفشجانی، سهیلا حمیدزاده خیاوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش شهر مياني سيرجان در كاهش تمركز نظام شهري استان كرمان محمود قدیری، زهرا رضايي‌پور، فرزانه دستا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحليل نظام شهري استان يزد با تاكيد بر شهرهاي مياني از طريق آمار فضايي در GIS محمود قدیری، فرزانه دستا، زهرا رضايي‌پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش آتریوم در معماری پایدار ویدا تنهائیان، مهروش کاظمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار در ساخت مجتمع‌های مسکونی مهدیه زندیه، وحیده قربانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. احیای فضای سبز گامی در جهت توسعه شهری پایدار ویدا تنهائیان، شهریار شقاقی گندوانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی چندمعیاری فازی راهبرد توسعه سامانه حمل و نقل هوشمند با هدف افزایش پایداری مدیریت حمل و نقل شهری (نمونه موردی: کلانشهر تهران) ابراهیم زرگری مرندی، امیر یدالله‌پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهکارهای استفاده از فنون جدید در پروژه های عمرانی در راستای کاهش انرژی و حفاظت محیط زیست مریم بهاری طاستقار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهر الکترونیک؛ واقعیتی برای شهرهای آینده(مطالعه موردی: شیراز) محسن احدنژاد روشتی، احمد خداوندی، عبدالله خداوندی، شاهرخ زادولی خواجه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آسیب‌شناسی نظام فضایی والگوی مکان‌یابی کاربری‌های بهداشتی و درمانی (مطالعه موردی: منطقه 7 کلانشهر تهران) کرامت‌اله زیاری، ربابه الماسی، شادی رازانی نظام‌العلمایی ، مصطفی نوروزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رویکردهای پایداری و معماری ماندگار (مطالعه موردی: منطقه حقانی تهران) مهدیه جمالی، فرزانه یاسمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طرح موزه تزئینات وابسته به معماری ایران در تهران با رویکرد همسوئی با محیط سید مجید مفیدی شمیرانی، آرش کرمی فر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار با تاکید بر فرهنگ و سنت ایرانی سید مجید مفیدی شمیرانی، آرش کرمی فر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طرح موزه معماری قاجار در تهران با رویکرد همسوئی با محیط (مطالعه موردی خانه نصیر الدوله آصفی) آرش کرمی فر، پانته آ پنکار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. میدان ظرفی برای حضور نمونه‌ی مورد مطالعه : میدان انقلاب ارومیه ابراهیم فیض اله بیگی، زیبا کرامت آذر، سمیرا حاجب چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رویکردی به مفهوم معماری پایدار در حیاط خانه‌های دوره‌ی قاجار نمونه مورد مطالعه: خانه‌های تبریز سمیرا حاجب، زیبا کرامت آذر، ابراهیم فیض اله بیگی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ساختار عملکردی میادین دوره‌ی صفوی و معاصر زیبا کرامت آذر، سمیرا حاجب، ابراهیم فیض اله بیگی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عملکرد ادراکی-رفتاری آب در پارک‌های شهری مطالعه موردی: پارک خطی کنار رودخانه شهر چای ارومیه زیبا کرامت آذر، سمیرا حاجب، ابراهیم فیض اله بیگی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مروری بر اصول پایداری در معماری شهر شیراز غلامرضا یگانه، شهرام عارف نیا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت و بررسی کاربردی سامانه‌های پایدار در معماری مسکونی (اقلیم گرم و خشک) الهه رحمانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. به كارگيري شاخص‌هاي توسعه پايدار در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده الهام بيات، عاطفه مجتبي زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهتر است. «محله برسي پاريس» به عنوان مطالعه موردی در عنوان مقاله نیز قید شود. شناخت الگوهای پايداری در معماري و شهرسازی سنتي ايران مفاهیم بنیادین در خلق معماری ایرانی علی رنگچیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش پیاده راه در پایداری اجتماعی فضاهای شهری نمونه موردی: پیاده راه خیابان ولی عصر از میدان تجریش تا پارک وی علی عسگری، آزاده مهدی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهرستان بوکان: موانع، چالش ها، فرصت ها و راهبردها زهرا کریمی چکیده از نظر فرمت دارای اشکلاتی است، در صورت اصلاح فرمت و تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جایگاه شریان حیاتی شبکه معابر درون شهری در کاهش مخاطرات زلزله از دیدگاه مدیریت بحران سجاد گنجه ای، مهدی رحیمی ممقانی، خدیجه نوروزی خطیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر طبیعت کویر بر انسان در راستای شکل گیری معماری بومی در کاشان فتانه توکلیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عملکرد شهرهای جدید در جذب جمعیت کلانشهری (مطالعه موردی: شهرهای جدید پیرامون کلانشهرهای مشهد و اصفهان) علی شماعی، شهربانو موسوی، مصطفی نوروزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تأثیر بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین در شکل‌گیری مجموعه‌های سینمایی پایدار (مقایسه تطبیقی سینماهای ساخته شده در دهه اخیر با نمونه‌های قدیمی‎تر در ایران) زهرا زمانی اسگویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری معاصر ایران ویدا تنهائیان، مهروش کاظمی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی در بافت قدیم تبریز ویدا تنهائیان، مینا وقاری بناب چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی پایدار با رویکرد معماری سنتی ایران (طراحی در اقلیم سرد کوهستانی) حبیب اسماعیل فام بهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل رابطه بین آموزش معماری و شهرسازی پایدار(مورد: شهر رشت) سید علی حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناسایی و تحلیل شاخص‌های توسعه پایدار در شهرهای میانی سید علی حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برداشت معیارهای پایداری از محله‌های سنتی کهن، به منظور مطابقت با محله‌های شهری امروزی نمونه موردی: بافت قدیم اصفهان ایمان نصراصفهانی در صورت حذف بخش‌های زائد، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی الگوهای پایداری در معماری سنتی ایران در 4 اقلیم حسینعلی جمشیدی، آزاده پارسایی، سهیل درویش در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری در تلاطم بوم‌گرایی و جهانی شدن حسینعلی جمشیدی، آزاده پارسایی، سهیل درویش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش هنرهای شهری در غنی سازی هویت سکونتگاه های شهرهای جدید علی اکبر سردره، مریم صفای کارپور، سروش سرلک چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی میزان توانمندی شهرهای آینده بر اساس توسعه پایدار مرتضی نیک فطرت در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی و تحلیل شاخص‌های اقلیمی و معماری همساز با اقلیم (نمونه موردی: شهر اشنویه) ایوب رسولی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی وضعیت آسایش اقليمي و نقش آن با استفاده از شاخص‌هاي زيست اقليمي دماي موثر، ماهاني، اوانز، اولگي و گيوني (نمونه موردی : شهرستان نور ) حسین فرود چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تأثير اقليم بر روي معماري با رويكرد مصرف بهينه حسن جاجرمي، فاطمه رضايي پيرزمان، صفورا سرداريان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش فرهنگی آب انبارها در رشد محلات و تعاملات اجتماعی(نمونه موردی: آب انبارهای شهر قزوین) سپیده هرنجی، حسین سلطان زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. گونه شناسی الگوی ساخت آب انبارهای شهر قزوین سپیده هرنجی، حسین سلطان زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تأثیر اقلیم گرم و مرطوب بر معماری بومی بندرلنگه با تحلیل نمونه های موردی محدثه سالاری، دلارام صانعی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماري بومي( مسکن شهری گیلان) حورا فرود، حسین سلطانزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش فضای سبز در پایداری اجتماعی و فرهنگی محله زینت نوری در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سوانح طبيعي و تأثیر آن بر توسعه‌ي شهري پايدار نويد شيرازي، مریم غلامی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی مؤلفه‌های پایداری در مقیاس محله (نمونه موردی بافت قدیم شهر کرمان، محله مکرانی ها) مرتضی جعفری کرمانی پور، ندا موسوی، علی موسوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استفاده از حیاط خلوت با دیوارهای سبز در مجتمع‌های مسکونی معاصر ایران زهرا اسدی، شبنم اکبری نامدار در چکیده مقاله باید از ذكر مقدمات و ارجاع درون متنی، خودداري شود. در صورت اصلاح، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مفاهیم و نظریه های توسعه پایدار شهری الهام امان زادگان در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ناپایداری در مفهوم پایداری فریال سادات سیادتی، بهرام سیاوشپور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حفظ ارزش‌های شهرســازی سنتی ایرانی در طراحـــی شهری معاصر(نمونه موردی: شهریزد) فریال سادات سیادتی، انسیه عبداللهی مهر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بادگیر و نقش آن در مديريت انرژي و معماري همساز با اقليم در معماري بومي و سنتي ايران(مناطق گرم و خشک) فریال سادات سیادتی، حمیدرضاشعاعی، انسیه عبدالهی مهر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي سيستم هاي فتوولتائيک به عنوان منبع انرژی پاک و تاثیر استفاده آنها بر محیط زیست فریال سادات سیادتی، حمیدرضا شعاعی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازشناسی شاخص‌های معماری پایدار در شهرهای سنتی ایران، نمونه موردی اردبیل مهناز طالبی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. امکان سنجی پارک علم و فناوری شهر ایلام با رویکرد استفاده از اصول طراحی سبز و معماری پایدار جمال خداکرمی، اسامه وحیدنیا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الزامات مداخله در بافتهای شهری منحصر به فرد (نمونه موردي باغشهر زنوز) حسین حاتمی نژاد، احد ابراهیم پورلنبران، امیر صمدپور شهرک، محبوبه سلیمان‌زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر خانه باغ‌های مناطق کویری ایران در معماری پایدار این خطه: نمونه موردی شهرستان بم معصومه شمس الدینی، یونس طاهری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
SA1748 خلق معنا در فضاهای عمومی شهری پایدار با توجه به تاثیر ساختارهای حرکتی در شهر(مطالعه موردی :میدان بو علی سینا در شهر همدان) سحر برهانی فر، فاطمه دادفر، فروغ موسوی پور در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1749 بازآفرینی میراث مدار، رویکردی برای توسعه و حفاظت محیط های تاریخی شهر الهام بسیطی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1753 شهرسازی نوین؛ صرفه جویی در مصرف انرژی گامی در شکل‌گیری شهر ایرانی پایدار قادر احمدی، نصیبه هاشمی، نسرین حقیقی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1754 بررسی کاربرد سامانه پشتیبانی تصمیم گیری مکانی SDSS در مدیریت شهری با تاکید بر ایران محسن احدنژاد رشتی، شاهرخ زادولی خواجه، ثریا رفیعی، فاطمه گوشه نشین چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1756 تأملاتی در باب هویت، فرهنگ و تأثیر آن برخلق مکان‌های پایدار محبوبه رحمانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1757 نقدی بر فضاهای شهری پایدار در جهت توسعه گردشگری شهری و رونق اقتصادی مژگان غفاری، سروش کرمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1759 بررسی نقش فضاهاي باز ساختمان به مثابه شش هاي تنفسی در ادامه حیات این موجود زنده رحمان شکوهی، ویدا حجابی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1760 مسکن بومی در گیلان و ارتباط آن با فرهنگ و اقلیم مانی شعبان زاده، حمیدرضا معصومی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1762 بررسی و تحلیل الگوهای پایداری در معماری مناطق گرم و خشک(مطالعه موردی، شهر میبد) حسین سلطان زاده، حسن شهبازی، گلناز سادات زاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1764 بررسی نقش و جایگاه معماری پایدار در پدافند غیر عامل فیاض اسلامی، سید جواد هاشمی فشارکی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1765 بهره گیری از فناوری های نوین کاربردی در توسعه شهری پایدار فیاض اسلامی در صورت توجه به کاربردهای بومی روش معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1767 جنبه‌های پایداری در معماری و شهرسازی بافت قدیم بوشهر حمیدرضا معصومی، مانی شعبان زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1768 معرفی منابع انرژی نو برای فضاهای شهری، در جهت دستیابی به توسعه پایدار سارا قصاب عبدالهی در صورت توجه به کاربردهای بومی روش معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1769 پياده محوری و حمل ونقل پايدار آیدا باقری بهشتی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1772 تاثیر فرهنگ بومی در آموزش معماري پایدار بهادر قناد در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1773 ارزیابی شاخص های معماری پایدار جهت دستیابی به کیفیت محیطی در بافت قدیم و جدید شیراز محمدرضا رضایی، رحمت الله عبداللهی، مسلم شمشیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1774 طراحی محیطی در افزایش امنیت فضاهای عمومی برای بانوان (مطالعه موردی: پارک آزادی شیراز) اکبر اصغری زمانی، شاهرخ زادولی خواجه، فاطمه گوشه نشین، ثریا رفیعی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1777 ارتقاء حس مکان با اقتباس از ارزش‌های معماری اسلامی-ایرانی سعید علیتاجر، فاطمه دادفر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1779 ویژگی‌های معماری ماندگار با بهره‌گیری از نظم موجود در الگواره های طبیعی مریم پاک زاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1780 مسجد به مثابه ی الگوی پایدار در شهرسازی سنتی ایران (با تأکید بر نمونه موردی مسجد وکیل شیراز) امیر حسین اشعری، صدیقه عرفان منش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1781 آسیب شناسی الگوی مشارکت کنشگران بافت های فرسوده شهری در فرایند نوسازی و ارائه الگوی مطلوب جهت افزایش مشارکت فاطمه بیگدلی کاظمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1782 اکولوژی شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری، با رویکرد حفاظت و احیای ساختارهای طبیعی در شهر ومناطق پیرامون آن ندا تقی زاده افشاری، الناز سلطان احمدی، الناز ضرغامی، نسرین محسن حقیقی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1783 زیستگاه شهر ورزقان قبل از زلزله و تطبیق آن با زیستگاه شهر ورزقان بعد از زلزله سید رضا شاه مرتضی‌ئی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1786 شکل گیری نوین شهری بر اساس کالبد قدیم شهری سید رضا شاه مرتضی ئی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1787 مدل توسعه شهر مدینه نبی سید رضا شاه مرتضی ئی، مهدی زندیه متن چکیده مبهم است، در صورت تبیین روشن اهداف، روش و نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1788 نقش پدافند غیر عامل در توسعه شهری سید رضا شاه مرتضی ئی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1789 هنر شهری تجربه آموزش در فضا سید رضا شاه مرتضی ئی، مهدی زندیه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1793 معماری پایدار در فضاهای آموزشی با تأکید بر ویژگی‌های معماری بومی در اقلیم گرم و خشک الهام ناظر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1794 نقش طراحی و تجهیز فضاهای بازشهری در کاهش آسیب‌پذیری این فضاها در مواقع بحران با تاکید بر پدافند غیر عامل یونس جعفری، محسن قلیزاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1795 ارزیابی و تعیین شاخصه‌های کالبدی فضاهای شهری محصور در ایران و جهان و به کارگیری آنها در راستای ایجاد فضاهای شهری سرزنده دنیا ابریشمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1796 منظر شهری پایدار به مثابه نظام هویت بخش شهر محمد صادق فلاحت، بابک خورشیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1797 بررسی نقش تعاملات اجتماعی در پایداری محله‌های شهری محمد صادق فلاحت، بابک خورشیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1799 گونه شناسی معماری پایدار در مسکن سنتی شهر شوشتر الهه شیرالی، ژاله صابرنژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1800 مطالعه پایداری در شهرسازی سنتی منطقه گرم و مرطوب ایران، مطالعه موردی: حضور آب در شهر شوشتر الهه شیرالی، ژاله صابرنژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1801 راهبرد ها و روشهای معماری پایدار در ساختارهای شهری محسن نامی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1803 راهنمای طراحی "کناره آب" های شهری پایداری با رویکرد اکولوژیک فاطمه فتاحی وانانی، محمدرضا مثنوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1804 شیوه‌های طراحی خانه‌های سازگار با محیط زیست در اقلیم سرد کوه‌پایه جنوبی رشته‌ کوه البرز امیر انوشه‌پور، یوسف گرجی مهلبانی، مهناز محمودی زرندی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1805 تاثیر عوامل فرهنگی بر ساختار کپر به عنوان یک بنای پایدار در جنوب استان کرمان مهدی آدرخوش، ساحل کریمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1808 طراحی محیطی جرم ستیز رویکردی برای تحقق فضای شهری پایدار مرتضی قائمی شاد، حامد علی‌پور در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1809 بررسی ساختار سلسله مراتبی محلات سنتی و نقش آن بر شکل‌گیری تعاملات اجتماعی پایدار حامد علی‌پور، مرتضی قائمی شاد در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1810 بررسی نقش هویت بر پایداری اجتماعی محلات مسکونی حامد علی‌پور، مرتضی قائمی شاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1811 بررسی نقش آرامسازی ترافیک بر افزایش حضورپذیری و پایداری اجتماعی محلات مسکونی مرتضی قائمی شاد، حامد علی‌پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1813 مسکن مطلوب با رویکرد معماری پایدار لیلا فتاحی، حمید احمدی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1816 بازنگری فضاهای زیرزمینی با رویکرد توسعه زیرسطحی شهر زهرا کاظمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1819 همخوانی اکولوژیکی وهماهنگی ساختمان ها با محیط زیست و اقلیم و نقش آن در توسعه پایدار جواد قیاسوند، مهدی اخترکاوان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1820 گونه شناسی اقلیمی مسکن روستایی شهرستان فیروزکوه و ارائه الگوها و ضوابط مناسب طراحی پایدار مسکن در روستاهای آن شهرستان جواد قیاسوند، مهدی اخترکاوان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1821 بررسي ارزش های پایدار معماری ایرانی- اسلامی و ويژگي هاي معماری همساز با اقليم در مسکن بومی شهر همدان و الگوبرداری از آن جهت هویت بخشی و کاربرد در مسکن معاصر جواد قیاسوند، مهدی اخترکاوان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1822 بررسی نقش امنیت بر حضور و عدم حضور زنان در فضای شهری فرهاد کاروان، سارا زهروی در صورت تبیین روش پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1824 نقش شهری مصالح طبیعی ساختمانی در توسعه پایدار شهری یوسف بهرامی در صورت توجه به کاربردهای بومی روش معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1826 نقش محیط زیست و اقلیم در معماری و شهرسازی پایدار حسن هوشیار، علی حسنی در صورت بیان راهکارهایی در معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است SA1829 شهر هوشمند و بکارگیری تکنولوژی برای بهبود کیفیت زندگی شهری اکبر اصغری زمانی، فاطمه زادولی، شاهرخ زادولی خواجه، سمیرا مرادی در صورت بیان راهکارهایی در معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1830 توسعه پایدار در شهرهای کوچک الگوی توسعه بر پایه زیرساخت های اکولوژیک شهر معصومه میرصفای مقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1831 بررسی الگوهای استفاده از سیستم "فتو ولتائیک"در طراحی معماری ساختمان های بلند مرتبه فرخ ایرانمنش، آزاده عمید در صورت بیان راهکارهایی در معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1834 الگوبرداری از کالبد و سیمای شهر اسلامی در راستای توسعه پایدار اجتماعی اکبر شریفی نیا، ندا قنبری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1836 ارتباط دوسویه معماري پايدار و فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي حمیدرضا خادمی، مینا قناعتیان در صورت حذف مقدمات و بخش‌های زاید، و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1838 اصول و فرایند طراحی معماری فضاها وعملکرد های آموزشی کودکان درراستای مدل خلاقیت مهنوش محمودی، کاوه کاویانی پور، سید محسن مداحیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1840 نقش فرهنگ، اجتماع و هویت در معماری پایدار مجتبی حسینی صدیق، فهیمه حسینی فخر، ایمان مهربان در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1841 بررسی انطباق معماری بومی شهرستان شوشتر با شرایط زیست اقلیمی آن، به روش ماهانی سيد محسن مداحيان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1842 بررسی میان الگو های پایدار و ناپایدار در معماری و شهرسازی ایران بهادر قناد بررسی الگوهای معماری در شهرسازی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1844 دستیابی به تهیه بتن سبک صابر محمدقلی بیکی، کورس نکوفر در صورت هدایت مقاله ذیل یکی از محورهای همایش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1845 حاشیه نشینی و امنیت شهری محمود یزدانی امیری، حامد شالی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1847 بررسی الگوهای معماری پایدار در معماری سنتی شهر یزد (نمونه موردی: خانه رسولیان) سویل مهدیلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1848 بام سبز مهدیه حقگو، شهرام مینویی، مریم پیر محمدی زاده در صورت توجه به کاربردهای بومی روش‌ها و فناوری‌های معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1849 شوادان؛ یک عنصر معماری پایدار درشهر شوشتر غلامرضا یگانه چکیده از نظر فرمت دارای اشکالاتی است، در صورت اصلاح فرمت؛ چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1853 بررسی تحلیلی الگوهای پایداری معماری و شهرسازی ایران در گذر زمان میلاد مرادی بیستونی بررسی الگوهای معماری و شهرسازی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1855 بیان لزوم مشارکت مردمی در راه رسیدن به پایداری و راه کارهای جذب مشارکت بیشینه میلاد مرادی بیستونی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1857 گسترش افقی شهر و ظرفیت‌های موجود زمین، نمونه مورد مطالعه: شهر خود انگیخته گلستان امین ابراهیمی دهکردی، مسلم زارع، بهروز نوید چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1858 معماری پایدار مبتنی بر از سیستم‌های نوین ساختمانی(پژوهشی در راستای نقش تکنولوژی نوین در ساختمان‌های پایدار) امین ابراهیمی دهکردی در صورت بیان راهکارهایی در معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1859 دستیابی به سرزندگی پایدار در فضاهای عمومی شهرهای خودانگیخته با تکیه بر شاخص‌های توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر خودانگیخته گلستان، مرکز شهرستان بهارستان) امین ابراهیمی دهکردی، میثم دایی نائینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1860 سنجش ظرفیت توسعه پایدار فضاهای بدون استفاده در مرکز شهر یزد با تأکید بر رویکرد توسعه میان افزا امین ابراهیمی دهکردی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1862 بهینه سازی مصرف انرژی در معماری و شهرسازی به کمک فناوری‌های نوین گامی به سوی پایداری محمد امیدوار عسگر، امین ابراهیمی دهکردی، نگین صمدی کافی در صورت بیان راهکارهایی در معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1863 تاب آوری، رویکردی نوین به سوی پایداری شهری امین ابراهیمی دهکردی، نگین صمدی کافی در چکیده مقاله باید از ذكر مقدمات و كليات ارائه رابطه، شکل و مرجع خودداري شود. همچنین در صورت ارائه راهکارهای بومی و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1866 تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان‌ها "استفاده از دودکش‌های خورشیدی جهت تهویه ساختمان‌ها در اقلیم گرم و خشک سینا شریفی، شیما ظاهر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1867 زمینه سازی برای تحقق دستیابی به ساختمان خودپایا انرژی سینا شریفی، شیما ظاهر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1868 کاربرد مصالح هوشمند در ساختمان "باز تولید انرژی در ساختمانهای پر رفت و آمد توسط مراجع کنندگان" سینا شریفی، شیما ظاهر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1871 شهر الکترونیک در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار با رویکرد مشارکت مردم معصومه آیشم، زهرا غفاری آذر در صورت بیان راهکارهایی در معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1873 بازخوانی حریم از منظر مفاهیم معماری قدسی و کاربرد آن در معماری پست مدرن، نمونه: مسجد امام اصفهان ، مسجد جامع اردستان و مسجد الغدیر تهران فاطمه صداقت، فرنوش نکویی، فرشاد مفاخر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1874 راهکارهای پیاده رو برای حضور فعال سالمند در فضاهای عمومی شهر پایدار اجتماعی مطالعه: پیاده رو حد فاصل میدان ولی عصر تا چهار راه طالقانی تهران فاطمه صداقت، فرنوش نکویی، فرشاد مفاخر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1875 تاثیر اقلیم و دریا بر شکل‌گیری لبه شهری بافت قدیم بوشهر؛ به مثابه ساختی پایدار مطالعه: محله بهبهانی‌های بوشهر فاطمه صداقت، فرشاد مفاخر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1877 خانه در شهر بوشهر با رویکرد مدیریت انرژی فاطمه صداقت، فرنوش نکویی، فاطمه فاریابی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1879 سرمایش غیر فعال در عمارت هشت بهشت سمیرا تفضل، آرمین بهرامیان، شیوا شیخی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1881 معماری بومی راهی برای رسیدن به معماری پایدار فرشاد اخوت در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1883 نانو معماری چشم‌اندازی نو در کاهش مصرف انرژی مسعود اسفندیاری، اسماعیل حاجی بابایی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1884 بررسی نقش زيست اقليم پیرانشهر بر اساس شاخص ترجونگ و دمای موثر احمد ابراهیمی نیا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1885 تأمين امنيت فضاهاي عمومي محلات، عنصري شاخص در جهت توسعه پايدار اجتماعي شهر (نمونه موردي: محله صابون‌پزخانه در جنوب تهران) عبدالحميد قنبران، مريم محمدي، فاطمه جم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1886 بررسي مفهوم دهكده‌هاي شهري، رهيافتي در جهت پايداري زيست محيطي عبدالحميدقنبران ، فاطمه جم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1888 بررسی فضاهای ورودی شهرها با رویکرد شهرسازی پایدار خشایار کاشانی جو، مهدی بهادری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1889 بهره گیری از ملاحظات اجتماعی و فرهنگی جهت نیل به توسعه شهری پایدار مهدی بهادری، میلاد فتحی موضوع، کلی و خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1890 بررسی فن آوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار خشایار کاشانی جو، مهدی بهادری در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1892 معماری بومی زیرساخت گردشگری سیمینه قربانی، مریم کوهی رستمی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1893 تاثیر مفهومی طبیعت بر ساختار مسکن بومی ایران، نمونه‌ی موردی: خانه های بومی مازندران مریم کوهی رستمی، سیمینه قربانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1894 رابطه معماری پایدار و طراحی اقلیمی در مناطق سرد زهرا حاجی حسینی نسیم بیاتی، مطهره تسویه چی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1895 توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار زهرا حاجی حسینی، نسیم بیاتی، مطهره تسویه چی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1896 معیارهای طراحی محله پایدار زیست محیطی مریم متینی، عمیدالاسلام ثقه الاسلامی، نیکی محمودیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1898 بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل SWOT (نمونه مورد مطالعه: شهر سنقر) حسین کماسی، رامین چراغی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1901 بررسی معماری مایت ها، ورسیدن به یک راهکار مناسب و کم هزینه برای سرد وگرم کردن خانه‌هایمان سعید سلیمانی در صورت تبیین روشن روش و نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1902 بررسی روشی موثر و کم هزینه برای پاکیزه نگاه داشتن نمای بیرونی ساختمان‌ها و بخصوص کارخانجات با توجه به ساختار برگ نیلوفر آبی باشد. سعید سلیمانی متن چکیده مبهم و روش و نتایج پژوهش در آن مشخص نشده است در صورت اصلاح موارد فوق، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1903 مقایسه معماری حیوانات با معماری انسانها، برای ذخیره انرژی و استفاده درست از محیط زیست و جلوگیری از صدمه زدن طبیعت سعید سلیمانی در صورت تبیین روشن روش و نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1905 نقش معماری پایدار در توسعه شهری فریبا کریمی، نسیم کجوییان چکیده از نظر فرمت دارای اشکلاتی است در صورت اصلاح و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1906 طبقه بندی و ارزیابی مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با محیط زیست شهری آیدا خاکزاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1907 سرآغاز بی هویتی معماری ایرانی با نفوذ معماری غربی وتمایلات درونی (دوره قاجار) مهرداد یوسف زمانی، پیمان مرادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1909 پایداری، توپولوژی معماری و ساختمان سازی سبز در شهر اصفهان به عنوان منطقه گرم و خشک مرضیه قربانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1910 ارزیابی گردشگری پایدار در شهرستان جلفا محسن قلیزاده، یونس جعفری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1914 راهبردهای طراحی شهری جهت تثبیت جایگاه شهرهای میانی ایران در روند توسعه فن آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مصطفی امتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1917 ساختمان‌های انرژی صفر، رویکردها، تعاریف و معیارها بیتا قدرتی، محسن فیضی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1918 سیستمهای ساختمانی انرژی‌های تجدید پذیر و راه حل های آسایش ایستا بیتا قدرتی، محسن فیضی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1919 جستجوی خلأ حضور کاربر در شهرهای ایرانی بهار سلطان قرائی، صبا سلطان قرائی چکیده از نظر فرمت دارای اشکلاتی است در صورت اصلاح و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1920 بازشناخت مفهوم پایداری در معماری خانه های دوره قاجار در شهر اردبیل بابک آهنگر عزیزی، حسن ستاری ساربانقلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1924 بازآفرینی مفهوم محله پایدار مرضیه معطریان در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1926 نگرشی بر استفاده از راهکارهای اقلیمی معماری بومی، با رویکرد صرفه جویی انرژی در معماری پایدار معاصر (نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک) صلاح الدین مولانایی، میثم فیضی، یحیی کاشی نهنجه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1927 بهره‌گيري از مصالح هوشمند در معماری پایدار فهیمه باغستانی، سید هادی قدوسی فر در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1928 نقش معماری در طراحی شهری با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن در توسعه پایدار شهری الهام تقی زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1929 بررسی الگوهای پایدار در معماری مسکونی سنتی ایران ساسان خانبلوکی، عبداله نصرالهی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1930 بررسی معماری و شهرسازی سنتی در مناطق گرم و خشک ایران با ارائه راهکارهایی در راستای بهبود معماری و شهرسازی معاصر ساسان خانبلوکی، عبداله نصرالهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1931 یخچال ، الگویی پایدار در معماری سنتی ایران (بامطالعه موردی آثار استان سمنان) ساسان خانبلوکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1932 تحلیل فضاهای چند عملکردی و تعیین نوع استفاده از آن مبتنی بر رویکرد یکپارچه برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران شهری علیرضا حسنی، پریسا روشنی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1933 نقش مدیریت بحران در کاهش آثار ناشی از زلزله در محلات شهری، مورد: محله ژاله تهران یونس جعفری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1936 ارزیابی نقش حیاط مرکزی در شکل گیری الگوی پایداری در معماری دیروز(با رویکرد موضوعی به اقلیم گرم و مرطوب) هادی کشمیری، الهام حصاری، سحر صفرزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1938 قربانگاه ، نیاز امروز ، ضرورت فردا فرید یوسفی زاده دیبازر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1942 بررسی نقش معماری نوین مبتنی بر فرهنگ بومی در پایداری و صنعت گردشگری (مطالعه موردی:معماری ایران) حسن زینالی بررسی معماری و شهرسازی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1943 مکان‌یابی پناهگاه‌های عمومی با رویکرد به پدافند غیرعامل در منطقه 12 شهر تهران عباس فرامرزی، غلامرضا حقیقت نائینی، سید بهشید حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1944 راهکارهای کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی، با رویکرد معماری خورشیدی علیرضا لاهیجی، یوسف گرجی مهلبانی، مهناز محمودی زرندی در صورت تبیین روش پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1945 حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار الهام عزیزکریمی نسب کشکوییه، احسان کرمی زاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1946 بررسی تطبیقی راهکارهای معماری و شهرسازی سنتی و معماری پایدار در نمونۀ « ابیانه» حمید رحیمی مهربان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1948 ساختمان‌های صفر انرژی و نقش آنها در حفاظت از محیط زیست در معماری و شهرسازی پایدار سمیه مهرگان، مهناز محمودی زرندی، محمد جعفر کرباسچی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است.ر SA1950 فراموشی معماری پایدار دیروز در نمای ساختمان‌های امروز نیلوفر تابنده‌گری، حریر غفاریان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1951 الگویی برای پارادایم‌های توسعه شهری پایدار در پیوند با الزامات معماری سمیه مهرگان، مهناز محمودی زرندی، محمد جعفر کرباسچی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1952 بررسی نقش و کارکردهای شهرهای میانی در توسعه اقتصاد منطقه ای (مطالعه موردی شهرستان بوکان) زهرا سادات سعیده زرآبادی، محمد علي خليجي اسكويي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1955 تدوین معیارهای ساختار مطلوب شهر به منظوردستیابی به اصول توسعه پایدار شهری مهران علی الحسابی، مریم عباسی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1958 نقش لویی کانه در معماری پایدار سیامک پناهی، فرناز چراغی فر در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1959 بررسی معماری ایرانی با رویکرد توسعه پایدار رحمت الله کماندار در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1960 طراحی و برنامه ریزی منطقه رستم آباد رفسنجان بر اساس دهکده شهری علی شمسی پور، مهین محسنی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1961 بازشناسی مفهوم پایداری در بافت تاریخی روستای قروه به منظور ارائه راهبردهای بومی توسعه پایدار جهت حفظ و توسعه آن(نمونه موردی:روستای قروه واقع در استان زنجان) امیر ارجمند، پرنا مرادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1962 بررسی و سنجش کیفیت زیبایی بصری و کالبدی بر سرزندگی پایدار در فضاهای عمومی شهری علی اکبر حیدری، شیوا حاتمی کیا در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1965 احیای محلات سنتی بسوی آینده ای پایدار (نمونه موردی محله کبابیان همدان) سحر سماواتی، مجتبی خانیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1966 بررسی میزان استقبال مردم از سیستم گرمایش از کف در ساختمان های شهر ساری عباس علیپور، زهرا علیزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1968 بازشناسی معیارهای پایداری در فضاهای عمومی محلات سنتی شهر زنجان از طریق مستند سازی آن ها پرنا مرادی، رضا احمدیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1969 بررسی و تحلیل توسعه پایدار شهری و برنامه‌ریزی زیست محیطی در شهر معصومه جمالی اسطلخ زیر در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1970 ﻧﻤﺎﺩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮمعماری وشهرسازی‬ شهر شوشتر اکرم خرم نیا، محمد نقی زاده، محمد مهدی همتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1971 بررسی اهمیت همگرایی میان بافت تاریخی و ساخت و سازهای جدید در توسعه پایدار شهرها اکرم خرم نیا، محمد نقی زاده، محمد مهدی همتی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1973 نمای دو پوسته، گامی به سوی معماری پایدار، بررسی کارکرد نمای دو پوسته در اقلیم معتدل و مرطوب سید علی سیدیان، محبوبه اسفندیاری کناری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1974 نقش محیط زیست در معماری و شهرسازی پایدار اعظم یاوری فرد، نسیم بهمنی، علی علایی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1976 تحليل فضایی و بررسي آسيب‌پذيري مساکن شهري در برابر زلزله-با تأکيد بر شاخصهاي کمي و کيفي مسکن (مطالعة موردي: منطقة 3 شهر اصفهان) علي زنگي آبادي، ميثم رضائي، بهنام نادري چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1977 الگوی «آموزش پایدار» مبتنی بر آموزش معماری دوران صفوی مهسا فلاح‌نیا، سها پور‌محمد، نسرین ابراهیمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1978 تحليل فضايي و برنامه‌ريزي توسعه پايدار شهري- با تأکيد بر شهرهاي کوچک (مطالعه موردي: شهر قائميه) محمدتقی رضویان، بهنام نادري، ميثم رضائي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1979 بهره گیری از "الگوهای بیونیک" در طراحی ساختمان های بلند مرتبه و چالشهای فرا روی آن فرخ ایرانمنش، آزاده عمید چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1981 تحليل آسيب شناسي و آسيب‌پذيري شهرها در برابر بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر کازرون) جمال محمدي، حسين پورقيومي، ميثم رضائي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1982 مديريت بحران با تأکيد بر مراکز بهداشتي- درماني (مطالعه موردي: بيمارستان ولي عصر شهرکازرون) مسعود تقوايي، ميثم رضائي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1984 شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند الهه خورشیدی جلالی، مجتبی پورمحسنی نسب، شهرام مینویی با توجه به استفاده از پرسش‌نامه در پژوهش لازم است که جامعه آماری به صورت مشخص در چکیده بیان شود. در صورت اصلاح چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1985 بررسی مزایای استفاده از سیستم ساختمانی Tite Up در صنعت در صنعت ساختمان سازی نوین امیر جدائی، یوسف زینال زاده در صورت هدایت مقاله ذیل یکی از محورهای همایش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1986 ویژگی های معماری و اجرایی سیستم LSF (قاب فولادی سبک نورد سرد) در صنعت ساختمان سازی نوین امیر جدائی، یوسف زینال زاده در صورت اتخاذ رویکردی ذیل یکی از محورهای همایش برای بررسی سیستم LSF، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1988 بررسی چالش‌های فراروی توسعه پایدار شهری در شهرهای میانی ایران حسن اصانلو، آرش مروتی عنوان مقاله و موضوعات مورد اشاره در چکیده متفاوت بوده و در بیان مسئله و اهداف مقاله هیچ اشاره‌ای به شهرهای میانی نشده است. در صورت اصلاح و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1989 بازشناسی الگوهای موثر برپایداری سکونتگاه‌های زاگرس(نمونه موردی:روستای اورامان تخت) متین اکبری، معصومه عبدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1990 بازنگری در طراحی مجتمع‌های مسکونی با رویکردی بر پایداری اجتماعی مهسا بهرامی سامانی، سعیده نژادستاری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1992 بازنگری طرح‌های توسعه عمران شهرهای کوچک و میانی بر اساس اصول پایدار(نمونه موردی: ازنا-لرستان) آرش حاج رسولی‌ها، رضوان فرازمند چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1994 تبیین مفهوم امنیت در محیط شهری و جلوگیری از بحرانهای شهری بر مبنای طراحی محیطی در شهر کرمانشاه سارا زهروی، زهرا برفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA1998 نقش ادراک طبیعت در ایجاد معماری ماندگار، هماهنگ با ارزش های وجودی انسان نرگس علیزاده الیزئی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2000 بررسی معماری پایدار از کل به جزء احمدنوروزي در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2001 بررسی الگوهاي معماري پايدار در بنا هاي مسكوني بافت قديم شهرستان اروميه احمدنوروزي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2002 معماري سبز از تئوري تا عمل احمدنوروزي در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2003 بررسي عناصر معماري پايدار در معماري سنتي اقليم سردکوهستانی (ماکو) احمدنوروزي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2005 جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري سعید شفیعی کمال آباد چکیده از نظر فرمت دارای اشکلاتی است. در صورت اصلاح و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2006 حكمروايي شايسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار سعید شفیعی کمال آباد چکیده از نظر فرمت دارای اشکلاتی است. در صورت اصلاح و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2008 نظام بوم شناختی، درآمدی در جهت نیل به اهداف پایداری و بهره‌گیری از انرژی های پاک در معماری جدید (نمونه موردی:اقلیم سرد و کوهستانی) یحیی کاشی نهنجه، الهام صادقیان در صورت تبیین نتایج، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2009 مدارس به عنوان عنصری پایدار در شهرسازی ایرانی اسلامی غفار نظری، محمد مهدی رئیس سمیعی، معصومه خباز بحری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2012 نقش سرمایه‌های فکری در توسعه پایدار شهری ایلناز تقی زاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2013 سرنوشت معماری سنتی ایران و رابطه آن با معماری پایدار بهاره جمشیدی بیرون در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2015 مدیریت مالی و نگرش درآمدزایی در بهسازی بافت های فرسوده شهری، نمونه موردی:بازار تاریخی قم حسین زه تابچی، محمدعلی نوائی، یوسف جوکار در صورت تبیین روش پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2016 ارزیابی تاثیر پراکنش کاربری‌ها بر پایداری اجتماعی در فضای شهری، نمونه موردی: میدان توحید مشهد وجیهه دلیری، عبدالرضا پاکشیر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2018 برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر املش) بهزاد امیری نژاد آشورآبادی، صغرا ذوالفقاری گرجکلائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2019 ارتباط دو سویه معماری پایدار و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی سودابه شیرانیان در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2020 نقش چشم انداز سازی بر مبنای مشارکت های مردمی و نهادی در توسعه شهری پایدار علیرضا حسنی، پریسا روشنی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2023 رویکرد توسعه پایدار به تغییر کاربری زمین در شهرها نمونه مورد مطالعه: اراضی نظامی منطقه 4 شهرداری ارومیه حسین حمیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2024 بررسی چگونگی ایجاد هویت در معماری و شهرسازی به منظور خلق فضاهای پایدار سونیا مقتدری نظر به بیان این موضوع که مقاله «به مطالعه شهرهای آذربایجان غربی، نظیر بوکان و میاندوآب» پرداخته است. لازم است تا حوزه مطالعه موردی دقیقا مشخص و در عنوان مقاله قید شود. در صورت اصلاح چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2025 معماری پایدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی مطهره دوست حسینی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2026 شهرهای جدید و توسعه پایدار شهری مطهره دوست حسینی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2027 توسعه صنعت گردشگری درجهت توسعه پایدار مطهره دوست حسینی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2033 تعامل اقلیمی پویا، نگرشی بر رویکرد ساختار پایدار در معماری نوین با بهره گیری از تجارب اقلیمی معماری بومی (منطقه گرم و مطلوب) سارا سلیمانی، سبا کاظمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2035 شكل‌گيري شهر از ديدگاه دين مبين اسلام حامد حياتي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2037 بررسی نقش محیط زیست و اقلیم در معماری بومی ایران مریم رضایی نژاد بررسی معماری بومی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است در صورت تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2038 بررسی تطبیقی مابین سیستم‌های نوین ساخت در پایداری مواد و مصالح به کار رفته در سیستم‌های نوین ساخت در پروژه‌های انبوه‌سازی ایران با توجه به معیارها و ضوابط گواهی‌نامه LEED هانیه وزیری‌تبار، احسان فیاضی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2039 بررسی و تحلیل جایگاه نشانه‌های شهری در دستیابی به مفهوم طراحی پایدار (نمونه موردی: فلکه سنه‌دژ ، شهر سنندج) سیده رضوان عزیزی، سیروان بهرامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2041 بررسی عوامل موثر بر پایداری شهرهای معاصر الناز اسلامی جمال آباد، آیدا باقری بهشتی در صورت تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2043 شهرهای میانی و توسعه پایدار امید توزنده جانی، شریفه سرگلزایی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2044 کاهش آسیب پذیری و بهسازی اماکن و شریانهای شهری حسن دلاکه، شریفه سرگلزایی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2046 راهکارهای افزایش حس مشارکت مردمی در پروژه‌های توسعه شهری سینا رزاقی اصل، فرزانه خوشقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2047 راهکارهایی در جهت توسعه پایدار با توجه به ویژگی‌های اقلیم شناختی معماری بومی مناطق سرد و کوهستانی با استفاده از مدل swot عاطفه فتح بقالی، الهام رشید زاده، آیهان ستاری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2050 تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ایجاد شهر الکترونیک بعنوان یک شهر پایدار شیما حیدری در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2052 نگاه توسعه پایداردرتبدیل خیابان ناصریه کرمان به پیاده راه بر میزان درآمد ماهانه مغازه داران آن محدوده محمدرضا نژادشاهرخ آبادی، سیدکاظم هاشمی نسب، ماندانا نظریان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2053 شناخت و تببین فضای یادگیری کودکان در شیوه آموزشی مونته سوری مرضیه پورقاسمی اردکانی، رضا شکوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2055 بررسی نقش عوامل موثر اقلیمی در پایداری شهرسازی اصفهان (تابش، باد، بارش، دما) سمیه برسی، قاسم فتحی کرم شاهلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2056 توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پایدار شهر سرعین سمیه برسی، قاسم فتحی کرم شاهلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2058 بررسي معماری پايدار در فضاهای مسكونی بعد از انقلاب نمونه ي مورد مطالعه: شهر تهران محمد مام علی، يلدا حقي، مرضيه حسين زاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2059 طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري مجموعه ابراهیم خان کرمان مریم ودیعتی زاده، مروارید ابراهیمی در صورت حذف مطالب و توضیحات زاید، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2060 بررسی تیپولوژی شوادان های دزفول مهنوش محمودی، علی گل شکوه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2063 دستیابی به توسعه پایدار شهر با تاکید بر قابلیت‎های راهبرد توسعه شهر حسام زندحسامی، غزاله گودرزی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2064 نقش دموکراسی شهری در مدیریت و توسعه پایدار شهر حسام زندحسامی، رقیه ودایع خیری، غزاله گودرزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2065 ارائه الگوهای بهینه معماری با رویکرد توسعه پایدار، چگونه مکان هایی زنده و جاودانه داشته باشیم؟ جمال غلامی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2066 نقش عنصر آب در معماری پایدار خانه های اقلیم گرم و خشک (پژوهش موردی:خانه های بافت قدیم کرمان) نوشین زاده اسماعیل چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2067 نقش نانو تکنولوژی در سازگاری ساختمان‌های آینده با محیط (نانو تکنولوژی و معماری پایدار) حسن زینالی چکیده از نظر فرمت دارای اشکلاتی است که در صورت اصلاح و بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2069 باز تعريف فضاهاي گمشده شهري با رويکرد توسعه پايدارشهري (نمونه موردي: ميدان جانباز شهر مشهد) پریسا روشنی، مژده روحي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2071 بررسی تطبیقی کیفیت بام سبز در خانه های مسکونی، با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: برج مسکونی یاس و برج مسکونی نیاوران در تهران) بهداد ضرابی، محدثه علی بیگی نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2072 بررسی عوامل موثر در پذیرش فضای جمعی شهری, توسط شهروندان، نمونه تطبیقی: پیاده راه هفده شهریور تهران و پیاده راه تربیت تبریز سیده نوشین خلیلی، حدیث نصیری ،آیدین آتش بهار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2075 شهرسازي براساس اصول پدافند غيرعامل مطالعه موردی شهر زابل ابوالفضل شانی، شریفه سرگلزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2076 بررسی نقوش هندسی در تزئینات وابسته به معماری (مطالعه موردی نماهای بناهای تاریخی محدوده پنجشنبه بازار بابل) زهرا‌پورسلیمان امیری، مژگان‌خاکپور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2077 کاربست انگاشت کارایی انرژی در برنامه‌ریزی شهرها به عنوان راهکاری برای رسیدن به توسعه پایدار شهری محمدرضا گلیج، راضیه موسوی خورشیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2078 تأثیر فرهنگ ایرانی اسلامی در پایداری معماری خانه های دوره صفویه در اصفهان محمد مهدی گودرزی سروش، شیما حیدری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2079 پیاده راهی به عظمت یک شهر، نمونه موردی:پیاده راه استقلال استانبول آیدین آتش بهار، سیده نوشین خلیلی، حدیث نصیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2083 ضرورت تدوین آئین نامه استفاده از انرژی خورشیدی در ساخت کالبدی شهرها روشنک اسدی، سعید توحیدی راد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2084 الگوی باغ مطبق ایرانی راهکاری برای طراحی پایدار پارک های شهری محمد حسن عالم گیرعالم، مهسا فلاح نیا، سها پورمحمد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2085 بررسی تأثیرات عناصر معماری و شهرسازی مدرن بر نقش و عملکرد مساجد جامع در ایران رامین دهبندی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2088 نقش نانو فناوری در حصول به معماری پایدار امیر صمدپور شهرک، احد ابراهیم پور لنبران در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2089 اصول پایداری در همخوانی معماری با محیط زیست (نمونه موردی روستای کندوان) امیر صمدپور شهرک، احد ابراهیم پور لنبران چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2092 تأثیر تکنولوژی بر هویت معماری بومی سها پورمحمد، مهسا فلاح نیا، محمدامین حاتمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2093 بررسی نقش پاسخ‌دهندگی محیط در ایجاد توسعه پایدار محله ای "نمونه موردی، محله گازران شهر همدان" سمیه خداویسی، مهدی رازپور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2097 آموزش معماري و شهرسازي پايدار الهام نصیری خلیلی موضوع «آموزش معماري و شهرسازي پايدار» بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است، همچنین روش و اهداف پژوهش مبهم بیان شده است. از اینرو در صورت مطالعه در حوزه محدودتر و یا بررسی وضعیت موجود آموزش در حوزه معماری پایدار در محدوده مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2098 بررسی معماری چند عملکردی با رویکرد پدافند غیر عامل زهرا کاظمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2099 بازشناسی ارزش های هویتی منعکس شده در آثار معماری سنتی- اسلامی ایران ملیسا دولتی مهر بررسی معماری سنتی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است در صورت تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2101 نقش شهرهای کوچک و میانی در توسعه روستاهای پیرامون با تأکید بر ایران سمیرا مرادی مفرد، اکبر حسین زاده، قمرعباسی، شاهرخ زادولی خواجه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2103 آماده سازی فضاهای باز شهری در ارتباط با پدافند غیرعامل در ایران هاجرسادات اعلائی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2104 تاثیرات روانی ، پیوند با طبیعت در معماری فضاهای مطالعاتی کتابخانه ها حجت اله رشیدکلویر، حسین مومنی شهرکی، مسلم رئیسی فرادنبه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2105 معماری پایدار و جداره های نوین ساختمان (سیستم ها و مصالح هوشمند در جداره ها) قاسم نائیجی، رضا خنجرپور در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2107 مدیریت شهری محله محور؛ استراتژی توسعه پایدار شهری سیدموسی پورموسوی، میلاد امینی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2108 مقایسه تفاوتها در مفاهيم ، الگوها، و شكل باغ‌های ایرانی و باغ‌های فرانسوي فرهاد احمدنژاد سردرودی، سمیرا سلیمی ترکمانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2109 بررسی راهکارهای حضور پذیری در فضاهای عمومی دانیال عباسی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2110 بررسی عوامل موثر برخلق فضای پایدار با تکیه بر مفهوم سرزندگی مریم صنعتگر کاخکی، منوچهر فروتن در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2112 برنامه ریزي توسعه آتی شهر با تأکید بر تعیین کاربري بافت فرسوده درون شهري شاهین برزگران، صهیب دهقانی، محمد دانا سالم در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2113 برنامه ريزی توسعه پايدار شهری با تأکيد بر توسعه فيزيکی شاهین برزگران، صهیب دهقانی، محمد دانا سالم، فرزاد سلطانیان در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2114 معماری خاک و نقش آن در پایداری معماری سنتی ایران صهیب دهقانی، فهیمه یاری، شاهین برزگران، محمد دانا سالم، فرزاد سلطانیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2115 عوامل تاثیر گذار در هویت کالبدی شهر شیراز نازیلا نظربلند، علی‌اکبرحیدری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2117 رويكرد زيبايي در توسعه پايدار شهرهاي آينده پريسا پاكزاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2120 نمادها و نشانه‌ها و هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران سمیرا سلطانی، مریم قادری بافتی بررسی معماری سنتی ایران بسیار کلی و خارج از حوصله یک مقاله است در صورت تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2121 توسعه گردشگری پایدار در شهرهای میانی سمیرا سلطانی، مریم قادری بافتی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2123 اخلاق اسلامی درتوسعه شهری خسرو مهدی پور در صورت تبیین اهداف، روش و نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2124 التزام به طرح ها و برنامه های مصوب، راهبرد توسعه پایدار مدیریت شهری واکاوی یک تغییر کاربری و آسیب‌های پیامد آن علی احمدی، مرتضی سیاسر کرباسکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2126 آیا توسعه های جدید مسکونی کشور پایدارند؟ بررسی تطبیقی میزان پایداری اکباتان و مسکن مهر قزوین علی احمدی، مهناز ماستری فراهانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بخش دوم کد مقاله عنوان مقاله نویسنده/ نویسندگان نتیجه بررسی SA2130 بررسی تعامل میان دو هنر سینما و معماری و تاثیرات آن بر طراحی فضاهای نمایشی هومن ثبوتی، علیرضا آسا‌گلسرخی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2131 منطقه گرایی انتقادی: رویکردی در بررسی تعامل معماری و بستر فرهنگی امید دژدار، محمددانا سالم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2132 بازشناسی اصول معماری بومی مناطق زاگروس گامی در طراحی پایدار سکونت گاهای کوهستانی؛ نمونه موردی: اورامانات(روستای هجیج) محمد دانا سالم، شاهین برزگران، صهیب دهقانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2134 بررسی راهکارهای موثر جهت ارتقای کیفیت محیطی در فضای شهری، نمونه‌ی موردی: محدوده دروازه تهران قدیم شهر قزوین سیده مهرنگار شهروزی، مریم عرفان، صوفیا بشیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2135 بررسی نحوه‌ی تاثیر نوع مصالح بر ساختار فرمی هنر گره‌چینی در معماری اسلامی سیده مهرنگار شهروزی، مریم عرفان، صوفیا بشیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2137 تبیین و بازنگری آموزش معماری ایران برمبنای خوانشی از مکاتب معماری باوهاوس و بوزار سید سجاد رحمت آبادی، بهار چاليش، طاهره رحمت آبادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2139 معماری ایرانی، الگویی برای رسیدن به مسکن پایدار آیدا باقری بهشتی در صورت تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. با توجه به این موضوع که مقاله «معماری بومی مناطق گرم و خشک مورد بررسی قرارگرفته است» پیشنهاد می‌شود، این موضوع در عنوان مقاله قید شود. SA2141 سیر تکوین نظریه توسعه پایدار شهری مجتبی شریف نژاد، سوده دوروش، محسن رفیعیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2142 پایداری اصیل معماری بومی و تاثیردر اقتصاد کشوری محمد فیاضی چکیده ارسالی از نظر فرمت دارای اشکالاتی است در صورت اصلاح، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2143 ارزیابی شاخص‌های کیفیت محیطی در بافت فرسوده شیراز با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی محله اسحاق بیگ) محمدرضا رضایی، ایوب کهن پور، مسلم شمشیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2147 حفاظت از محیط زیست با محوریت توسعه پایدار عبدالله فرجی، سمیرامرادی مفرد، احمدرومیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2148 ارتقاء کیفیت محیط شهری با رویکرد پیاده گستری و احیاء محورهای شهری، نمونه موردی: خیابان طالقانی زنجان مسعود نجفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2149 بازشناسی مولفه‌های معماری پایدار در مسکن شهری دزفول مهنوش محمودی، سیده زینب طباطبایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2151 واکاوی اثربخشی حكمروايي شايسته شهری در توسعه شهری پایدار آرمین اخوان، لعیا قوّتی، مهلاحاجیان زیدی، شاهین درویش متولی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2153 بررسی و ارزیابی نقش سیستم نوین سازه ای LSF در بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت و سازهای شهری در جهت توسعه پایدار رضا قلیزاده در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2154 حدود و وظایف شهرداریها در تفکیک اراضی شهرها و نظارت بر آنها خسرو احمدی اقدم، ابراهیم شریف زاده اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2156 تأثیر گردشگری در تغییرات کالبدی حومه‌های اطراف شهرها (مطالعه موردی: حومه‌های اطراف شهر بدره) معصومه عموزاده، ایوب گراوند چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2158 بررسي نقش ملاحظات اقلیمی در طراحی پایدار ساختمان مدارس اقلیم سردكوهستاني ايوب مرادخاني، سعاد معرفي، فائزه طاهري سرمد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2159 پایداری: تحقیقی مدل سازی شده برای ارزیابی طرح های خنک سازی غیر فعال در خیابان های شهر توسط درختان سعاد معرفي، ايوب مرادخاني، فائزه طاهري سرمد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2160 انرژی و ساختمانهای پایدار روشی جامع برای بهره‌وری انرژی در قالب‌های ساختمانی سعاد معرفي، ايوب مرادخاني، فائزه طاهري سرمد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2161 راه‌حل‌هایی برای ايجاد سكونتگاه‌هاي بادوام و پایدار (مروری بر درس‌هایی از جهان طبیعت) ايوب مرادخاني، سعاد معرفي، فائزه طاهري سرمد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2162 جستاري در مباني پايداری و انرژی های تجدید پذیر سعاد معرفي، ايوب مرادخاني، فائزه طاهري سرمد در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2164 تحلیل فضایی توسعه شهر پیرانشهر از منظر پایداری محمد مرادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2165 خوانایی فرانک حسنی با توجه به هدف مقاله در بررسی عوامل خوانایی در خیابان راهنمایی مشهد لازم است تا عنوان مقاله اصلاح شده و گویای اهداف مقاله باشد. در صورت حذف بخش‌های زائد متن چکیده و اصلاح عنوان مقاله، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2166 بررسی کاربرد فن‌آوری‌های نوین در آثار معماری معاصرکرمان ندا حاج آقا بابایی در چکیده باید به صورت روشن محدوده مطالعه موردی بیان شود، در صورت تبیین روشن ابنیه مورد مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2168 ضرورت تجدید نظر در منابع انرژی و جایگزینی انرژی‌های نو در معماری و رابطه آن با محیط زیست معصومه جمالی اسطلخ زیر در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2169 بررسی تأثیر اقلیم بر معماری و شهرسازی سنتی ایران ساناز سلیمان اوغلی معماری و شهرسازی سنتی ایران حوزه بسیار گسترده‌ای برای مطالعه و خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد. در صورت نگاه جزئی‌تر در مقاله و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2171 ضرورت‌هاي جامعیت محوري در جهت توسعه پایدار در معماري و شهرسازي، جستارهایی پیرامون همبستگی میان جامعیت و پایداري در معماري فیزیولوژیک نازنین دائی نژاد، رمضان عین‌بیگی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2173 فرهنگ، الگوی پایداری در معماری سیستان مریم عرفان، سیده مهرنگار شهروزی، صوفیا بشیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2174 محلات پیاده‌مدار گامی در راستای تحقق توسعه‌ی شهری پایدار مریم عرفان، محمد حسین‌پور ، سهند لطفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2175 بررسی جایگاه حمل ونقل پایدار در جنبش‌های شهرسازی با تاکید بر پیاده‌روی مریم عرفان، محمد حسین‌پور ، سهند لطفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2176 آموزه‌هائی از خودبسندگی پایدار در معماری کهن سیستان مریم عرفان، سیده مهرنگار شهروزی، صوفیا بشیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2178 اهلی کردن نیروی باد (طراحی معماری متناسب با جریان باد) حمید محمودکلایه در صورت تبیین روشن نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2182 بررسي تاثير فناوري نانو در معماري پايدار شبنم طنازيان،‌ حسن ستاري ساربانقلي در صورت تبیین ساختمان‌های مورد مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2183 بررسی مداخلات پایدار جهت تزریق حیات و سرزندگی در بافت فرسوده، نمونه‌ی موردی: کاروانسرای حاج رضا در بافت تاریخی شهر قزوین سیده مهرنگار شهروزی، مریم عرفان، صوفیا بشیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2185 ضرورت‌های جامعیت محوری در جهت توسعه پایدار در معماری و شهرسازی، جستارهایی پیرامون همبستگی میان جامعیت و پایداری در معماری فیزیولوژیک رمضان عین بیگی، نازنین دائی نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2187 بررسی توانمندی ها و چالش‌های اکوتوریسم ساحلی شهر چابهار در جهت توسعه پایدار شهری نجمه شمس الدین، اکبر کیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2188 هنر گره چینی از دیروز تا امروز: گره چینی به مثابه نماد هویتی در معماری ایرانی- اسلامی سیده مهرنگار شهروزی، صوفیا بشیری، مریم عرفان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2190 بررسی جایگاه شهر مجازی در راستای تحقق توسعه‌ی پایدار مریم عرفان، سیده مهرنگار شهروزی، صوفیا بشیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2191 برسی و نقش کلان شهرهاي سبز در مسیر توسعه پایدار رسول دانائی محتوای هر دو چکیده کاملا مشابه است. در صورت تدوین یک مقاله، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. همچنین در متن چکیده به بررسی برخی از نمونه‌هاي معروف جهان اشاره شده است. بهتر است بررسی تجربیات جهاتی در عنوان مقاله قید شود. SA2193 برسی و نقش مصرف انرژي شهرهاي سبز در مسیر توسعه پایدار رسول دانائی SA2197 بررسی نقش طراحی شهری در پایدارسازی محیط‌های شهری و ارائه راهکارهایی برای تحقق آن محمد مویدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2198 ضرورت مدیریت بحران در بازار تبریز رامین رضایی شهابی، الهام شیری، مهدی سعیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2201 اسکان غیررسمی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر ایلام) موسی ملکی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2202 شناخت الگوی رشد و شکل پایدار شهری در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی شهر ایلام) حسن حکمت نیا، موسی ملکی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2204 نقش تونل‌های تأسیسات شهری در توسعه پایدار مهدی بندلی زاده، مهدی مغفوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2205 طراحی شهری در ورودی‌های شهری سید ارسلان توکلی لاهیجانی در صورت حذف بخشهای زاید متن چکیده و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2206 تبیین نقش بعد اجتماعی توسعه پایدار در طراحی شهری، نمونه موردی: طراحی شهری میدان انقلاب شهر سامان مهدی حسینی دهاقانی، ایمان فدائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2208 تاثیرات سایه‌اندازی ساباط در اقلیم و بافت قدیم دزفول مهدی مکوندی، علیرضا شوهان، مهنوش محمودی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2210 بررسی مشکلات مالی موجود در زندگی معیشتی و بهبود آن و ارائه راه‌کارهای مناسب برای صرفه جویی انرژی در ساختمان و ... سپیده مطلبی زاده، لیلا بهشتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2213 خطی در امتداد هزار سال علیرضا جزء پیری، مهدی صدری، مهدی کاوندی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2214 بررسی تاثیر رفتارهای اجتماعی در شکل گیری فضاهای پایدار شهری (نمونه موردی: عمارت رختشویخانه زنجان) علیرضا جزء پیری، مسعود بیات چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2215 عناصر معماري پايدار در باغ سيف الدوله شهرستان ملاير مجيد ساريخاني چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2218 بررسی تظاهر کالبدی مفهوم قلمرو در فضاهای شهری در بافت‌های تاریخی دوران اسلامی یزد بهزاد صدری، الناز فیض‌شعار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2219 تدوین برنامه راهبردی توسعه شهر مهاباد با تأکید بر تهیه چشم‌انداز توسعه مبتنی بر اصول توسعه پایدار با استفاده از مدل تلفیقی CDS و Oregon بهزاد صدری، الناز فیض‌شعار، شیرزاد محمودی‌آذر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2220 رابطه طراحی (معماری) مجتمع های آپارتمانی با سرمايه اجتماعی ساکنین (مطالعه موردی مجتمع های آپارتمانی اردبیل) داود عبداللهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2222 نقش معماری مذهبی بر کیفیت زندگی شهروندان در راستای اصول توسعه پایدار شهری (نمونه موردی : شهرستان لامرد) حسین حمزوی، صادق زمانی در صورت تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2225 مقايسه تطبيقي وضعيت مسكن در نواحی ارگانيك و تاريخي و نواحی نوساز (نمونه موردي: ناحیه تاریخی و ناحیه 3-2 شهر یزد) صفر قائد رحمتی، فرزانه دستا، رضیه السادات پورموسوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2227 ارزیابی مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر با تاکید بر توسعه پایدار شهری نمونه موردی (پیرانشهر) ابراهیم شریف زاده اقدم، محمود یزدانی امیری، خسرو احمدی مقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2229 نقش پوسته هاي نانو فتوولتائیک در بهبود مصرف انرژي در ساختمان رسول دانائی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2230 طراحی و تاثیر پله هاي هوشمند در کاهش مصرف انرژي ساختمان‌ها رسول دانائی متن چکیده زورنالی و فاقد مولفه های یک چکیده مقاله علمی است، در صورت اصلاح چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2232 گونه شناسی شیوه‌های رایج ساخت در مناطق روستایی ایران ( مورد مطالعاتی: روستاهای استان آذربایجان شرقی) رضا ولی زاده، سیدمهدی قدوسی فر، علی زبردست، بهرام روشنی در صورت حذف بخشهای زائد، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2233 راهکارهای توسعه پایدار گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهر نوشهر) رضا ویسی، اکبر لرستانی، مریم بیرانوندزاده، شکرالله زارعی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2234 تبیین معماری همساز با اقلیم با رویکرد بهینه‌سازی مصرف انرژی معصومه سارایی، سارا یزدانی، ابراهیم مرادی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2237 تحلیل نسبت مفاهیم پایداری و برنامه‌ریزی پایدار نمونه موردی: مرمت شهری میثم مرادی، فروغ فیروزی جهان تیغی، مهدی بویینی، سيد مجتبي رضويان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2238 بررسی رنگ‌ها و عوامل تاثیر گذار درانتخاب آنها به عنوان نمای ساختمان مطالعه موردی: شهرستان بندر انزلی حامد احمدی مقدم، سنا سوادی، کتایون جوهرپاس چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2240 استفاده از مدل باز خوردی تولید-مصرف در پایداری اقتصادی-اجتماعی شهر نمونه موردی:تولید الیاف فیبری و بامبو و… علی اصغرزاده، مریم ناصری، آزاده نیک منش الهی، سمیه ناصری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2242 ارزیابی توسعه‌ی شهری شهرستان پارس آباد رسول پناهی، وحید اشرفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2243 نقش گیاهان دارویی در فضای سبز شهری وحید اشرفی، رسول پناهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2244 مطالعه اقلیم و معماری شهر توریستی هیر علی دولتی مهر، یوسف درویشی، ملیسا دولتی مهر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2245 بررسی و تحلیل روند گردشگری شهر اصفهان در تناسب با اقلیم آن با استقاده از شاخص TCI آزاد اصغری، محمد ویسیان، جعفر موسی وند، عادل علیزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2248 بررسی امنیت فضای عمومی شهرها بارویکرد CPTED رهیافتی جهت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بوکان) خسرو احمدی اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2249 بررسی و شناسایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی شهر جوانرود با تاکید بر حرکات دامنه ای سما عزیزی، سیامک شرفی، مریم بیرانوندزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2252 فرهنگ به مثابه بنا ، بنا به مثابه فرهنگ، انسان شناختی بر آسیاب های آبی در منطقه ششتمد سبزوار موسی الرضا غربی، محسن عزیزی راد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2253 توسعه پايدار محلی از ايده تا عمل با نگاهی بر تجربه طراحی محله مسکونی وابان در آلمان آیناز شیرازی زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2255 برنامه‌ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده اطراف مسجد جامع قم) اکبرلرستانی، محمد فعلی، سید جلال حسینی موحد، مریم بیرانوندزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2258 بررسی معیارهای پایدار زیبایی شناسی در معماری پست مدرن و مقایسه آن با سبک مدرن کامبیز امجدیان، کامران امجدیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2259 علت پایداری و ریشه‌یابی کاربرد هندسه و آرایه در معماری اسلامی به ویژه در سبک‌های ایرانی کامبیز امجدیان، کامران امجدیان، سمیه حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2260 پارادایم پدافند غیرعامل در طراحی شهرهای جدید (مطالعه موردی شهر جدید پرند) محمود غفوری، سید جواد هاشمی فشارکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2262 شهرهای میانی و توسعه پایدار(نمونه موردی شهرنیشابور) امید توزنده جانی، شریفه سرگلزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2265 ریشه‌ها و سیر تحول در انبوه‌سازی در جستجوی راهکارهایی برای تولید صنعتی مسکن پایدار در کلان شهر تهران ستاره امیر سلیمانی، سالومه امیر سلیمانی، فاطمه صداقت چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2266 رابطه بین توسعه پایدار معماری محیطی و طراحی اقلیمی در مناطق گرم و مرطوب نمونه: شهر بوشهر فاطمه صداقت، ستاره امیرسلیمانی، سالومه امیرسلیمانی، یگانه افشار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2267 تاثیر طراحی پایدار در بهینه‌سازی مصرف انرژی مناطق گرم و مرطوب نمونه: شهر بوشهر فاطمه صداقت، ستاره امیرسلیمانی، سالومه امیرسلیمانی، یگانه افشار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2268 بررسی انرژی‌های تجدید پذیر، سیستم‌های فتوولتائیک در تعامل با معماری پایدار راهکارهایی برای طراحی خانه خودکفا در شهر بوشهر فاطمه صداقت، سالومه امیرسلیمانی، ستاره امیرسلیمانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2269 بررسی انرژی‌های تجدید پذیر، سیستم‌های فتوولتائیک در تعامل با معماری پایدار راهکارهایی برای طراحی خانه خودکفا در شهر شیراز ستاره امیر سلیمانی، سالومه امیر سلیمانی، فاطمه صداقت چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2270 کیفیت سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه در بافت قدیم شهری ایران نمونه: خیابان انقلاب (ششم بهمن سابق) بوشهر سعید غفرانی، فاطمه صداقت، سالومه امیر سلیمانی، ستاره امیر سلیمانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2271 رابطه بین توسعه پایدار معماری محیطی و طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک نمونه: شهر شیراز سالومه امیرسلیمانی، ستاره امیرسلیمانی، فاطمه صداقت، یگانه افشار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2272 تاثیر طراحی پایدار در بهینه سازی مصرف انرژی مناطق گرم و خشک نمونه: شهر شیراز سالومه امیرسلیمانی ، ستاره امیرسلیمانی، فاطمه صداقت، یگانه افشار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2275 کاهش آسیب پذیری و بهسازی اماکن و شریان‌های شهری مطالعه موردی شهر زابل حسن دلاکه، شریفه سرگلزایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2276 ارزیابی و تعیین شاخص‌های پیاده مداری در خیابان آزادشهر مشهد فرناز صباغ مجاور يزدي، صبا شكوري تبريزي، آرش موحدي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2280 همجواری صنعت و سکونت در منطقه 21 شهر تهران شایسته مدنی لواسانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2281 تاثیر عوامل موثر توسعه توريسم ورزشي بر اقتصاد کشور پریسا صداقتی در صورت هدایت مقاله ذیل یکی از محورهای همایش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2283 بررسی بحران اجتماعی ناشی از فقر شهری و حاشیه‌نشینی با تاکید بر توسعه شهری(مورد مطالعه: بابل) علی قاسمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2284 بررسی فرایند شکل‌گیری و گسترش اسکان غیر رسمی در راستای توسعه پایدار شهری: مورد مطالعه(میان آباد؛ اسلامشهر) علی قاسمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2286 نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به شهرها مژده ضیایی‌نیا، آذین اورعی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2287 جایگاه حیاط مرکزی در خانه‌های سنتی ایران برای رسیدن به معماری پایدار لیلی سلطان زاده پرمهر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2288 تاثیرات کیفی بام سبز از نظر روانشناسی اکولوژی میثم کوهی‌زاده دهکردی، مقدی خدابخشیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2290 تحلیلی بر مبانی نظری آیزنمن در زمینه خلاقیت فرم سید سجاد رحمت آبادی، بهار چاليش، طاهره رحمت آبادی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2293 تأثیرات بهسازی و نوسازی میدان گنجعلی خان بر کاربری‌های هم جوار آزاده حاج قربانی، فضل الله پژواک چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2295 بررسی تاثیر فناوری های نوین بر شکل معماری مناطق سرد و کوهستانی(مطالعه موردی:مجتمع مسکونی آسمان تبریز) رضا ولی زاده، سیدمهدی قدوسی فر، سهراب سراجیان تبریزی، بهرام روشنی در صورت حذف بخش‌های زائد، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2296 تحلیلی بر: تاثیر فرهنگ بر روند شکل‌گیری معماری پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز) سیدمهدی قدوسی فر، رضا ولی زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2299 تحلیلی بر روند شکل‌گیری شهر شوشتر آرمین جعفری، محسن دورخیز، امید رهایی، خسرو افضلی بهبهانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2300 نقش محرک‌های اقتصادی در ساماندهی بافت فرسوده خانی آباد پردیس شولی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2301 رابطه ساخت اقتصادی شهرها و میزان آسیب پذیری در برابر سوانح طبیعی؛ مورد محله خانی آباد پردیس شولی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2302 آسايش در داخل بنا بر اساس شاخص ماهاني، نمونه موردي شهر ايلام سيد محسن مداحيان، كاوه كاوياني پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2303 بررسی دیدگاه دانشجویان معماری دانشگاه تهران پیرامون اهمیت و آموزش معماری پایدار مریم آزموده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2305 توسعه پایدار شهری با تاکید بر طراحی ورودی بافت قدیم ساره مشعریان در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2308 فرودگاه‌های پایدار؛ بهره گیری از تکنولوژی‌های نوین جهت کاهش آلودگی پایانه‌ها وحیده رحیمی مهر، فرهاد کاظمیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2310 نقش اقتصاد و درآمد خانوارها بر چگونگي شکل‌گیري و رشد سکونتگاه‌هاي غیررسمی در كلان شهرها زهرا اصغري، محمد محمدي‌كيا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2311 نقش بام و دیوارهای سبز در رسیدن به طراحی پایدار سعید رحمانی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2312 آموزه‌های مسابقات ملی معماری "یادواره پیرنیا" برای دانشجویان معماری سید عباس زرگرچی، سمیه صدیقی خویدک چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2313 تحلیل عملکردی فضای شهری (نمونه موردی: خیابان امامت مشهد) عاطفه صداقتی، فاطمه عبدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2314 پیاده راه سازی خیابان بوعلی شهرهمدان در جهت حفظ اکولوژی شهر و تحقق توسعه پایدار شهری مهشاد بختیاری در صورت تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2316 مدیریت ریسک و پدافند غیر عامل در برابر حوادث غیرمترقبه در مدارس رقیه خلیلی جم، پریسا دولتی مهر مقاله موضوع پدافند غیرعامل را از منظر معماری و شهرسازی مورد مطالعه قرار نداده است، در صورت هدایت مقاله ذیل یکی از محورهای همایش و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2317 بررسی تاثیر اکسپوها بر شکل‌گیری معماری، از گذشته تا به امروز کیومرث سبحانی، سید غلامرضا اسلامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2320 شناخت موانع و محدودیت‌ها و شاخص های توسعه‌ی پایدار شهری فرزانه آهاری موضوع، کلی و خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد در صورت نگاه جزئی‌تر در مقاله و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. SA2321 راهکاری بر طراحی معماری پایدار (سیستم لایه های ساختمانی منعطف "V.B.LS" ) مهدی حاتمی تاجیک، محمدرضا عباسی در صورت بیان راهکارهایی برای معماری و شهرسازی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
نقش مدیریت بحران در پدیده زلزله با رویکرد کاهش آسیب‌پذیری در بافت فرسوده محله‌ شوش تهران طناز دادفر، پدرام صفرپور عرفانی در صورت تببین روش تحقیق مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ویژگی‌های معماری نماهای ساختمانی در راستای معماری پایدار ساسان کیوانلو شهرستانکی، ندا مهرمشهدی در صورت تبیین حوزه دقیق مطالعه و روش استخراج «ویژگی‌های معماری نماهای معرفی شده» چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش مشارکت شهروندان در بهبود مدیریت شهری منطقه شوش تهران طناز دادفر در صورت مشخص نمودن روش‌های آماری استخراج عوامل تاثیرگذار بر میزان مشارکت شهروندان مورد اشاره در متن ارائه شده، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازخوانی اصول طراحی پایدار در شهرهای ایرانی-اسلامی، مطالعه موردی: شهر ساری تمنا وکیلی، ویدا مکانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ویژگی‌های معماری کاروانسرای قاجاری روستای فخرآباد بجستان ساسان کیوانلو شهرستانکی، زهرا سلیمانیان در صورت اشاره به موضوع "پایداری ایستایی" در عنوان مقاله [با توجه عبارت «توصیه‌های به جهت پایداری ایستایی در جهت معماری پایدار سنتی آنها می‌نماید.»] چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش شهرهاي کوچک در توسعه منطقه‌ای استان کردستان طاها ربانی، محمد ویسیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهسازی بافت‌های فرسوده، راهی بسوی توسعۀ پایدار شهری مهنوش طالب زادگان، نیلوفر فرنیسی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی مشارکت شهروندان بامدیریت شهری(شهرداری) در طرح های شهری(مطالعه موردي شهر شيروان) علی ارجمند، مهدی وطن پرست چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی بافت‌های فرسوده اطراف زیارتگاه‌ها به عنوان محل بروز آسیب‌های اجتماعی مجتبی بخشنده، الهام رستمی زاده، محمد باقر صفوت، رضا رستمی خزائی، هوشیار کاظمی راد با توجه به بیان این موضوع که مطالعه انجام شده در اطراف زیارتگاه‌های کلان شهرهای مشهد، تهران و شیراز صورت گرفته است. در صورت بیان این مورد در عنوان مقاله، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی منظر شهری پایدار و نقش آن در ارتقاء هویت فضاهای عمومی شهری رضا قلیزاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهكارهاي عملی استفاده بهینه از انرژی خورشیدی در خانه‌هاي شمالي فاطمه جمشیدی، محمد دهقانیان، محمد مهدوی منش، علی عبداللهی فر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اما با توجه به بیان این موضوع که «تحقيق در ابتدا سعي در شناخت معماري بومي و منطقه‌اي شهر گرگان دارد» بهتر است عنوان مقاله در مورد خانه‌های شمالی تغییر یافته و محدود به حوزه مورد مطالعه شود. طراحی و برنامه‌ریزی پردیس‌های دانشگاهی با رویکرد توسعه پایدار(نمونه موردی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) نوید سعیدی رضوانی، مرجان غفوری اسبق چکیده ارسالی از نظر فرمت ارائه دارای اشکلات جدی است که در صورت اصلاح برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نحوه عملکرد بادخورهای احداث شده بر روی نوک برج ها در مناطق خشک با استفاده از FD (مطالعه موردی: بانک I&M در نایروبی) علی هوشمند آیینی، الناز پیردل زنده، الهام شهبازی، امیرحسین بازیار در صورت اشاره روشن به نتایج مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اثربخشی ضوابط ارتفاع پذیری و سایه اندازی طرح های تفصیلی بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده شهر اصفهان محمود محمدی، سمیه موذنی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش مدیران خلاق شهری در توسعه پایدار شهری ادریس نوری، وحیدرحیمی در صورت حذف مقدمات و بخش‌های زاید در متن چکیده و بیان روشن نتایج حاصل از مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری بومی و تطبیق آن با معماری پایدار با تأکید بر سکونتگاه‌هاي روستايي جنوب و غرب کشور: بندرعباس و خرم‌آباد مریم بیرانوندزاده ، ابراهیم رستم گورانی، فرضعلی سالاری سردری در صورت بیان روشن نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش فضاهای باز شهری در اسکان موقت پس از بروز زلزله از منظر پدافند غیرعامل محمدرضا شیخ کاظم برزگری در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رابطه محيط زيست و مبحث پايداري شهري از دیدگاه اجتماعي و اقتصادي رضا نوروزی در صورت تبیین اهداف و نتایج مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي و نقش فضاي كنترل نشده يا حائل در معماري بومي مسكن همدان محسن وطن نواز چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جایگاه احیاء بافت‌های فرسوده شهری در دستیابی به توسعه شهری پایدار نمونه موردی: بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) رضا شاکر اردکانی، حامد اخگر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش عوامل اقليمي بر بافت و معماری روستاهای کوهستانی، مورد مطالعه: روستای نوده شهرستان بجنورد محمدیار فرهادی قولیانلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جهت‌گیری خانه در معماری کویر تصویری از معماری پایدار زینب آقاسیرمحمدی در صورت تعریف مطالعه موردی روشن در معماری کویر، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رفاه اجتماعی؛ بستر تحقق توسعه پایدار شهری رضا جهان‌بین، عیسی سراقی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. دیوار ترومب: مروری بر تجربیات و نحوه کارکرد آن از گذشته تا امروز نوشین ابوالحسنی در صورت توجه به کاربردهای بومی روش معرفی شده، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. هویت اسلامی در معماری و شهرسازی کیان گودرزی در صورت تعریف مطالعه موردی، تبیین روشن اهداف و نتایج مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار و افزایش تراکم در شهرها میترا قربی در صورت حذف مقدمات و بخش‌های زاید در متن چکیده و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازآفرینی فرهنگی محلات محور شمالی، جنوبی بازار کرمان در چهارچوب برنامه‌ریزی فرهنگی میترا قربی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پتانسیل‌سنجی تکنولوژی نوین بام‌ها و دیوارهای سبز و تاثیر آن در اقلیم شهرها علی اکبر جوادزاده خامنه، الهام حکمیان در صورت توجه به کاربردهای بومی روش معرفی شده، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اكوتوريسم و گردشگري پايدار ضرورتي در راستاي توسعه و حفاظت حامد نوري نژاد در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوي طراحي مسكن روستايي در اقليم‌هاي چهارگانه با تاكيد بر معماري بومي و منطقهاي(نمونه موردي: روستاهاي استان ايلام) حامد نوري نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آسيب شناسي و طرح مرمت معماري ضرورتي درجهت حفاظت و پايداري بناها و بافت‌هاي تاريخي (نمونه موردي بناي تاريخي قلعه والي ايلام) حامد نوري‌نژاد، فرزاد مافي، ‌ارض‌اله نجفي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد نانوتکنولوژی در ساخت ساختمان‌های سبز و پایدار میترا قربی موضوع، کلی و خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد در صورت نگاه جزئی‌تر و یا توجه به کاربردهای بومی موارد معرفی شده، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی طرح‌های جامع شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: طرح جامع شهر محمودآباد علی ترکمن، مصطفی دهقانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تقویت مدیریت محلی، راهکاری در جهت توانمندسازی پایدار سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعه موردی: محمودآباد اصفهان رضا شاکر اردکانی، حامد اخگر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی مشارکت ساکنان در طرح‌های منظر شهري، مطالعه موردی: محله‌ی خوب بخت تهران مصطفی دهقانی، علی ترکمن چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیلی بر توزیع فضایی- مکانی کاربری فضای سبز در منطقه 3 شهری اصفهان سمیه موذنی در صورت حذف مقدمات و بخش‌های زاید در متن چکیده، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری ارگونومیک و پدافند غیرعامل بهناز برنجیان، زهرا نعمتی در صورت تعریف مطالعه موردی و یا ارائه راهکارهای عملی و بیان روشن نتایج مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ایده شهرک، نمادی در جهت الگوبرداری برای طراحی محلات در شهرهای پایدار مرتضی حبوطی در صورت تعریف مطالعه موردی و یا ارائه راهکارهای عملی و بیان روشن نتایج مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه تعامل انسان و محیط در نظام اکولوژیکی راهی در عرصه مدیریت شهری و رسیدن به ایده آلیسم شهرسازی پایدار در کلان شهرها مرتضی حبوطی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. منظر شهر از دیدگاه شناخت فضا با رویکردی در تحلیل عوامل مطلوب تاثیر گذار در شهرهای ایران مرتضی حبوطی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهرهای پایدار، طرحی از فرم و عملکرد در تاثیر گیری از فرهنگ جامعه مرتضی حبوطی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی میزان هماهنگی معماری مسکونی معاصر با فرهنگ و سنت های ایرانی فاطمه سادات صفی زاده بررسی معماری مسکونی معاصر بیش از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد. لذا در صورت تعریف حوزه جزئی‌تر مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی مناطق کویری ایران میلاد کریمی،کورش ذالک‌زاده، مریم قاسمی‌سیچانی در صورت تعریف مطالعه موردی روشن در معماری کویری، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برآوردی از اثرات انفجار بر تونل در محیط‏های خشک و اشباع دانیال شینی دشت‏گلی در صورت ارائه یک مقاله با در بر گرفتن موارد بیان شده در دو چکیده ارسالی و تبیین روشن ارتباط موضوع با پدافند غیرعامل، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برآوردی از اثرات انفجار بر تونل در محیط‏های غیر‏ اشباع دانیال شینی دشت‏گلی بررسی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی با استفاده ازروش اسکالوگرام جهت کنترل مهاجرت به شهرها (مطالعه موردي مازندران شهرستان نكا بخش هزارجريب) محمد رضا ابراهيمي ارمي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مفهوم توسعه در توسعه پایدار حسین صالحی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحليل و بررسی طراحی شهری مناسب برای ايجاد ساختار شهری سالم پریسا نصرتی، زهره غراگوزلو در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت های جامعیت محوری در جهت توسعه پایدار در معماری و شهرسازی، جستارهایی پیرامون همبستگی میان جامعیت و پایداری در معماری فیزیولوژیک نازنین دائی نژاد، رمضان عین بیگی در صورت حذف مقدمات و بخش‌های زاید در متن چکیده و بیان اهداف، روش و نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی طبيعت گرايي درمسكن روستايي گذشته و حال از دو منظر فشردگی بافت و تعداد طبقات نمونه مورد بررسي: روستاي فشندک طالقان صادق گنجایی، سید باقر حسینی ، سید عباس یزدانفر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برنامه‌ریزی مراکز شهری در شهرهای خطی در راستای توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: شهر بوکان محمدرحیم رهنما، ایوب معروفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش عناصر‌نمادین در حس‌مکان (محدوده تاریخی پنجشنبه ‌بازار بابل) زهرا‌ پورسلیمان امیری، مژگان‌خاکپور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه‌ی شهری پایدار محمدرضا صادقی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیلی نظری از کارکرد شهرهای میانی در توسعه پایدار منطقه‌ای خدر فرجی‌راد، غلامرضا کاظمیان، کامل‌دلپسند چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی قابلیتهای خاک و زمین در معماری پایدار بومی ایران با تاکید بر مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست شهری براتعلی خاکپور، خلیل‌الله کاظمی‌خیبری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهري با تکیه بر عدالت اجتماعی حمید قیسوندی، آرمان قیسوندی نحوه‌ی پرداختن به موضوع شهرهای جدید، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در متن چکیده مشخص نشده است. در صورت بیان اهداف و روش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازآفرینی بافت‌های کهن شهری با تکیه بر بن مایه گردشگری شهری(نمونه مطالعاتی:محله صوفیان بروجرد) مهدی پیرحیاتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. واکاوی توسعه پایدار شهری مهدی پیرحیاتی موضوع، کلی و خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد در صورت نگاه جزئی‌تر در مقاله و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رهنمودها و اقدامات اجرایی و فنی جهت حفاظت پیشگیرانه در برابر زلزله ئاکو ویسی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار ایرانی سعید جوهری موضوع، کلی و خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد در صورت نگاه جزئی‌تر در مقاله و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ابعاد نظریه شهر خلّاق و تأثیر آن بر توسعه شهری پایدار با تأکید بر تجارب جهانی مصطفی اکبری مطلق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار و تداوم فرهنگ و سنت در معماری خشتی رضا رحیم نیا، ناهید هلاکویی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش جایگاه هویت شهری در احیاء بافت های تاریخی شهرها به تاکید بر بهسازی و نوسازی نمونه موردی : بافت شهر ایلام حامد نوري نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش وجودي موزه‌ها در جهت احياء فرهنگ و تمدن، براي توسعه پايدار فرهنگي حامد نوري نژاد موضوع، خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد در صورت نگاه جزئی‌تر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش هويت و فرهنگ در احياء بسترهاي معماري و زيباشناسي كالبدي و فضايي بناها و بافت‌هاي تاريخي(نمونه موردي: بافت قديم شهر ايلام) حامد نوري نژاد، جمال خداكرمي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحليلي بر توسعه پايدار شهري در شهر زابل با تأکید بر رویکرد (CDS) فرضعلی سالاری سردری، سید دانا علی زاده، مریم بیرانوندزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ساختمان هوشمند به سوی یک آینده پایدار کورش ذالک زاده، میلاد کریمی، محمد مسعود در صورت توجه به کاربردهای بومی روش معرفی شده، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. انرژی و معماری پایدار میلاد کریمی، کورش ذالک زاده، محمد مسعود با توجه به تمرکز خاص مقاله در معماری مسکونی در صورت اصلاح عنوان و بیان دقیق "معماری مسکونی" مورد مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحي جايگاه‌هاي عرضه سوخت بر مبناي شرايط اقليمي یاسر دعائی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نمودهای معماری پایدار در معماری مازندران فهیمه بیداله خانی، پیمان اعتبار در صورت تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عناصر معماری پایدار در بناهای مسکونی بافت تاریخی اقلیم سردسیر(شهر تبریز) سروناز عبدلی ناصر، محمد جدیری عباسی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی دلایل پایداری "بخش پنج" شهرک شوشتر نو با استفاده از روش " اپا " یا " POE " رحمت اله امیرجانی، اسماعیل ضرغامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامي میلاد ترکجزی، محمد فرخ زاد ، نیوشا نامورراد با توجه به هدف مورد اشاره: (تلاش شده است تا با بهره گيري از فرامين دين اسلام...، دورنمايي از آرمانشهر اسلامي ترسيم گردد.) عنوان و هدف مورد اشاره دو موضوع متفاوت به نظر می‌رسد. در صورت اصلاح عنوان و اشاره به موضوع "آرمانشهر اسلامی"، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حفاظت از منابع طبیعی، گامی جهت نیل به توسعه پایدار شهري میلاد ترکجزی، زهرا نعمتی، محمد فرخ زاد در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت بهینه سازي مصرف انرژي، گامی جهت نیل به معماری و شهرسازی پایدار میلاد ترکجزی در صورت توجه به کاربردهای بومی روش‌ها و فناوری‌های معرفی شده، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیرات روانشناسی خشت و آجر در بافت سنتی، نمونه موردی : شهرستان دزفول علی اصلاح چی، صبا میر دریکوندی، نیلوفر حاج شیخ الاسلامی در صورت تبیین روش مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. روشهای طراحی پردیس‌های دانشگاهی با رویکرد ایجاد پایداری درمجموعه فضاهای آموزش عالی منصور نیکپور، رقیه پولادخای چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیرات کالبدی گسترش افقی با تاکید بر رشد هوشمند شهری( نمونه موردی خوانسار) کرامت اله زیاری، نرگس محرابیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار با رويكرد انسان , اكولوژيك , معماري جهت بهره وري هر چه بيشتر از طبيعت و محيط زيست زهره زرگراني در صورت حذف مقدمات و بخش‌های زاید و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مداخله در بافت‌های فرسوده شهری راهی جهت جلوگیری از توسعه ناموزون(مطالعه موردی: بافتهای فرسوده شهر اردبیل با تاکید بر محله ججین) فتح‌الله ویسی ناب، فریدون بابایی اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی کلی زمینه‌هاي مشارکت مردمی در امر نوسازی بافت‌های فرسوده شهری جهت دستیابی به توسعه: مطالعه موردی (محله ججین اردبیل) فتح‌الله ویسی ناب، فریدون بابایی اقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سرمایش طبیعی ساختمان‌های طبیعی در اقلیم گرم و خشک حسین اینانلو همایش از پذیرش مقالات ترجمه معذور است. تمهیدات پدافند غیرعامل در راستای ارتقاء امنیتی در خراسان رضوی آفرین ملکی ،محمد سلطانی، حسین میردریکوند، سمیه باوفا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش محیط زیست و اقلیم در معماری و شهرسازی پایدار حمید جناب، فیروز پناهی، مرتضی یزدانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی نقش و عملکرد فضاهای عمومی شهری در شهرهای کوچک و راهکارهای ارتقاءکمی و کیفی آن(نمونه مطالعاتی : پارک لاله شهر دهگلان) کیومرث حبیبی، آرمان رحیمی کاکه جوب محمد حامد عبدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی خرد فضای شهری با رویکرد پرورش ذهن خلاق برای کودکان سید محسن مداحیان، کاوه کاویانی پور در صورت تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیرات شهر الکترونیک بر منظر شهری پایدار( مطالعه موردی: شهر تبریز) شهدیه زارعیان جهرمی، سمیه آهنی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیلی بر فن آوری‌های نوین با تاکید بر معماری پایدار در سازه ساختمانهای معاصر شهر تهران مریم ابراهیم پور، سیدعلی حسین پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی شاخص های فضاهای عمومی پایدار دوستدار سالمندان و افراد مبتلا به زوال عقل(Dementia) الهام ضابطیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقدی بر فرآیند پایدارسازی فضای شهری تاریخی(نمونه موردی: محوطه تاریخی طاق بستان کرمانشاه) الهام ضابطیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازخوانی نقش ادراک انسانی در معماری پایدار ویدا مکانی، تمنا وکیلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیلی بر طراحی فضاهای شهری پیاده محور با تاکید بر دستیابی توسعه پایدار محیط زیست شهری مریم ابراهیم پور، سیدعلی حسین پور در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش محیط جغرافیایی در توسعه پایدار و احیای فرهنگ معماري بومی شهر زابل امین الله رخشانی، سید جواد امیری، اکبر کیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بنای خاک پناه ایدهای برای شهر پایدار مقدی خدابخشیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله با ارائه راهکارهای جدید مسعود حسن نژاد امجدی، سعید ایمانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی منظر خیابان شهری با رویکرد پایداری(نمونه موردی خیابان شریعتی تهران) مینا صفاری، مصطفی بهزادفر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش طبیعت در معماری ایرانی- اسلامی الهام وثوق بابائی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تغییر و تحول ساختار شهری شوش در دوره سلوکیان حسن اسماعیلی در صورت هدایت مقاله ذیل محورهای همایش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهبردهای طرح توسعه پایدار شهرمیانی قزوین با تأکید بر پتانسیل‌های گردشگری عارفه کرمی پور، الهام ضابطیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش گذر فرهنگی در معماری و طراحی شهر پایدار طراحی گذر محله دارایی شهر بم منوچهر پازکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش معماری پایدار و مدیریت بحران در زلزله‌های ایران مهدی زندیه، فاطمه ساسانی، محمد ساسانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نماي پنجم در معماری حمیده علیپور در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه‌ی پایدار شهری درگروی فضاهای عمومی مطلوب شهری سهیلا وزیریان جعفری چکیده ارائه شده از نظر فرمت دارای اشکالاتی است در صورت اصلاح فرمت و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. میدان نمادی از هویت شهر و نقش آن در توسعه‌ی پایدار شهری سهیلا وزیریان جعفری چکیده ارائه شده از نظر فرمت دارای اشکالاتی است در صورت اصلاح فرمت و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی میزان برخورداری وتوزیع کاربری هاو خدمات شهری باتاکیدبر عدالت اجتماعی(موردرمطالعه شهر بناب) محمد احدنژاد روشی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی شهر الکترونیک کشور ترکیه از نظر شهروندان آن (مطالعه موردی: آنکارا) میثم دیداریان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی امکانات و محدودیت‌های توسعه فیزیکی شهر اردبیل به منظور انتخاب جهات بهینه‌ی و توسعه‌ی آتی آن قاسم هژبرپور، ابراهیم فیروزی مجنده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پیشنهاد چک لیستی برای ارزیابی پایداری معماری، سازگار با شرایط معماری در ایران پریسا چعبی، سحر اکبری حامد در صورت آزمون چک لیست پیشنهادی و یا بیان نتایج در یک مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی روند شکل‌گیری واحدهای همسایگی با هدف ایجاد گروه‌های اجتماعی پایدار مهیارباستانی، تکتم آصفی در صورت مطالعه حوزه مشخص و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیل تاثیر نوع جهان بینی و نگرش به جهان بر کالبد و سیمای شهر مطالعات موردی: شهر اردبیل مریم اللهیاری با توجه به هدف مورد اشاره در مقاله(تاثیر تفکرات معنوی و آسمانی بر کالبد شهر اسلامی اردبیل در گذشته و حال شهر بررسی شده است.) در صورت تعریف روشن "گذشته و حال" در یک بازه زمانی یا دوره خاص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و مقایسه معانی و مفاهیم در معماری و شهرسازی گذشته و حال یک شهر ایرانی- اسلامی مطالعات موردی: شهر اردبیل مریم اللهیاری در صورت تعریف روشن "گذشته و حال" در یک بازه زمانی یا دوره خاص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حسینیه‌ها، میادین و تکایا، نمادی از یک شهر ایرانی- اسلامی مطالعات موردی: شهر اردبیل مریم اللهیاری در صورت حذف مقدمات و بخش‌های زاید در متن، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برنامه‌ریزی کاهش اثرات زلزله احتمالی در تهران(نمونه موردی منطقه 20) افسانه ابراهیمی در صورت تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استفاده از مهندسی ارزش در پدافند غیرعامل رضا کریمی، سعید امینی ورکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. واکاوی نقش خیابان چهارباغ به مثابه‌ی الگویی برای توسعه پایدار شهری، مقایسه‌ی اصفهان و شیراز در دوره‌ی صفوی پرستو عشرتی، درنا عشرتی، محمد کاظم نمازی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی شاخص های اجتماعی-فرهنگی در تحقق توسعه پایدار شهری(نمونه موردی: شهر زاهدان) دیمن کاشفی دوست، نرگس عسکرکافی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نانو تکنولوژی ، فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار میلاد ترکجزی، مهیار باستانی در صورت توجه به کاربردهای بومی روش‌ها و فناوری‌های معرفی شده، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر هويت اسلامي در شکل گیری معماري و شهرسازي ايراني- اسلامی میلاد ترکجزی، حمید رضا تقوی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مقایسه تاثیرات بوم شناسی در مدل های طراحی زیست گاهای انسانی مرجان شهاب زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش فرهنگ در شکل گیری مسکن فرنوش نیکوکار، سمیرا علمدار در صورت تعریف مطالعه موردی و یا نگاه جزئی‌تر در موضوع، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تطابق اصول معماری پایدار در معماری گذشته ایران گامی جهت جذب اکوتوریسم بتول شمس الدین ارتباط اکوتوریسم و معماری پایدار اقلیم گرم و خشک در متن مبهم است. در صورت بیان روشن اهداف و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رويكرد نوين پايداري، تعامل حس مكان و امنيت عبدالرحيم اونق موارد مورد اشاره در متن چکیده پراکنده و خارج از حوصله یک مقاله است، در صورت تعریف مطالعه موردی و بیان اهداف و روش پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آموزش پایداری در معماری و تعامل آن با سازمان نظام مهندسی سارا محبی نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مرمت، بهسازی و مقاوم سازی سازه‌‌های با مصالح بنایی تاریخی مطالعه موردی: خانه دکتر کاشانی رشت حامد احمدی مقدم، ساناز فرحناک، زهرا کرکی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهرسازی نوین و صرفه جویی در مصرف انرژی در شهر اهواز با استفاده از مدل SWOT رضا قنواتی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مدیریت بحران و برنامه ریزی اضطراری شریانهای حیاتی مطالعه ی موردی تاسیسات آبرسانی (شهر پاسارگاد) سید رسول سجادی، صدیقه تقیه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد مدلسازی در برنامه‌ریزی و توسعه شهری با تاکید ویژه بر مدلهای شبیه‌سازی راضیه موسوی خورشیدی، محمدرضا گلیج چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تجدیدحیات بافتهای فرسوده شهری با بکارگیری سرمایه‌های فرهنگی در جهت توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: محله‌ای از منطقه 6 شهر تهران) راضیه موسوی خورشیدی، محمدرضا گلیج چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیلی برنظام سلسله مراتب شهری استان آذربایجان شرقی دریک دوره زمانی پنجساله(1385-1390) محمد احدنژاد روشی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تعاملات اجتماعی در میدان های شهری به عنوان یکی ازعوامل بنیادین در میدان های موفق شهری محمد صادق فلاحت، علی اکبر نظری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزش‌های فرهنگی و تاثیر آن برکالبد معماری بیژن عبدی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل نسبت مفاهیم «پایداری» و «توسعه شهری» سید مصطفی جلیلی سنزیقی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و ارزیابی ساختار شهر متناسب با شرایط اقلیمی باد و رطوبت نمونه موردی شهر رشت حمیدرضا ضابط محبوب، مهدی برنافر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کیفیت فضاهای فرهنگی گامی دراعتلای شهر و هویت مداری معماری، بررسی نمونه موردی : فرهنگسرای نیاوران فاطمه صادق ترکی، اکبر رجبی کنف گورابی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه محله‌ای(مطالعه موردی تالار شهر زنجان) مریم بخشی در صورت تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مدخلی بر توسعة شهری پایدار از منظرحكمروايي مناسب شهری ( مورد؛ شهر آزادشهر) رحیم بردی آنامرادنژاد، علی مهدی، معصومه مهدیان بهنمیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. CDSرویکردی مشارکتی در فرایند توسعة پایدار شهری مورد: شهر مهاباد کرامت اله زیاری، علی مهدی، معصومه مهدیان بهنمیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. خیابان چهارباغ محور پایدار شهری اصفهان صفوی محمود جافرمن، شهاب علیدوست چکیده از نظر فرمت دارای اشکلاتی است، در صورت اصلاح فرمت، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی اقلیمی هویت محور (نمونه موردی شهر آبادان) مصطفی قلی پور گشنیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهینه سازی طراحی بنادر و سازه‌های دریایی مبتنی بر الگوهای معماری پایدار مصطفی قلی پور گشنیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تعامل اقلیمی میان پوشش گیاهی در بافت شهری و بناهای بومی ایران در راستای ارتقاء تعامل پایدار میان بنا و محیط مصطفی قلی پور گشنیانی در صورت تعریف روشن حوزه مطالعه(در اقلیمی مشخص) و یا تعریف مطالعه موردی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. واکاوی هويت اقليمي بناها در اقليم گرم ومرطوب مصطفی قلی پور گشنیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار شهری، موانع، چالشها، فرصتها و راهبردها: مطالعه موردی شهر کرمانشاه سعید ضرغامی، لیلا معصومی، رحمت الله منشی زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی شاخص های اجتماعی-فرهنگی در تحقق توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر زاهدان) دیمن کاشفی دوست، نرگس عسکرکافی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحليل و بررسي معماري همساز با اقليم در شهرستان اهر بر مبناي شاخصهاي زيست - اقليمي ندا قائيلي اردبيلي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اهمیت پدافند غیر عامل در امنیت شهرها سعید امینی ورکی، رضا کریمی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوی توسعه پایدار با تأکید بر توسعه شهرهای میانی نمونه موردی: شهر بوکان سید مومن فواد مرعشی، ثریا مجرد خضرآباد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توجه به شهرهای میانی، رویکردی دیگر در توسعه منطقه ای سید مومن فواد مرعشی، ثریا مجرد خضرآباد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سنجش پايداري نواحی شهري یزد باتاکید بر عدالت فضايي ژینوس انصاری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و تحلیلی بر تأثیر اجرای طرح نیمرخ محلات شهریِ تهران بر روند جلب مشارکت شهروندی- محلی (مورد؛ محلة منیریه ) احمد پوراحمد، علی مهدی، معصومه مهدیان بهنمیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی معیارهای مسکن پایدار در محله با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (ANP).(نمونه موردی محله آخوند) رحیم هاشم پور، عباس دهقانی، امین محمودی آذر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تأثیر کاربرد نانو مصالح بر نمای ساختمان‌ها بارویکرد تأثیرگذاری بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی رفیعه للحج در صورت تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی میزان صرفه جویی انرژی در ساختمان‌هایی با نمای دو پوسته زرین امامی تبریزی در صورت تبیین روشن روش سنجش میزان صرفه‌جویی و معرفی نمونه‌های مورد اشاره در متن نوشته، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی جايگاه خانه، پنجره، نور و خاطره با استفاده از آراء هايدگر فاطمه نظری متن چکیده شاعرانه و بدون ارتباط روشن با عنوان مقاله است، در صورت تبیین روشن اهداف، روش و نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی فرآیند توسعه پایدار شهری با تاکید بر بهره گیری از انرژی های نو ( نمونه موردی : کاربرد انرژی زمین گرمایی در مشکین شهر اردبیل) الهام ضابطیان، فائزه امینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معيارهاي طراحي محیطی پاركهاي محله ای امن با رویکرد CPTED (نمونه موردی: پارک نیلوفر محله شکرآبادکرج) محسن رستمی، ثریا رستمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیرات جهانی شدن بر هویت محسن رستمی، ثریا رستمی «ارائه تصویر روشنی از جهانی شدن و تاثیرات آن بر هویت ملی کشورمان» که از اهداف مقاله می‌باشد، خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد، در صورت رویکرد جزئی‌نگر و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پايدار، الگوي شهر پايدار محسن رستمی، ثریا رستمی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی نقش و جایگاه شهرهای میانی بر ایجاد تعادل در سلسله مراتب شهری(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) معصومه وحدتی، حسن غلامی فاردقی، پروانه جمشیدی، زهرا جمشیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. رهیافتی در طراحي پايدار بر روي رودخانه‌هاي دائمي مهدي زنديه، مهندس محمود جافرمن چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی شکل معماری مساکن شهر جدید سهند تبریز در همسازی با شرایط اقلیمی منطقه سیدمهدی قدوسی فر، طلا آذرآبادی حق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی به کارگیری فناوریهای مدرن در معماری بافت مسکونی شهرک رشدیه تبریز با رویکرد توسعه پایدار سیدمهدی قدوسی فر، طلا آذرآبادی حق چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. A Comparative Study of the Role of Climate in the Formation of the Structure of the Modern Fabric and the Ancient Fabric of Tabriz with Focus on the Stable Development Approach (Case studies: Valiasr area as the modern fabric and Shariati neighborhood as the traditional fabric) Seyed Mahdi Ghoddousi Far,Tala Azarabadi hagh چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بام سبز يك فناوري نوين در معماري مريم گلشني منش، مرتضي گلشني منش در صورت توجه به کاربردهای بومی روش‌ها و فناوری‌های معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و ارزیابی مشارکت‌های مردمی در توسعه پایدار محله‌ای با استفاده از مدل TOPSIS(مطالعه موردی: شهر بوکان) زهرا جمشیدی، پروانه جمشیدی، معصومه وحدتی، لقمان شاهمرادی، حسن غلامی فاردقی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار ، معماری پایدار ، ساختمان پایدار فرزانه حسینی باغ، محمد پروا عنوان انتخابی کلی است در صورت تعریف مطالعه موردی و تبیین روش و نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی راهکارهای رسیدن به شاخص های پایداری در شهرهای ایران بر اساس تجارب شهرهای موفق در جهان رحیم هاشم پور ، عباس دهقانی ، امین محمودی آذر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی مسکن پایدار در ناحیه 5 منطقه 3 شهر تهران پریا پارسا چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برنامه‌ریزی جهت ساماندهی یک واحد همسایگی از دیدگاه کاهش خطر سانحه و طراحی شهری؛ نمونه موردی: واحد همسایگی دشتو، بم عاطفه امیدخواه خرشتمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برنامه‌ریزی محیطی همکارانه: رهیافتی نوین در عرصه پایداری شهری برای رویارویی با آلودگی های محیط زیستی ؛منطقه شش شهر تهران به عنوان نمونه موردی مائده هدایتی فرد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل توزیع فضایی پارک های درون شهری با استفاده از GIS (نمونه موردی: شهر آمل) امیرحسین خادمی، عیسی جوکار سرهنگی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کارکرد شهرهای میانی و نقش آن در توسعه محلی، منطقه‌ای و ملی، مطالعه موردی: شهرستان قروه-استان کردستان پرویز آقایی، غلامحسین شیخ حسنی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نگاهی به ابعاد هویت کالبدی شهر اهواز معصومه نقدی‌پور بیرگانی، محمد علی فیروزی، بهار حبیبیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نگاهی به زمینه‌های قانونی توسعه پایدار شهری از دریچه توانمندسازی مناطق حاشیه‌نشین معصومه نقدی‌پور بیرگانی، بهار حبیبیان، رضا احمدی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماري پايدار و آينده نگاري مرتضي گلشني منش، مريم گلشني منش مفهوم آینده‌نگاری به روشنی مشخص نشده است در صورت ارائه روشن موضوع و محدود کردن حوزه مطالعه به معماری بومی ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. اصول و راهكار‌هاي طراحي فضای‌سبز در شهرك‌هاي صنعتي سجاد شمشیری در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الگوگیری از معماری شهرها در ایران در جهت استفاده از انرژی زمین گرمایی مریم ستارپور، آرزو شمشادی وایقان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی ایمنی شهر رشت از منظر پدافند غیرعامل سمیه خانکشی‏پور، رضا حسن‎‏پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهر پایدار، توسعه شهری پایدار با رویکردی بر مفاهیم، دیدگاه ها و راهکارها نریمان ذوالفقارنسب، شبنم قدردان در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ارتباط آلودگی محیط با وضعیت ابنیه در فضای شهری، نمونه موردی : محله بیسیم زنجان (استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای GIS) محمد اکبرپور سراسکانرود، زینب پشمدارفرد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهرهای میانی و توسعه پایدار مینا شهابی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر معماری در پایداری زیست محیطی سحر اسگندریان در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با تلفیق GIS و AHP، مطالعه موردی: منطقه ایذه علی شجاعیان، مرتضی امیدی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهر پایدار و چگونگی چیدمان فضای سبز در آن اسماعیل نصیری، داود محمودی، فاطمه کربلائی شهر بابک، میثم کامیابی، محمد رمزی و علیرضا علی میرزا بلوچ چکیده ارسالی از نظر فرمت دارای اشکالات زیادی است، در صورت اصلاح فرمت و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سنجش میزان ظهور تکنولوژی در نمای معماری بناهای شاخص معاصر شهری، نمونه موردی: کلانشهر تهران محمدرضا بمانیان، هادی رضایی راد ، الهام‌السادات خاتمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی و تحلیل زیست محیطی شهر مهاباد زهره داودپور، آرش پاک‌اندیش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. میراث معماری سنتی-اسلامی (از مشربیه در معماری عربی تا بادگیر در معماری ایرانی) سمیه امیدواری، الهه گلذاری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار در خانه سازی و شهرسازی کلان شهرها میلاد کریمی،کورش ذالک زاده، محمد مسعود موضوع کلی و خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد، در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است نقش شهرهای میانی در توسعه پایدار منطقه ای، نمونه موردی : شهرستان ایرانشهر وحید رحیمی، مجتبی لطفی فر، ادریس نوری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راه‌های کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از افزایش جمعیت با تاکید بر حفظ اکولوژی شهری(مطالعه موردی: شهر بوکان) چیمن موسی زاده، عطا غفاری گیلانده، شورش آهنگری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی بناهای مسکونی پایدار با بهره گیری از الگوهای سنتی در اقلیم سرد ایمان دژمپور، علی پناهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی بازار ایرانی به عنوان نمونه یک فضای شهری پایدار (نمونه موردی: بازار وکیل شیراز) علی ارزاقی، مینا سعادت فرد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت الگوهای معماری پایدار دراقلیم گرم و خشک ایران خانه های سنتی کاشان محمدحسین محمدی، نصیر اختراعی طوسی، محمد ابراهیمی مقدم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي وضعيت جمعيتي – اجتماعي شهر بابل با رويكرد شهرسالم رمضان اکبرنژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. هرم باز آفريني بافت تاريخي شهري با استفاده از مدل SWOT(نمونه موردي، بافت تاريخي شهر بابل) رمضان اکبرنژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی معماری بومی سکونتگاه های مطبق (نمونه موردی: روستای آتان،قزوین) حسین سلطانزاده، زهرا رحیمی اتانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت الگوهاي معماری پايدار در خانه بومی دزفول هاشم هاشم نژاد، مصطفی مسعودی نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. زبان شناختی تمثیلی تفکری نوین براي ارتقای بهداشت روانی معماران ایرانی نوراحمد سمندوک، پدرام رایان پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برنامه ریزی توریسم شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی: شهر سردشت محمدرضا رضایی، هژیر شمسی، محترم حشمتیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در مدیریت امور شهری(ایران) محمدرضا رضایی، هژیر شمسی، محترم حشمتیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش و عملكرد فضاهاي سبز و باز در مديريت بحران شهر محمدرضا رضایی، هژير شمسی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیلی بر شبکه شهری استان آذربایجان غربی با تاکید بر نقش شهرهای متوسط عطا غفاری گیلانده، محمد حسن یزدانی، ظهراب اسفندیاری خلوت، هادی عبدالله وند چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) نرگس زارع پیشه، حسن ستایشی نِساز چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر جایگاه اجتماعی محله در شهرهای ایرانی-اسلامی بر حس تعامل، هویت و امنیت شهروندان بهجت بوستانی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. آسيب شناسي حمل و نقل و ترافيك شهري شهرهاي بجنورد و اسفراين موسي حسين زاده، محمد حسين محمدي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) راهی به سوی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر زنجان) ماندانا کمالی، منوچهر طبیبیان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی وضعیت اسکان غیررسمی در ابعاد اقتصادی شهر زابل (محله هیرمند شمالی) با استفاده از تکنیک SWOT و GIS اکبر کیانی، علی عالی، الهام صباغ زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معیارهای طراحی مجتمع‌های مسکونی با رویکرد توسعه پایدار در مناطق سرد و کوهستانی محسن رستمی، شقایق قهاری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی توسعه گردشگری پایدار در شهرستان تفت با رویکرد اکوتوریسمی; (مطالعه موردی شهر تفت واقع در استان یزد) محمد یارمند، سمیرا عابدی بخی با توجه به اشاره به شهرستان تفت در بخش اصلی عنوان، بیان مجدد به عنوان مطالعه موردی ضروری به نظر نمی‌رسد، عنوان «بررسی توسعه گردشگری پایدار در شهرستان تفت با رویکرد اکوتوریسمی» گویای موضوع مورد مطالعه می‌باشد. چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش وکارکرد شهرهای میانه اندام در توازن جمعیتی استان آذربایجان غربی با تاکید بر توسعه پایدار کاوه امیه وژاد، سیدمحمد وجیبی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی ساختار معماری عناصرهویت بخش کالبدی شهر: بازار، مسجد جامع و کاروانسرای شهرتکاب سیدمحمدنجیبی، کاوه امین نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری نوین،رویکردی پایدار در طراحی با مصالح هوشمند آی سان حسین زاده در صورت توجه به کاربردهای بومی روش‌ها و فناوری‌های معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پدآفند غیرعامل در طراحی فضاهای شهری پایدار آی سان حسین زاده در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. الزامات پدافند غیرعامل ومدیریت بحران در معماری و شهرسازی پایدار مهدی زندیه، شایسته شهبازی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقد معماری پایدار با رویکرد محیط زیست فرانک صابر مقدم مبرزایی، ایمان مدیری دوم چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استفاده بهينه از هرزآبهاي جاري ناشي از بارندگي در بافتهاي سنتي شهري رضا احمدي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل تاثیر عوامل اقلیمی بر ظهور اصول پایداری در روستای کندوان شعله جواديان، مهدي زنديه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه های ایرانی "نمونه موردی خانه مستوفی شوشتر" علی عسکر جمشیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نانو تکنولوژی؛ گامی بسوی معماری پایداردر جهت بهینه سازی مصرف انرژی علی عسکر جمشیدی، علی اکبر جمشیدی در صورت توجه به کاربردهای بومی روش‌ها و فناوری‌های معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شناخت کهن الگوی پایدار در معماری سنتی دزفول در جهت بهینه سازی مصرف انرژی مهنوش محمودی، علی عسکر جمشیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی نفش شهرهای میانی در توسعه فضایی کلان‌شهرها با تاکید بر معیارهای پایداری (نمونه موردی: شهر میانه، استان آذربایجان‌شرقی) سپیده احمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازخوانی میادین شهر ایرانی- اسلامی با تاکید بر الگوهای رفتاری در فضاهای شهری و معیارهای پایداری ای ین بنتلی (نمونه موردی: شهر سنندج) سپیده احمدی، اسماعیل صالحی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مکانیابی بیمارستان‌های شهر اردبیل با استفاده از IDRISI (مطالعه موردی: شهر اردبیل) چیمن موسی زاده، افسانه فیروزی، حکیمه نجفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی مفاهیم و اصول توسعه پایدار شهری و راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار علی شاقوزائی، کریم ترشابی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر زابل ) علی شاقوزائی، کریم ترشابی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پایداری فرهنگی درخانه‌های سنتی اصفهان راضیه مظاهری تیرانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارتقاء فضاهای عمومی شهری پایدار با تأکید بر تحلیل ساختار مکان ( بر اساس کاراکتر های اثرگذار در معماری و شهرسازی ایرانی) فاطمه دادفر، سحر برهانی فر، فروغ موسوی پور چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی استفاده بهینه از انرژی محیطی در معماری سنتی و دستیابی به معماری پایدار فرهاد عبدی چکیده از نظر فرمت دارای اشکالاتی است. در صورت اصلاح فرمت و تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد تکنولوژی پلیمر ETFE در صنعت ساختمان سازی یوسف زینال زاده، امیر جدایی در صورت توجه به کاربردهای بومی روش‌ها و فناوری‌های معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی سیستم قاب‌های بتنی پیوسته در روش قالب تونلی در انبوه سازی (روش پیشنهادی برای مسکن مهر) یوسف زینال زاده، امیر جدایی در صورت هدایت مقاله ذیل محورهای همایش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری: نمونه موردی شهر قروه صدیقه لطفی، اصغر شکیبایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهکارهای معمارانه بافت قدیم بوشهر در راستای طراحی پایدار مریم یگانه، رامین پورکیوان چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش محیط جغرافیایی در توسعه پایدار و احیای فرهنگ معماري بومی شهر زابل امین الله رخشانی، سید جواد امیری، اکبر کیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش حکمروایی خوب شهری در توانمند سازی اسکان غیر رسمی حمید صابری، فرشته ملایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی نقش سوداگری و احتکار زمین در گسترش پیرامونی شهرها: ارایه یک مدلی تحلیلی قادر احمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حمل و نقل پایدار در کشورهای در حال توسعه(نمونه موردي: كلانشهر تهران) معصومه مازندرانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی اثرات معماری پایدار بر محیط زیست افسانه قلعه نوی در صورت توجه به ویژگی‌های بومی ارتباط معماری پایدار بر محیط زیست و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عملكرد توسعه پايداري شهري و تحليل شاخصهاي شهر سالم با استفاده از مدل SWOT و GIS در محله‌ي 13 شهر زابل اکبر کیانی، داود شاه‌وردی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حاشیه نشینی و چالش‌های آن با توجه به عامل اجتماعی فرشته ملایی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی و بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار اقتصاد محله‌ای با استفاده از مدل TOPSIS در شهر زابل داود شاه‌وردی، اکبر کیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي اصول پدافند غيرعامل با رويكرد معماري پایدار در شهر زابل حامد شهرکی مقدم، اکبر کیانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهبردهای توسعه گردشگری شهری با تا کید بر بافت های تاریخی شهرها با استفاده از مدل دلفی و جدول SWOT(مطالعه موردی شهر نجف آباد) حمید صابری، فرشته ملایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. راهکارهای طراحی منظر پایدار رودخانه‌های درون شهری، مورد مطالعه: رودخانه کرج مهدی ساشورپور ، حسین حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیلی بر عوامل جمعیتی و نقش آن در دستیابی به توسعه پایدار(مورد: کشورهای در حال توسعه) غفور شیخی، شورش آهنگری در صورت رویکرد ویژه به تحلیلی عوامل جمعیتی در ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عملکرد شهر جدید پرند در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده "ارائه راه‌کارهایی جهت نیل به توسعه پایدار شهری" مهدی رازپور، سمیه خداویسی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخص‌های آن سویل مهدیلو موضوع از حوصله یک مقاله خارج است، در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل زمینه ها و عوامل موثر در طراحی تکنو ارگانیک و هنر مهندسی سازه در صنعت ساختمان ایران حسین کریمی مقدم، عباس علی پور در صورت تبیین روش پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش اقلیم در طراحی و ایجاد فضاهای مسکونی شهر اردبیل هومن مفیدی عالی، مریم مرادجو نمین، قاسم هزبرپور، علی دولتی مهر چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. حس تعلق به مکان عامل تقویت ارتباطات اجتماعی نگاهی به جایگاه و ویژگیهای شهری محله امیریه شهرستان بجنورد مریم قرائی، سید محسن موسوی، سیما محمدزاده خانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مسکن مهر و توسعه درونی در بافتهای فرسوده شهری"نمونه موردی بجنورد" علی مستوفیان، مريم قرائي، سیما محمدزاده خانی، نفیسه گریوانی، زهرا نجفی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی روند پیدایش و شکل‌گیری هسته تاریخی شهر مراغه با نگاهی به الگوهای توسعه کالبدی شهر ایرانی اسلامی ابوذر هادی، مریم قرائی، جمشید علیاری، سحر حسینی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی کاربرد نانو تکنولوژی در معماری وتوسعه شهری پایدار امین جمشیدزاده در صورت توجه به کاربردهای بومی روش‌ها و فن‌آوریهای معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهر سالم، شهر فردا، شهر پایدار سیما باقری راد، سارا باقری راد، سپیده سلطانی فر عنوان هر دو مقاله مبهم است، در صورت ارائه یک مقاله با محوریت موضوع «شهر سالم» که در هر دو چکیده به آن اشاره شده است، تبیین اهداف و روش پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. سنت نو، شهر نو، شهر سالم، شهر پایدار سیما باقری راد، سارا باقری راد، سپیده سلطانی فر شناخت دیروز برای امروز و فردای معماری مطالعه موردی (معماری بومی گیلان) حجت ابراهیمی، سحر نوروزی، حوریه قاسمی زاده در صورت تبیین نتایج مطالعه، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی معماری سنتی کاشان با تاکید بر معماری پایدار حجت ابراهیمی، محرو توحیدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نگاهي به نشانه‌ها و نمادها در معماري اسلامي ايراني قاسم میرزایی، مجید شهبازی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازشناسی نقش آموزش زیبایی شناسی محیط زیست در ارتقاء پایداری زیست محیطی مکان سینا رزاقی اصل، عبدالحمید قنبران، آذین حسن ولی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثیر به کارگیری مدلهای مختلف ارزیابی اوزان بر درجه اهمیت معیارهای موثر در اسکان موقت زلزله زدگان نمونه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز محمد امین عطار چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توجه به جنبه‌های هنری سازه در کنار مفاهیم معمول صلبیت آن راهی برای ادغام هرچه بیشتر معماری و سازه‌ی بنا داوود رضایی، سعیده سلطان محمدلو، حسن اسلامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی مرکز مدیریت بحران از منظر پدافند غیر عامل فرانک زعیمی، مهناز محمودی زرندی، نوید سعیدی رضوانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تاثير فناوري‌هاي نوين صنعت ساختمان بر صرفه جويي در مصرف انرژي اقبال شاکری، صفی اله محمدی در صورت توجه به کاربردهای بومی روش‌ها و فن‌آوریهای معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش محیط زیست و اقلیم در معماری و شهرسازی پایدار (راهکارهای اقليمي در ساخت يك خانه مسكوني پايدار) یاسمن فتاحی ابرقوه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بهتر است در عنوان نیز مانند بیان اهداف در متن نوشته، خانه مسکونی کویری قید شود. تأثیر شاخصه های کیفی فضاهای سنتی بر آموزش معماری پایدار (بررسی تطبیقی خانه‌های سنتی رسولیان و مرتاض - دانشکده هنر و معماری یزد) یاسمن فتاحی ابرقوه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پایداری ، معماری پایدار ، شهر پایدار یاسمن فتاحی ابرقوه عنوان مقاله کلی و ارتباط آن با اهداف مقاله مبهم است در صورت بررسی جزئی تر یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. The impact of ecotourism in the rural mountainous settlements on the cultural, social and climatically sustainability Seied Sajad Rahmatabady, Ali Omrani pour, Alireza Farsi چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. موانست پارادایم ها در ساختار و آرایه های معماری، نمونه موردي: اتاق موسيقي عالي قاپو و چيني‌خانه شيخ صفي سید سجاد رحمت آبادی، بهار چاليش چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. From mankind-built environment to environment-built mankind (The role of environmental design of Hawraman dwelling on social interactions of inhabitants) Seied Sajad Rahmatabady, Bahar Talish, Tahereh Rahmatabady چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي و تبيين نقش مجموعه‌هاي بين راهي در توسعه گردشگري لادن وجدان زاده در صورت بررسی جزئی‌تر یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهرهای هوشمند ضرورت دنیای امروز، واقعیت شهرهای فردا لادن وجدان زاده در صورت ارائه ارتباط موضوع با توسعه شهری در ایران، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تأثير پارامترهاي اقليمي بر معماري متناسب با شرايط آسايشي انسان در شهر سبزوار مجيد علي‌محمدي چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی جایگاه طراحی مدرن در احیا بافت های سنتی با مطالعه موردی محله تاریخی زرتشتیان کرمان داود رضایی، شهرزاد عالمی، سعیده سلطان محمدلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی جایگاه شوراياري‌ها و سازمان هاي محلي در جلب مشاركت شهروندان در مدیریت شهری بوکان لقمان شاه‌مرادی، بهمن قادری، آمین جواهری، عایشه ویسی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تردد امن شهری رهیافتی در جهت تحقق شهر انسان مدار پایدار محمدصادق فلاحت، سعيد رحماني، مهسا مهاجری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی معماري پايدار در معماری سنتی ایران سپيده دهبان، فرشته جواد زاده کلهرودی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پدافند غیرعامل، پارادایمی نو در معماری مهدی پیرنجم الدین، مصطفی سلطان محمدی در صورت تعریف مطالعه موردی و یا ارائه راهکارهای بومی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شهرهای میانی عاملی موثر دربازگشت مفهوم کیفیت زندگی شهری به کلان شهرها مصطفی سلطان محمدی،مهدی پیرنجم الدین چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار پاسخی به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده مهدی پیرنجم الدین،مصطفی سلطان محمدی چکیده مقاله گسسته و ارتباط محورهای مورد اشاره با یکدیگر مشخص نشده است. در صورت بیان روش اهداف و روش پژوهش و ارائه راهکارهای بومی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر معماری فرکتال در روند بازسازی پس از سوانح طبیعی نیما نیازمند، سعید زمانی در چکیده مقاله باید از ذكر مقدمات و كليات ارائه رابطه، شکل و مرجع خودداري شود. همچنین در صورت ارائه راهکارهای بومی و یا تعریف مطالعه موردی مشخص، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. کاربرد آیروژل در صنعت ساختمان و مهندسی‌ عمران سید فرید فاضل مجتهدی در صورت حذف مقدمات و توضیحات زاید و هدایت مقاله ذیل یکی از محورهای همایش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جایگاه شهرهای کوچک در نظام سلسله مراتب شهری نمونه موردی: (شهر روانسر) مجتبی لطفی فر، وحید رحیمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جوهره سمبلیک خانه‌ها و مجموعه های زیستی پریا شهربانو پورمحمدی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شکل خانه تجلی نیروهای اجتماعی فرهنگی پریا شهربانو پورمحمدی در صورت تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی جایگاه مشارکت کاربران در فرایند طراحی فضاهای تفریحی بر مبنای شاخصه های زمینه گرایی پریا شهربانو پورمحمدی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مشارکت طراحی در قلمرو فضای همکاری طراحان و کاربران پریا شهربانو پورمحمدی، سیدغلامرضا اسلامی، منوچهر فروتن چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسي تأثيرات اقليمي در شكل‌گيري و عملكرد معماري سنتي با تاكيد بر توسعه پايدار ومصرف بهينه انرژي(نمونه موردي شهرستان سمنان) هومن مسگريان ، معصومه تديني چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش پایداری و کارکرد شهر های میانی سمانه محمدی، مهدی زندیه، مهنوش حبیبی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تبیین الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی بافت تاریخی شهرستان دزفول شقایق قهاری، محسن رستمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی راهکارهای طراحی پایداری در بازار ایرانی (نمونه موردی : بازار قدیم دزفول) شقایق قهاری، محسن رستمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ضرورت توجه به عناصر هویتی _ فرهنگی در تجدید حیات بافت سنتی شهری (نمونه موردی محله اقامیر شهرستان دزفول) شقایق قهاری، محسن رستمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی جنبه‌های آموزش شهروندی و تبیین الگویی نو در نظام مدیریتی کلان کشور سید حسین اشرفی، سعید قلیان اول چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استخراج اصول حمل و نقل شهری پایدار در شهرهای میانی مبتنی بر تجربه فرایبورگ ملیسا یزدان پناهی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی عوامل جذب و دفع عابرین پیاده در پیادهروهای دو سوی یک خیابان نمونه موردی: پیادهروهای دو سوی خیابان امینی ارومیه(حدفاصل پنجراه تا میدان انقلاب) علی زرگرزاده حاجی باغلو چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار در اقلیم سرد کوهستانی ایران ایمان حریری ، سید غلامرضا اسلامی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار اقلیم و سنت در ماسوله ایمان حریری، هدی میرمحمدرضایی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی سازگاری در مسکن بومی هَورامان و شیوه بکارگیری آن در طراحی مجتمع‌های مسکونی امروزی هیمن قادری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بام سبز(باغ بام) و تاثیر آن در معماری پایدار سامان رادمرد، ندا ضیابخش در صورت توجه به کاربردهای بومی روش‌ها و فناوری‌های معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بازشناخت الگوهای پایدار اقلیمی در معماری بومی ایران با نگاه به اقلیم گیلان سارا سلیمانی، منیب طالبی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تأثیر پایداری فرهنگی در شکل گیری عمارتهای بوشهر هانیه خواجه ئیان، علی اقتداری، هما بهبهانی ایرانی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از تکنولوژی‌های نوین در ساختمان های ایران هانیه خواجه ئیان، علی اقتداری در صورت حذف مقدمات و تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. پایداری معماری ایرانی: جستجوی پایداری در معماری خانه‌های قاجاری شیراز داوود اسماعیل‌زاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی شهری پایدار بارویکرد کاهش مصرف انرژی و اثرات تغییرات اقلیمی مهدی فضلی، سید محسن برند در صورت بررسی جزئی‌تر در اقلیم یا محدوده خاص و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. توسعه پایدار،تعادل منطقه‌ای ، شهر های میانی، مطالعه موردی شهر بوکان حجت ابراهیمی، پریسا عزیزی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تحلیل اصول زیبایی شناسی در جداره شهری فائزه عمرانی، جواد جلالیان، مهناز هراتی زاده با توجه به این موضوع که مقاله به تبیین اصول زیبایی شناسی در جدارۀ خیابان‌های آخوند خراسانی و خسروی نو پرداخته است، بهتر است تا مورد مطالعه در عنوان مقاله ذکر شود. چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی نقش معماری پلهای عابر پیاده در میزان امنیت اجتماعی آنها (نمونه‌موردی: شهر تهران) هادي رضايي راد، نرگس افضلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. ارزیابی وضعیت اقتصادی-اجتماعی شهرهای مرزی، با تأکید بر نقش مبادلات مرزی؛ مورد: شهر بانه ایوب قادری، محمود یزدانی امیری، خالد اسماعیلی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی پیش نیاز های مدیریت یکپارچه شهری در ایران ایوب قادری، نظام لطفی، محمود یزدانی امیری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. تعبیه مکانی پناهگاه های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فن تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: شهر سرخرود اسماعیل شیعه، سعید صداقت نیا، احسان حیدرزاده چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. جغرافیای رفتاری در جغرافیای شهری با تاکید بر شهر پایدار محسن احدنژاد روشتی، سهراب امیریان، نسرین ناری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نانو فناوری گامی به سوی پایداری یا راهی نو به سوی تخریب محیط زیست! رامین پورکیوان، احسان نادری عناون مقاله ژورنالی بوده و اطلاعات لازم را با توجه به محتوی چکیده در اختیار خواننده قرار نمی‌دهد، در صورت اصلاح عنوان و بیان نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. A Comparative Study of the Role of Climate in the Formation of the Structure of the Modern Fabric and the Ancient Fabric of Tabriz with Focus on the Stable Development Approach (Case studies: Valiasr area as the modern fabric and Shariati neighborhood as the traditional fabric Seyed Mahdi Ghoddousi Far,Tala Azarabadi hagh چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر اقلیم بر شکل گیری بافت قدیم کاشان مریم اکبرینه، میرسعید موسوی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. مقایسه تطبیقی مشارکت اجتماعی بانوان در امور محلات قدیم وجدید تبریز با رویکرد توسعه پایدار مریم سینگری، ساجده اصغری، مریم اکبرینه چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. برسی ، مطالعه و طراحی شهرك سبز با انرژي هاي نو رسول دانائی در صورت ارائه راهکارهای بومی و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. فناوري هاي نانو در معماري و شهرسازي پایدار رسول دانائی در صورت توجه به کاربردهای بومی روش‌ها و فناوری‌های معرفی شده و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. طراحی اکولوژیک؛ گامی در راستای پایداری زیست محیطی شهرها (مطالعه موردی: ارتفاعات جنوب غربی مشهد) سپیده موحد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. شاخص‌های توسعه پایدار؛ ابزاری به منظور ارزیابی سریع اثرات زیست محیطی(مطالعه موردی: ایران) سپیده موحد، هما ذاکری، سپیده پیامی آزاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. انرژی، تغییرات اقلیمی و معماری پایدار مهدی فضلی، سید محسن برند در صورت نگاه جزئی‌تر و بومی در مقاله و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استخراج اصول شهرسازی پایدار سازگار با اقلیم با الهام از شهر یزد نگین صالحی، علی شهابی نژاد چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. استفاده از فناوری‌های نوین در معماری با رویکرد صرفه جویی در انرژی محمد جانی، حمید مهماندویی در صورت نگاه جزئی‌تر و بیان کاربردهای بومی در مقاله و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی تاثیر اقلیم بر معماری سنتی ایران با رویکرد توسعه پایدار اکبر عباسپور باری معماری سنتی ایران حوزه بسیار گسترده‌ای برای مطالعه و خارج از حوصله یک مقاله به نظر می‌رسد. در صورت نگاه جزئی‌تر در مقاله و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. در نظرگرفتن آلودگی هوا در برنامه‌ریزي شهري محمدصادق ملکی، تقی عبادی، سيدحسين هاشمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. نقش فرهنگ در توسعه پايدار شهري در كشورهاي در حال توسعه محسن زراعت پيشه، سارا حسيني در صورت محدود کردن حوزه مطالعه به ایران و تبیین نتایج پژوهش، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. بررسی و شناخت آرمانشهر در ادبیات اسطوره ای ایران ریحانه صفاری چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. معماری پایدار با بهره‌گیری از مصالح پایدار نیلوفر زجاجی، مصطفی نورالدین در صورت نگاه جزئی‌تر و بیان کاربردهای مصالح پایدار در معماری و شهرسازی بومی و یا تعریف مطالعه موردی، چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. محله پایدار، راهبردی به سوی توسعه شهری پایدار نیلوفر زجاجی، مصطفی نورالدین چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است. محور پیاده رو شهری راهکاری برای زنده نگه داشتن اصالت بافت کهن با بررسی موردی محور پیاده روی مغازه سنگی های تبریز داود رضایی، سعیده سلطان محمدلو، شهرزاد عالمی چکیده برای ارائه اصل مقاله پذیرفته شده است.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی

معماری مساجد
معرفي و تحليل عناصر معماري به عنوان دانه هاي سازنده فضاهاي شهري و نقش آن در سيما٬بافت ومعماري شهري
اقليم و معماري
زندگینامه و کارهای معمار فیلیپ جانسون
ساختمان هاي اداري
طراحي محوطه
طرح اراضي 50هكتاري شهر خوسف
فروش پروژه ها و تحقیقات دانشجویی معماری2
فرانك لويدرايت
فضا و زمان
فضا در معماری
فضاهاي شهري
مفاهيم اوليه استاندارد
مکانهای توریستی گردشگری مشهد
مجموعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی
مجتمع گردشگری سوران
مسجد حضرت ابراهیم
مطالعات منطقه کلات
معماري قاجار- پهلوي
معماري معاصر ايران
معماري يادماني (معماري يادبود)
معماري پست مدرن
معماري اسلام در ارمنستان
معماري بين النهرين
معماري باروك
معماري سيال و معماري ديجيتال
معماري سبك خراساني
معماری قصر خورشید کلات
معماری و موسیقی
معماری و بافت شهر مشهد
معماری کلیسای نور (تادائو آندو)
معماری پاسارگاد
معماری الماس شرق (مجتمع تجارتی در مشهد مقدس)
معماری بین النهرین
معماری حرم مطهر امام رضا (ع)
معايب و مشكلات فضاي شهري
معرفي رشته معماري
معرق و موزائيك
نما در معماري
نگرشي بر معماري سنتي ايران
نحوه جانمائي فضاهاي آموزشي در ساختمانهاي آموزشي چند طبقه
هنر كاشيكاري
هنر و معمار عصر رنسانس
هنر و معماري قرن بيستم
هنر ايران در گذر تاريخ
هنر در هند
گنبد
گنبد
گنبد سلطانیه
گنبد سلطانیه2
گره ها و نشانه هاي شهري
پل
پاورپوینت تاج محل
پاورپوینت تعمير و نگهداري ساختمان (تصاوير مدرسه عباسقلي خان)
پروژه مطالعات بوستان ریحان مشهد
پروژه مطالعات طراحی مبادی ورودی حرم مطهر و رینگ اطراف
پست مدرن
آب انبار سردار
آثار باستاني زيارتي و تاريخي عراق
آشنایی با معماری اسلامی
اقليم معتدل و مرطوب (تنظيم شرايط محيطي 1)
اقليم شناسي ماسوله
اقليم شناسي ماسوله
اقلیم و معماری در طبس
اكسپرسيونيسم
ايده
اجزاي ساختمان
ارتباط Linkaeye
اصول معماري (حركت ، نور، صدا، رنگ ، فرم ) و آبشارهاي لرستان
بنای شهر توس (طوس)
بادگیر
بازارهاي سنتي ايران (بازار تبريز، بازار قيصريه ، بازار وكيل ، بازار مشير)
باغ هاي ايراني
برج پیزا
برج العرب
بررسي معماري مسجد جامع الكبير صنعا - يمن
بررسي همنواختي دو عنصر كتيبه و نقوش هندسي در معماري بناهاي اسلامي شهر اصفهان
بررسی سیر تحولات شهرنشینی و شهرسازی در دوره پهلوی
تناسبات در معماري
تپه حسنلو
تأثیر بلند مرتبه سازی بر فضای باز و سبز شهری
تاريخچه كاشي
تاریخچه معماری (گذری بر تاریخچه معماری در ایران)
تاریخچه کاروانسرا
تجديد حيات معماري در ايتاليا
تحقيق و بينش عناصر معماري
تخت جمشيد
تخت جمشید
تعريف مكان هاي اقتصادي در شهر
حرم مطهر (حضرت امام رضا (ع) )
خلاقيت در زيباسازي شهري
ديوار درمعماري
در باب محيط و مكان
درب و پنجره هاي سنتي (آشنايي با معماري اسلامي)
رمانتيسم و چگونگي آن در هنر معماري
رويكرد شكلي به معماري هادي ميرميران و بهرام شيردل
رابرت ونچوري و هنر پست مدرن
شهر و شهرسازی
شومينه
شيوه پارتي
طاق ها (عناصر جزئیات ساختمانی)
طراحي معماري اقليم گرم و خشك
طراحی داخلی
طرح اجرائي در معماري داخلي (نقشه اتوكد)
عمارت خورشید کلات نادر
عناصر در معماري
فروش پروژه ها و تحقیقات دانشجویی معماری 1
فرانك لويد رايت 2
فرانك ا.گهري
فضاهاي نمايشگاهي
قنات ، ميراث زنده تاريخ پنهان درون خاك
كنترل باد يا جريان هوا
كاربرد رنگ در طراحي شهري
كاشي كاري
مقرنس
ميدان و انواع آن
مادر شهرها
مبلمان شهري
مبلمان شهري
مباني پايه هاي مشترك در ادبيات و معماري
مبانی نظری طراحی
مجموعه مسكوني (مطالعات طرح معماري 5)
محوطه سازی و فضای سبز (طرح فضای سبز پارک محله)
مدرسه (واحد آموزشي)
مرمت و بناهای تاریخی ایران
مشخصات بصري فرم
مطالعه در مورد نقش رنگ در دكوراسيون داخلي
مطالعات مجتمع مسكوني
مطالعات معرفی و آموزش آسانسور
مطالعات تحليل مكاني و فضايي تغييرات كاربري اراضي شهري
مطالعات طراحي فضاي فرهنگي - اموزشي(باغ فرهنگي جوانان)
مطالعات طرح 1 (دانشكده هنر و معماري)
معلولين و شهر
معلولين و شهر
معمار لوكوربوزيه
معماري معاصر
معماري و اجزاي ساختمان
معماري يادماني (معماري يادبود)
معماري پايدار
معماري پرش كيهاني
معماري اقليم
معماري بيزانس
معماري ديكانستراكشن و فولدينگ
معماري روم
معماري سبز
معماری منارجنبان
معماری مساجد در ایران
معماری مسجد گوهرشاد


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی

معماری مسجد جامع ورامین
معماری مصر
معماری چهل ستون و هشت بهشت
معماری و اکسپرسیونیسم
معماری کاخ فیروز آباد
معماری آشپزخانه و سرویس بهداشتی
معماری بیونیک ( معماری و طبیعت )
معماری تاج محل (هنر معماری کشور هندوستان)
معماری حافظیه
معماری رنسانس
معماری سرویس گرا
معماری عراق
معماری غیرخطی
معايب و مشكلات فضاي شهري
معرفی آینه خانه سردار مفخم
نقش و تأثير هنر و فرهنگ ممالك گشوده شده بر شكل گيري معماري اسلامي
نقش و تاثیر هنر و فرهنگ ممالك بر شكل‌گيري معماري‌اسلامي
نقشه ها
نماي سنتي
نماي سنتي
چهار باغ
نورپردازي در فضاي شهري
نورپردازی میدان حسن آباد تهران
نانوتکنولوژی در معماری
نظري به مباني طراحي
هندسه در معماري
هنر ماقبل تاريخ
هنر و معماری دوران هخامنشیان
هنر در کشور هندوستان
ويژگيهاي معماري دوره پهلوي (عكس و نقشه)
ویژگیهای اقلیمی در مورد ساختمانهای آموزشی
والترگريپوس و بسط معماري در آلمان
ورودي در معماري ايراني (تصاوير)
ورجمكرد
ورجمكرد
کاروانسرای رباط شرف
کارآموزی كاركردن در كارگاه ساختماني
کارآموزی معماری در شركت ساختماني معماري سازه گستر
کارآموزی سازه هاي پيش ساخته سبك (3D Panel
گنبد در معماري ايران
گزارش ثبتي حمام خانلق (نقشه اتوكد)
پله ، انواع و ضوابط آن
پژوهشی پیرامون امام زاده زید و یحیی در تهران
پروژه های روستا 1 و 2
پروژه شناخت فضاي شهري
پروژه طراحی پارک حافظ (فاز 1)
پست مدرنیسم
آب انبار سردار
آثار باستاني زيارتي و تاريخي عراق
آثار باستانی شهرستان خواف
آرامگاه سعدی
آشنايي با طراحي محيط و منظر
اقليم و معماري
اقليم تهران
اقليم تهران
اقليم سرد و كوهستاني
اقليم شناسي ماسوله
اكسپرسيونيسم
اماكن تاريخي و ديدني نيشابور
انتخاب رنگ
انتخاب رنگ
انسان و معماري
انسان و معماري
ارتباط طبيعت و معماري
اصول كلي چيدن وسايل در خانه هاي امروزي
اصول معماري (حركت ، نور، صدا، رنگ ، فرم ) و آبشارهاي لرستان
اصول معماري ايراني
اصول معماري ايراني
اصول معماري ايراني
اصول و مبانی معماری و شهرسازی ( فرم ، فضا ، نظم )
اصول بنيادي طراحي باغ
بناهای تاریخی شهرهای ایران (باستان شناسی)
بازارهاي سنتي ايران (بازار تبريز، بازار قيصريه ، بازار وكيل ، بازار مشير)
باغ هاي ايراني
باغ ايراني
باغ ايراني
باغ ایرانی
برج رادکان
بررسي آداب و سنن مردم در ساختن بناهاي ازمنه قديم
بررسي اقليم و معماري ايران
بررسی تاثیر معماری بر سینمای اكسپرسیونیست
تفاوت باغهاي ايراني و باغهاي ژاپن
تناسبات طلايي در هنر و معماري
تنظيم شرايط محيطي
تنظيم شرايط محيطي 1( اقليم معتدل و مرطوب
تأثير نور در هتل
تاريخچه معماري ايران
تاريخچه معماري ايران
تاریخ هنر معماری عثمانی
تاریخچه ساخت بناهای بلند
تاریخچه شهرسازی شهر مشهد
تحليل موزه اورسي
تزئينات آجري
تطبيق مساجد جامع يزد و اصفهان (همراه با كليپ مسجد جامع اصفهان)
تعادل و تقارن
دکوراسیون منزل
رنگ و هنر كاشي كاري
رنگ ، نور و بافت در هتل
رنگ در فضا
رنگ در فضا 1 ب
روابط داخلی هر فضا
روستای کنگ
روستای کنگ
رستوران
زيست شناسي ساختمان (مطالعات معماري)
زیگورات چغازنبیل
سينما و معماري
ساروج در گذر زمان
سبک معماری بیزانس و خراسانی (مقایسه و ویژگیهای کلیسای سن ویتاله و مسجد جامع )
شهر نشینی
شهر نشینی (شهر زاهدان)
شهرهای جدید
طراحي كلينيك دندانپزشكي
طراحي معماري 4 (كلينيك - فضاهاي جانبي)
طراحي معماري 4 (كلينيك - بخش تخصصي)
طراحي معماري 4 (مطالعات طراحي كلينيك تخصصي بخش آزمايشگاه)
طراحي ساخت و مديريت پاساژ در ايران
طراحی فضاهای آموزشی
طراحی مسجد در دانشگاه فردوسی مشهد
عملکرد و برنامه های اداره پارک ملی تندوره در سال 80 و 81
عناصر مختلف در معماري
عناصر معماری


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
قلعه فلك الافلاك2
قلعه ايرج
كليساي انجيلي مشهد
كوه خواجه در سيستان و بلوچستان
كاروانسرا
كبوتر خانه ها
مدرسه و مسجد كريم ايشان (برداشت از بناهاي معماري)
مدرسه عماديه استرآباد (صفويه)
مركز تجاري اطلس
مسجد كبود تبريز
مسجد جامع تبريز
مسجد جامع سمنان
معماري فولدينگ
معماري كلسياي Saint-Gilles
معماري مصر
معماري پهلوي
معماري حمام ( تصاوير حمام وزيري ساري)
معماري رنسانس
معبد آناهيتا
نگرشي به برج پيزا
هنر اژه اي
گنبد سلطانيه (كليپ - powerpoint - word )
گزارش ثبتي حمام خانلق (نقشه اتوكد)
گزارش ثبتي سردر تكيه ابوالفضلي (نقشه اتوكد)
پاورپوينت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی
پاورپوينت خانه طباطبائي
پروژه محله عودلاجان
پروژه مسكوني hollain hof
پروژه معماري معاصر خانه آبشار «فرانك لويد رايت »
آثار باستاني كاشان
آثار باستاني اردكان
آثار تاريخي قزوين
آسمان خراشهاي جهان
بناهاي تاريخي
بناي تاريخي مصلي پائين خيابان مشهد
بيشاپور
باغهاي تاريخي اصفهان
برج رادكان كردكوي
بررسي پل هاي تاريخي ايران از ديدگاه معماري و سازه اي
خانه لار يها
خانه امير لطيفي
زبان فضا در معماري مسجد گوهرشاد و تزئينات آن
شناخت بناي قديمي (خانه سلطاني)
قلعه فلك الافلاك
قصر بلورين (انقلاب صنعتي)
كالج ورزشي (مطالعات پايه طراحي معماري 4)(فقط تصاوير)
كاخ آشور (اشكانيان)
كارگاه تأسيسات شهري (خيابان هاي شيرازي، امام خميني، آزادي و بازارچه سراب)
كتابخانه ملي
مقبره هاي استان مازندران
ماسوله
مدارس دوره صفويه
مدرسه باهاوس
مرمت خانه فاطمي
مسجد جامع كبير قزوين
مسجد جامع بجنورد
مطالعات شهرستان سبزوار و مسجد پامنار
معمار ميس وندروهه
معماري منزل بهزاديان (نقشه اتوكد)
معماري مجموعه شهر پكن (آشنايي با معماري جهان)
معماري مدرن (موزه هنر مدرن سانفرانسيسكو)
معماري هگمتانه
معماري يونان
معماري يونان باستان
معماري باروك
معماري باروك2
معبد چغازنبيل
نقد يك خانه در پارس
نقد خانه فاطمي
نقش كاشيكاري مسجد گوهرشاد در نمادينه سازي فضاي قدسي
نمايشگاه پاريس 1889 (برج ايفل)
نگاهي برنقش و تاثیر هنر و فرهنگ ممالك گشوده ‌شده بر شكل‌گيري معماري‌اسلامي
يونان (معماري)
گزارش ثبتي حمام درود
پاورپوينت مجتمع مسكوني طاش (بوستان - ياس) (طرح 5)3
پاورپوينت چند اثر از آثار معماري معاصر جهان
پاورپوينت حمام در دشت2
پاورپوينت حسينيه رحيميان 2
پاورپوينت خانه سبزواري هاي مشهد2
پاورپوينت خانه‌های تاریخی تبریز
پروژه مطالعه و شناخت و پژوهش در بافت تاريخي گرگان (نقشه اتوكد)
پروژه معماري معاصر بررسي آثار کامران ديبا
امام زاده هاي زيد و يحيي در تهران (بدون تصوير)
اهميت و نقش پارك ها در زندگي شهروندان (نمونه موردي پارك هاي محلي مينا و نيلوفر)
اهرام ثلاثه مصر
اهرام ثلاثه مصر
ایوان مدائن هنر دوره ساسانی
ابنيه سنتي
ارگ بم
بقعه امامزاده غلام رسول
بندر امام خميني
بافت هاي فرسوده وغير رسمي شهر
باغ ارم
باغ اصفهان
باغ شاهزاده ماهان كرمان
برج قابوس
برج ميلاد
برج هاي دوقلوي پتروناس مالزي
تيمچه مظفريه
تاريخچه مصر
تحليل موردي در بررسي سلسله مراتب فضاي شهري از بازار تبريز تا محله ويجويه
تخت سليمان
تصاوير مراحل اجرای برج ایفل و سازه های بتی وفلزی درحال اجرای جنوب وجنوب غربی گرگان و عکسهای از برجهای مطرح جهان تهیه نقشهای اجرایی ساختمان ن�
تعمير و نگهداري بناهاي تاريخي (خانه كرماني ها)
خانه Beaufort
خانه هاي فرداي اسكاتلند
خانه بروجردي ها
رامسس دوم
ساختمان سفارت و كنسولگري ايران در استكهلم
ساخته داريوش سوخته اسكندر (هنر و معماري تخت جمشيد)
سبك گوتيك
سبك باروك
شهر باستاني گور و فيروزآباد كنوني
شيوه آذري
طرح تفضيلي شهر گرگان (شهرسازي)
---------------


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی


.لیست کلیه بناهای ماندگار معاصر ایرانی
فرهنگسرای نیاوران
فرهنگسرای نگارستان
فرهنگسرای خاوران
مهمانپذیر لاله
موزه ملی قرآن مسجدالغدیر
موزه ملی ایران (موزه ایران باستان)
موزه هنرهای معاصر تهران
میهمانخانه فردوسی
مجتمع ورزشی رفسنجان
مدرسه پولاد شهر اصفهان
مدرسه ایرانشهر یزد
مدرسه عالی فلاحت
مدرسه عالی مدیریت
مرکز سینمایی دزفول
مسجد الغدیر
مسجد حضرت امیر(ع)
مسجد دانشگاه تهران
هنرستان دخترانه شاهپور(فردوسی)
هتل استقلال
ویلای زعفرانیه
ورزشگاه سرپوشیده آزادی
کانون توحید
کاخ دادگستری تهران
کاخ سعد آباد تهران
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
کتابخانه دانشگاه شیراز
کتابخانه دانشگاه شیراز
اقامتگاه سران کشورهای اسلامی
انیستیتو پاستور ایران
اداری گروه صنعتی بهشهر
بنای یاد بود (بوعلی سینا همدان)
بنای یادبود (برج آزادی)
بانک ملی شعبه مرکزی گرگان
بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان
بانک ملی شعبه پس انداز ملی
بانک ملی شعبه بازار تهران
بانک ملی شعبه دانشگاه تهران
بانک سپه اصفهان
بانک سپه تهران
باشگاه دانشگاه تهران
تئاتر شهر
تالار وحدت (رودکی)
ترمینال فرودگاه مهرآباد
خرید نقدی و پستی
دانشکده فنی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
دانشگاه امام صادق
دانشگاه امام صادق1
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دبیرستان فیروز بهرام
دبیرستان نمازی شیراز
دبیرستان البرز
دبیرستان شهید دکتر بهشتی (شاهپور سابق) رشت
سینما صحرا ریولی سابق
ساختمان مجلس سنا سابق
ساختمان مخابرات تهران (توپخانه)
ساختمان وزارت کشور
ساختمان وزارت کشور
ساختمان وزارت کشاورزی
ساختمان پست تلگراف و تلفن
ساختمان اداری میرداماد
ساختمان اداری گروه صنعتی بهشهر
ساختمان اداری آرمیتا ( برج بخارست)
ساختمان اداری برج شیشه ی بانک تجارت
ساختمان اداری جیپ تهران
ساختمان ثبت اسناد و املاک کشور
ساختمان خیابان طالقانی
ساختمان سازمان میراث فرهنگی ( خیابان آزادی )
شهرداری تبریز
شهرداری رشت
شعب بانک ملی
طرح مهمانخانه راه آهن


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی

تأثير مسلح كردن با ميله هاي فولادي كوتاه استخواني شكل (BSS) در بهبود ويژگي هاي مكانيكي بتون
كاربرد عكسهاي هوايي در شهرسازي (همراه با 21 اسلايد پاورپوينت و فيلم)
چالشهاي مسكن و تراكم ساختماني
هيدرولوژي (قنات)
پنجره
پي
پي و ستون (ساختمان فلزي)
پروژه روش هاي اجرايي ساختمان (نحوه ساخت و اجرا 3 ساختمان بتني )
پروژه ساختمان (نقشه هاي اتوكد)
اجراي ساختمان
بخش زنان وزايمان و نوزادان (powerpoint, word )
تونلسازي
تيرورق و طراحي آن
تأثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد
تأثير تقويت تراكمي بر روي استحكام برشي تيرهاي پل بتن مسلح
تأثير ضخامت سنگدانه
تاريخ شهرنشيني در ايران
تاريخچه آب انبار
تحليل ماتريسي سازه ها
تحليل و طراحي سازه ها به كمك نرم افزار ETABS
تحليل پايداري شيرواني هاي سد مخزني كشكسراي مرند
تحليلي پيرامون احداث ساختمان هاي بلند مرتبه در كلان شهرهاي ايران
تحليلي پيرامون احداث ساختمان هاي بلند مرتبه در كلان شهرهاي ايران
تزئينات داخل ساختمان (چوبي)
تست كارشناسي ارشد (عمران)
تعمير و نگهداري راه هاي آسفالته
تعيين موقعيت بهينه مهار بازويي در ساختمان هاي بلند
تعيين موقعيت بهينه ديوار برشي در سازه هاي بلند قاب ديوار در پلان و ارتفاع
تغيير مكان گروهي خرپا (سئوال تحليل سازه)
خواص بتن
خانه هاي پيش ساخته
ديوار ترومب و فضاي خورشيدي
روسازي راه ها
روش كراس
سیستم های آبرسانی
سدهاي پلاستيكي
طراحي ساختمان براي بارگذاريهاي ديناميك
فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله
كارگاه تأسيسات شهري (خيابان آزادي ، آيت الله شيرازي، امام خميني و كوچه شاهين فر)
چگونگي استفاده از عكس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي در برنامه ريزي شهري
پنجره
پنجره هاي دوجداره
پي هاي باسكولي
پيشرفت ترافيك در روستاهاي آمريكا (رقابت ايمني، تحرك و اقتصاد در مركز آمريكا)
پايانه هاي فرودگاهها
پروژه نقشه كشي بتني(همراه با نقشه اتوكد)
پروژه آب و فاضلاب (طراحي شبكه آبرساني شهر)
پروژه ساختمان هاي صنعتي
پروژه سازه هاي فولادي
استفاده از مواد گياهي در صنعت ساختمان مورد مطالعه (ني) (همراه با نقشه هاي كد)
تكنولوژي جديد در عايقكاري رطوبتي ساختمان
تنش
تنش
تحليل سازه يك
تحليل سازه اي ساختمان هاي آسيب ديده زلزله بم
تحليل سازه دو
تحليل شربكه هاي آب رساني
تحليلي بر علم فيزيك و رابطه آن با فرايند ساختمان
تداركات مربوط به قالبها (بتن)
ترك ها و خرابي هاي روسازي
تراورس بتني در راه آهن
تست هاي مربوط به تنش خاك
تصفيه فاضلاب به روش بركه تثبيت
تصفيه هاي پيشرفته
تعمير و نگهداري ساختمان (تعمير كاشي)
تعمير و نگهداري ساختمان فلزي
تعمير و نگهداري ساختمان فلزي
تعيين ضخامت سنگفرش
تعادل اجسام صلب
جوشكاري و ايمني كار
جوشكاري با قوس الكتريكي
جزوه فولاد (طراحي اعضاي فشاري (ستونها))
جزوه مكانيك خاك
جزئيات اجرايي نصب عايق در ايران
حمل و نقل
خلاقيت در حمل و نقل عمومي برزيل
خمش
خرابي خانه هاي قديمي روستاهاي استان گلستان (عارضه و علت با تصاوير)
خرابي راه (پروژه راهسازي)
خط تأثير بر سازه
در در ساختمان
رفتار الياف كربن در بتن
رفتار اجزاء در سازه هاي آجري
روكش آسفالت (پروژه راهسازي)
روكش آسفالت (راهسازي)
روند شهرسازي در ايران
روند طراحي در پيش سازي ساختمان (پيش سازي بتني)
روسازي آسفالت هاي گرم
روسازي بلوكي
روسازي راه ها
روش كاني
روش هاي مرمت و نگهداري راههاي آسفالت شده ، پل ها و ساير وسايل كنترل ترافيك
روش هاي طراحي و توليد صنعتي
روش طراحي اطلاع شده براي آسفالت مخلوط گرم (روش اندونزيايي اصلاح شده براي طراحي آسفالت )
روشهاي تعمير، بازسازي و تقويت ساختمانها
راه پله
راهنماي آجركاري (بنايي با آجر)
زيرسازي و بسترسازي در زير روسازي
سازه هاي فضاكار فضايي
شناسايي و محاسبه حريم سفره هاي آبهاي زير زميني با تاكيد بر شناخت حريم (برداشت پمپاژ و آلودگي)
طراحي و محاسبه سيستم حرارت مركزي
طراحي سازه هاي فولادي به روش LRFD در ETABS
عمران و تأسيسات


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی

بررسی چگونگی تأثیر جهان بینی بر فضا و آثار حاصله از این روابط و نیز بررسی تأثیرات دوسویه جهان بینی و فضا و نقش آن در جهت زندگی انسان
بررسی گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
موسيقي شعر در غزليات سنايي
نقدی بر ادبیات ایران
نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان
نبرد سلطان سنجر با تركان غز (مطالعه اي در روند تسلط قبايل غز بر خراسان و پيامدهاي آن)
نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام (از آغاز دوره ساسانيان تا بهرام پنجم)
پایان نامه ناصر خسرو
پایان نامه بررسی متغیرهای مختلف نظیر جایگاه اسلام در جامعه ایران و ترکیه وحرکت به سوی سکولاریزه شدن جامعه ایران و ترکیه و مقاومت های مردم مس
آموزه هاي تربيتي در مثنوي و تطبيق آن با روانشناسي نوين و معاصر
ايدئولوژي خاورميانه
بررسي نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطيت ايران با تكيه بر ايالات چهارگانه تهران ، آذربايجان ، يزد و بوشهر
بررسي آرماگدون گرايي و تأثير آن بر سياست خارجي ايالات متحده آمريكا
بررسي انديشه مرگ در قصايد و حديقه سنايي
بررسي تاريخ تحليلي چهارمين دوره مجلس شوراي ملي (1302-1300 ه ش- 1341-1339 ه ق)
بررسي شخصيت پردازي در منظومه ليلي و مجنون نظامي
بررسی مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا
بررسی و نقد دیوان اشعار رضی و نسخه های کتابخانه های ایران و جهان
بررسی کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها
بررسی جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی
بررسی سروده های زنان شاعر اندلس
تمثیل
تأثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بر برداشت امنیت ملی ایران
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
تحليل نحوي كلامي دستنوشته هاي داستاني كودكان و نوجوانان
تحلیل موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی
تحولات سياسي ولايت كرمانشاهان در دوره صفويه
تصحيح و تحشيه كتاب تاريخ انقلاب ايران (بي نا) از دوره ناصرالدين شاه تا حاكميت مجلس عليه محمد علي شاه
جغرافياي تاريخي زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول
حجاب و پوشش در عصر صفوي
در سايه شهبال زرين خلاقيت ؛‌ نوآوري و شكوفايي
مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی
مثنوي به چه دعوت مي كند؟
گيلان در دوره صفويه
پایان نامه بررسی نقش زنان در جهان
پایان نامه زبان و ادبیات عرب - اقوال علماء اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذج من الترادف
پایان نامه زبان انگلیسی - فرهنگ سیاسی
بدیع
بررسي فولكور (فرهنگ عامه - خرافات)
بررسي نقش نظام سياسي بر توسعه اقتصادي ايران( بعد از پيروزي انقلاب اسلامي)
بررسي نقش هاي نمادين در معماري هخامنشي
بررسي افكار و احوالات امين الدوله
بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي تاريخي بني حماد در الجزاير
بررسي جايگاه ايران در رقابتهاي دول اروپايي عصر فتحعليشاه (فرانسه ، انگليس و روسيه)
بررسي دانش پزشكي و علوم وابسته به آن از اندلس تا بعد از موحدان
بررسي زندگي نامه آيت الله هاشمي رفسنجاني
بررسي زندگي و تحولات اجتماعي در سه دهه شعر دكتر قيصر امين پور
بررسي شكل گيري و گسترش نظام حكومتي ايران در دوره ساساني از سال 226 تا 420 ميلادي
بررسي غزل روايي و ساير انواع آن در اشعار قيصر امين پور وسيد حسن حسيني
بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو
بررسی نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی
بررسی و مقایسه داستانهای سیاست نامه و تاریخ بیهقی
بررسی وند افزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار طبقه نظریه حاکمیت و مرجع گزینی
بررسی تحلیل کلام
بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی
بررسی رویکرد سنتی اسرائیل به امنیت ملی (ماهیت سرزمینی) و تأثیر آن بر شکل گیری دولت مستقل فلسطین
بررسی علوم اجتماعی و مردم شناسی شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن
تجلي اوصاف امام علي (ع) در ادب فارسي
خوف و رجاء در منطق الطير عطار
صور خيال در شاهنامه فردوسي
طرح خاورميانه بزرگ و تأثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی

بخشهای مختلف سایت
سوابق و نمونه کار گروه
---------------------
انجام پایان نامه و پروژه
------------------------
رساله های معماری (فهرست+قیمت)
---------------------
پایان نامه معماری (مشخصات + قیمت)
----------------------
پاورپوینتهای معماری (مشخصات+قیمت
-------------------------
پروپوزالهای معماری (سایت + تحلیل)
---------------------
مطالعات شهرهای ایران (اقلیم- و...)
----------------------
پروژه های معماری (رایگان+مجانی)
---------------------
سبکهای معماری (رایگان+مجانی)
------------------------
مقالات معماری (رایگان+مجانی)
-----------------------
مقالات معماری2 (رایگان+مجانی)
-----------------------
دتايلهاي معماري (رایگان+مجانی)
-------------------------
آبجکتهاي معماري (رایگان+مجانی)
------------------------
بناهای تاریخی ایران رایگان+مجانی
-------------------------
سی دی های معماري
--------------------------
پروژه های روستا (مشخصات + قیمت)
------------------------
فروش پروژه های معماری
--------------------------
نقشه بناهای خارجی
------------------------
نقشه بناهای تاریخی
---------------------
نقشه بناهای معاصر
------------------------
نقشه بناهای جدید ایران
---------------------
معماران برجسته خارجی
----------------------
معماران برجسته ایرانی
-----------------------
مقالات عمران
---------------------
مقالات شهرسازی
-----------------------
مقالات مرمت
-------------------------
کتابهای آموزشی
--------------------------
باستان شناسی
----------------------
دانلود نقشه هاي سازه
-------------------------
مقالات برق
----------------------
پروژه دانشجویی عمران
------------------
کامپیوتر(ترفند)
---------------------
کامپیوتر(سخت افزار)
------------------------
کامپیوتر(هک و امنیت)
----------------------
کامپیوتر(شبکه)
-----------------------
دانلود کتابهای معماری
------------------------
پروژه دانشجویی سازه
------------------------
کامپیوتر(نرم افزار)
-------------------------
مقالات سازه
---------------------
نقد و معماری بنا (فروش)
--------------------------
پروژه های عمران (مشخصات + قیمت)
------------------------
--------------------------
مقالات عمران (فروش)
------------------------
تاريخ،ادبيات،سياست و فلسفه (فروش
------------
------------------
حسابداري و حسابرسي
مديريت
-------------------
ماليات (مشخصات + قیمت)
-------------------
مقالات علمی(عمومی)
-----------------------
هتلداري و گردشگري
----------------
نقشه کشی و نقشه برداری
------------------
فيزيك ، مكانيك ، تأسيسات و صنايع
---------------------
كامپيوتر و IT (مشخصات + قیمت)
---------------------
بیمه
----------------------
روانشناسي و علوم تربيتي
----------------------
طنز و سرگرمی
------------------------
الهيات ، معارف اسلامي و اخلاق
-----------------------
دانلود فیلم معماري
- ------------------
رياضي و آمار (مشخصات + قیمت)
-----------------------
زمین شناسی و جغرافیا
--------------------
پزشكي و بهداشت
-------------------------
حقوق و فقه (مشخصات + قیمت)
---------------------
--------------------
كشاورزي و دامپروري
شیمی و زیست شناسی
-----------------------
دانلود موزیک ايراني
----------------------
گرافيك و هنر (مشخصات + قیمت)
---------------
پروژه تربيت بدني (مشخصات+قیمت)
-----------------------
دانلود فیلم ايراني
--------------------
بازیهای کامپیوتری
دانلود فیلم خارجي
---------------------- -
مطالب سایت
--------------------------
دانلود موزيک بي کلام
-------------------
دانلود نرم افزار
------------------
امکانات سایت
------------------
نرم افزارهای موبایل
-------------------
------------------
دانلود موزیک خارجي
آموزش نرم افزار
---------------
-----------------------
آشپزی روز
------------------
بخش خبری
------------------
دانلود کتاب صوتی
مطالب غریب عجیب
گالری تصاویر
روش تحقیق
روانـشناسی,علوم تـربیتی
علـوم اجتمـاعی,مشـاوره
نـفت , گـاز , پتروشیمی
مـهندسی شیـمی,پـالایش
بـرق,الکتـرونیک,مخـابرات
محیط زیست,نیروگاه,انـرژی
روابط عمومی ، ارتباطات
پزشـکـی,بـهداشـت
نقد بنای معماری
کلیپ و فیلم معماری
حسابداری و حسابرسی پاورپوینت
وضعیت آنلاین
در حال حاضر 31 مهمان و 1 کاربر در سایت حضور دارند .

خوش امديد ، لطفا جهت عضویت در سایت فرم مخصوص عضویت را تکمیل نمائید .
جستجو

عضويت سريع
شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
گذرواژه:
تايپ مجدد:
کد امنيتي
 
کلیک محبوبیت این سایت در گوگل
فروش پروژه های معماری

دیگر زمانی برای دردسر و سردر گمی در این روزگار وجود ندارد و نیازی به اختراع چرخ توسط شما نیست! افتخار ما اینست که با یک تماس استرس و نگرانی پروژه ها را از بین برده و خیالتان را از بابت تحویل پروژه به اساتید سخت گیر راحت می کنیم .  اکنون مجموعه ایی متشکل از هزاران طرح و پروژه دانشجویی با نازلترین قیمتها در اختیارتان است تا با کمک آنها بتوانید در زمانی کمترپروژه ایی فوق العاده تحویل دهید. فقط و فقط هزینه تایپ رساله و اپراتوری نقشه ها را پرداخت می کنید!!کسانی که نقشه ها و یا مطالعات

رساله پارک علم و فناوری

کتابخانه عمومی

پلی کلینیک عمومی

مجموعه اقامتی فرهنگی

برج شهر (شهر عمودی)

بیمارستان تخصصی HIV

سالن سینما

یتیم خانه اردبیل

ساختمان مرکزی بانک

باغ موزه

ایستگاه آتش نشانی

دانشکده هنر و معماری

دبیرستان دخترانه

تالار مرکزی شهر

مجموعه آبدرمانی

کمپ ترک اعتیاد

بازار مدرن (مگا مال)

بیمارستان عمومی منطقه ایی

موزه حمل و نقل

رستوران و تالار پذیرایی

هنرستان معماری

مجتمع مسکونی

طراحی کلینیک ترک اعتیاد

سینمایی سالن و مجموعه

سینما ورژن 2

مرکز فرهنگی ،

بیمارستان گوش و حلق و بینی

بیمارستان کودکان سرطانی ،

برج مسکونی ،

مرکز بیماریهای روانی،

مرکز نگهداری سالمندان ،

مهد کودک ،

ایستگاه آتش نشانی ،

موزه اتوبوس،

مرکز تفریحی سینمایی ،

سفارتخانه،

خانه هنر،

مرکز آفرینشهای هنری،

ترمینال دریایی ، اسکله،

هتل آپارتمان،ویلا ،

مراکز تجاری و فروشگاهی ،

مرکز گفتگوی ملل ،

فرهنگسرای معلولین،

مرکز آیین های مذهبی ،

سردر ،

 موزه گل و گیاه ،

فرهنگ سرا ،

دانشگاه ( دانشکده های معماری ، فلسفه ،علوم پزشکی)،

سالن ارکستر و مراسم،

رستوران ،

مجتمع بین راهی،

گالری هنر ،

بانک ،

رستوران لب آب ،

شهرک ویلایی ،

ساختمانهای اداری ،

کارخانه و شهرک صنعتی ،

کافی شاپ و تریا ،

مرکز توریستی تفریحی،

شهر بازی ،

 شهرک مسکونی ،

سالن اجتماعات ،

پارک آبی،

پارک تکنولوژی،

پارک کودک ،

ایستگاه اتوبوس و قطار،

عبادتگاه مذاهب،  

پایان نامه برج مسکونی

پایان نامه تجاری تفریحی

پایان نامه بیمارستان

پایان نامه خانه موسیقی

پایان نامه تجاری

پایان نامه پارک علمی تحقیقاتی

پایان نامه خانه سالمندان

پایان نامه ساختمان اداری

پایان نامه خانه سینما

پایان نامه دانشکده معماری

پایان نامه درمانگاه

پایان نامه مترو

پایان نامه فرودگاه

پایان نامه توقفگاه بین راهی

پایان نامه مدرسه

پایان نامه مجموعه فرهنگی

پایان نامه مجتمع بین راهی

پایان نامه کتابخانه

پایان نامه استادیوم

پایان نامه تجاری مسکونی

پایان نامه مجموعه تفریحی- ورزشی

پایان نامه مجموعه توریستی – تفریحی

پایان نامه موزه کودک

پایان نامه مجموعه گردشگری

پایان نامه مجموعه مسکونی پایدار

پایان نامه پارکینگ طبقاتی

پایان نامه ایستگاه قطار

پایان نامه مجموعه ورزشی

پایان نامه مرکز تحقیقاتی

پایان نامه مرکز علمی - پژوهشی کودکان

پایان نامه مسجد

پایان نامه موزه آب

پایان نامه موزه معماری

پایان نامه باغ کودک

پایان نامه اقامتگاه بین راهی

پایان نامه راه آهن

پایان نامه مرکز آبدرمانی

پایان نامه نور در معماری

پایان نامه اداری

پایان نامه تجاری اداری

پایان نامه هتل سنتی اقلیمی کیش

پایان نامه ایستگاه مترو

پایان نامه مرکز موسیقی

پایان نامه دانشگاه

پایان نامه هتل هوشمند

پایان نامه رصدخانه

پایان نامه خانه کودک

پایان نامه دبستان

پایان نامه سینما

پایان نامه مجتمع تجاری

پایان نامه مجتمع مسکونی

پایان نامه مجموعه جهانگردی

پایان نامه خانه معمار

پایان نامه ایستگاه راه آهن

پایان نامه مجموعه فرهنگی- آموزشی - تفریحی

پایان نامه مجموعه ورزشی تفریحی

پایان نامه مرکز بهداشتی و درمانی

پایان نامه مرکز همایش ها

پایان نامه مدرسه فوتبال

پایان نامه محله پایدار

پایان نامه واحد همسایگی پایدار

پایان نامه هتل 3 ستاره

پایان نامه هتل 4 ستاره

پایان نامه هتل 5 ستاره

پایان نامه فرهنگسرا

پایان نامه ترمینال

پایان نامه ایستگاه آتش نشانی

پایان نامه بانک

پایان نامه مجموعه آب درمانی

و هزاران موضوع دیگر  و یا نقشه از مکان های خاص دیگر نیاز دارند می توانند با شماره زیر تماس بگیرند تا چند عرض چند دقیقه مجموعه چندین نقشه از هر کدام از مکان های بالا را برایتان ایمیل کنیم.

فقط با شماره تلفن09122482621 تماس بگیرید جهت جوابدهی بهتر به شما لطفا در  ساعات اداری از اس ام اس استفاده کنید.

   


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
مجتمع آپارتمانی معروف به (دهکده هوائی ) در سنگاپور کلیسای جوبیلی گذر و درنگ ( سری به تاریخ ) بازسازی مجازی تخت جمشید سالن ورزش های آبی Atomic Spa شهرسازی و جرم تاریخ (BMS) سيستم مديريت ساختمانی 20 نکته برای دکوراسیونی شیک+توضیح 233 نکته اجرایی ساختمان 50Years of Brasilia 7 اثر اول معماری هزاره سوم 9 برنده ی بخش معماری AIA Anish Kapoor – مجسمه سازی از هند Coliseumکولوسئوم Designing in Tehran lمجتمع مسکونی lمدرسه علمیه فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني در تهران فنک شوی فولاد ساختمانی و زلزله فونت فارسي در اتوكد فاز دوم برج ميلاد فرمول جادویی برای سازه‌های جدید فراهویت در معماری فرازگاه خیال فضاهای اقلیمی در معماری ایرانی فضاهای تفرجی (شاندیز ) كبوترخانه مفاهيم بنيادي معماري ايران مقبره محمد ابن خلیلان واحوالات منابع كنكور تکنولوژی و انرژی منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری منابع کنکور ارشد دانشگاه دولتی معماری منابع کنکور شهرسازی کارشناسی ارشد منابع آزمون کارشناسی ارشد انرژی معماری مناره و كاركردهای آن در تاریخ اسلام منارجنبان موزه - قسمت اول موزه ملي علوم، فن آوري و صنعتي پاريس موزه موسیقی موزه هنری میلواکی موزه های تهران موزه و هنر موزه گوگنهایم موزه آب موزه ای برای آموزش و تفریح موزه بانک ملی موزه تاریخ موشه سفدی موزه‌ی شعر موزه‏ maxxi میبد مانایی و دوام متناسب مباني نظري معماري مجتمع تجاری الماس شرق مجتمع‌های مسکونی در ایران مدير عامل جديد برج ميلاد مرکز فرهنگی کن فیلیپ مرکز هنرهای نمایشی زاها حدید مراحل اجرای ساختمان مزايا ومعايب ساختمانهاي فلزي مسکونی جزیره کیش مسجد جلوه‌ گاه‌ هنر اسلامی مسجد جامع ورامین مصدر” ، کم مصرف ترین شهر جهان ؛ نورمن فاستر معمار کیست معماري کانسپت معماري پل هاي سنتي در ايران معماري تماشاخانه تئاتر معماري دوره هخامنشيان معماری فراکتال معماری قلعه های ایران معماری متفاوت: برجی که به شکل W خواهد بود معماری مسجد معماری معاصر ايران معماری هویت معماری و تعاریف آن معماری یونان معماری یخچالهای کویری معماری کلیسا معماری کاغذی معماری پمپ بنزین معماری آکواریوم(( عکس )) معماری اقلیمی معماری به سبک قزوینی معماری بیمارستان معماری بیمارستان1 معماری جانسون معماری در فضای سایبر معماری در استان خراسان رضوی نقد معماری ایران نقد بنا (مه ولايت) نقش مرکز محله درهویت بخشی به شهرهای جدید نقش معماری و شهرسازی در کاهش جرائم نقش معماری در کاهش جرائم نقش اقلیم در معماری نقش انسان در پروژه های گردشگری نقشه های ساختمانی نقشه توپوگرافی نما در معماری نمای ساختمان چهار باغ نورپردازی فضای مسکونی نورپردازی میدان حسن آباد چین چک لیست مبحث 19 چگونه اتاق کودک را با موضوع مشخص دکوراسیون کنیم؟ چگونگی ساخت اهرام مصر نگاهی به اصول معماری سبز نگرشی بر معماری سنتی ايران چب شدن ساختمان 13 طبقه نرم افزار CyberMotion 3D-Designer نسبت طلایی نظریه های ساخت شهر هفت اصل طراحی داخلی هنر معماری در کویر هنر در معماری ایران باستان هنر در عهد هخامنشيان هنرمندی در درون (خانه ای درون خانه ای دیگر) هتل رضویه ویلایی به سبک دراماتیک وال کرومات چیست واژه شناسی معماری ورزشگاه‌ها و سازه‌های فضایی کلیسای نور تادائو اندو کلیسای سانتا ماریا دل فیوره کم مصرف ترین شهر جهان ؛ نورمن فاستر کنتراست در رنگ کانستراکتیویسم Constructivism کاخ فیروز آباد گفتگو ژاک دريدا و کریستفر نوریس گلف در فضای سر بسته گچ پلیمری پا ششی گچ بری گرافیک محیطی چیست؟ پل و معماری پل وحشتناک پل ورسک پله انواع و ضوابط آن معماري پلوراليسم پنل های پیکسلی، شیوه ای جدید در طراحی های داخلی پی نواری و برخی ایرادات در طراحی اینگونه پی ها پیشرفت فیزیکی برج میلاد پانل های ساندویچی پايان‎نامه‎های کارشناسی ارشد معماری پارکینگ‌های طبقاتی مدرن پارتنون پروژه برج بلند شهران پردیس ایرانی چیست؟ پرستشگاهی٤٧٥٠ ساله در سيلک آموزش اسکیس آموزش تئوری معماری آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (بخش صدور پروانه) آب‌انبار در ايران آتريوم آثارمعماری معاصر ايران آرامگاه سعدی آزمون معماری آشنایی با موزه ملی شیخ زائد آشنایی با موزه معروف لوور پاریس آشنایی با معماری صدر مسیحیت آشنایی با وینیل آشنایی با جایزه معماری آقاخان افاضات معماران بزرگ جهان اقلیم سرد و خشک الگوهای باغهای ایرانی انواع پل انواع سنگهای ساختمانی انبوه سازان-شهر های جدید-هویت انسانی انتخاب موضوع پایان نامه معماری (طرح نهایی) انتخاب موضوع پایان نامه معماری (طرح نهایی) اهمیت روانشناسی در معماری مساجد ایتالیا ایده جالب موضوع پایان نامه معماری اکتشافات مصر اکسپوی 2010 شانگهای اتوبانی كه از وسط ساختمان می گذرد (تصاوير) اتاق خواب ادواردو کاتالانو اسکیس در معماری اسکیس2 استفاده از سرماي زمستان براي تابستان استاندارد طراحی آمفی تاتر استانداردهای طراحی آمفی تئاتر اشنایی با موزه واتیکان اصول معماری پایدار اصول معماری سبز اصول طراحی استخرها اطلاعات پایه شهرسازی بلند مرتبه سازی بلند مرتبه سازی در ایران بلند ترین برجهای دنیا بلندترین سازه های جهان بنای مسجد بنای آینه خانه سردار افخم بافت قدیم بوشهر بافت های فرسوده بام های سبز باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد بازار روز-مکانی برای تعاملات اجتماعی باغ بهشت بريتانيا باغ‌هاي ايران باغ‌های معلق بابل بتن سبک ( هبلکس ) برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب برج 110ميليارد توماني برج مورب Ascent برج میلاد برج های دوقلوی پتروناس برج کنتون | گوانجو برج کج پیزا برج کج پیزا برج ايفل برج بین الملل تهران برج سازی برج شاهنامه برجهای دو قلوی کیش بررسی موزه یهود برلین برزیل تکنیک کلاژ تأثیر معماری شهری در پیشگیری از جرم تاثير اقليم در معماري تاثیر اقلیم بر روی طرح و شکل ساختمان تاثیر بلند مرتبه سازی بر فضای شهر تاج‌محل میراث جهانی یونسکو تاریخچه موزه ملی ایران تاریخچه موزه داری در ایران و جهان تاریخچه کوتاهی از بتن مسلح تاریخچه ساخت بناهای بلند ترسناک ترین استخر جهان در سنگاپور تزئینات داخلی اتاق کودک تصاویر زیبایی از آمازون تعاریف عمومی ساختمان از نگاه شهرداری تعریف معماری جادوي معماري بافت قديم بوشهر، سمفوني رنگ ها جدول امکانات (پروژه سعادت آباد) حركت مواج در قلب آسمان حرم مطهر امام رضا خانه O خانه گنجه‌ای‌زاده - آذربایجان‌شرقی خانه ای که با طبیعت ترکیب شده خانه ای در سنگاپور خانه اُ ـ اچ خانه با دید خیره کننده به دریا خانه بتنی مدرنیته خانه شخصی در مونتاگنولا خاکبرداری به روش neiling خاستگاه تاریخی کاروانسرا دیتیل تایسسات مکانیکی ساختمان دکوراسیون داخلی دانلود مجله دانلود پروژه عناصر و جزییات درباره سازه های چادری رنگ در فضا رنگ سرد در فضای آموزشی روانشناسی منزل روانشناسی محیط و معماری منظر روابط داخلی فضاها روبان قرمز ریتم در معماری راندو و پرزانته دستی رسم پرسپکتیو زهکشی زیارتگاه و مقابر رجال سفارت جدید ایران در لندن سفارتخانه ایران در آلبانی سقف کرومیت اولین سیستم سقف بدون شمع بندی در ایران سالن اپرای گوانجو، زاها حدید ساختمان هوشمند ساختمان های فلزی ساختمانهاي چندمنظوره ساختمانی از فلز ساختن خانه کارتون آپ در دنیای واقعی ساختارشکنی ساده ترین خانه سازه ی شیشه-بتونی برای مرکز صنعتی دانمارک سازه برتر دنیا برای پارکینگ سطوح طرح دار شهر اسلامی شهر شناور! شهر طوس شکل و عملکرد بادگیر در معماری شرح حال معمار امروز از زبان طنز شعبه‌های بانک شعر و معماري) صنعتی سازی ساختمان صرفه جویی بخش آب در مسکن مهر ضوابط مهمانخانه ها ضوابط و معیارهای طراحی فرهنگسرا ضوابط و معیارهای طراحی بيمارستان ضوابط و استانداردهای طراحی آمفی تئاتر ضوابط و دستور العمل هاي سازمان آتش نشاني ضوابط پارکینگ ضوابط شهرداری ضوابط شهرداری2 ضوابط طراحي موزه موسيقي ضوابط طراحی موزه موسیقی طراحي معماري اقليم گرم و خشك طراحي داخلي فروشگاه-1 طراحی موزه طراحی مجتمع جهانگردی طراحی اقلیمی (ساختمان نمونه اقلیمی در مشهد) طراحی اتاق کودک طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان طراحی داخلی چیست؟ طراحی رستوران مدور در منطقه Hangzhou چین طراحی ساختمان در اقلیم گرم و خشک طراحی ساختمان در اقلیم سرد و کوهستانی طراحی شعبه های بانک طراحئ اتاق و مهمانسرائ گردشگران فضائئ- طرح مجموعه ورزشی رفسنجان طرح طرقبه عناصر و جزییات طاق عناصر شهری یونان عجایب معماری مدرن عجایب هفت‌گانه دنیای جدید

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
پاورپوينت مطالعات تطبيقي (بررسي چند نمونه مدرسه راهنمايي) پاورپوینت بررسي عوامل محيطي ، ويژگيهاي اقليمي و آب و هوايي (طرح5) پاورپوينت كاخ هشت بهشت پاورپوينت كاخر آپادانا شوش (داريوش اول ) به همراه اطلاعاتي در خصوص قلعه باستان شناسي پاورپوينت مقاوم سازي ساختمان پاورپوينت مكتب شيكاگو پاورپوينت ماياها پاورپوينت مدرسه پاورپوينت مصر پاورپوينت مطالعات تطبيقي (طرح 5) پاورپوينت معماري مسجد جامع كبود تبريز پاورپوينت معماري مصر پاورپوينت معماري هخامنشيان پاورپوينت معماري پايدار و سبز پاورپوينت معماري اسلامي قرن هفتم تا دهم (سبك آذري) پاورپوينت معماري اشكانيان پاورپوينت معماري ديجيتال پاورپوينت معماری سبز پاورپوينت معرفي و تحليل عناصر معماري به عنوان دانه هاي سازنده فضاهاي شهري و نقش آن در سيما٬بافت ومعماري شهري پاورپوينت معرفي بلندترين برجها پاورپوينت نهضت وركبوند در آلمان (معماري) پاورپوينت نور در معماري پاورپوينت نگاهي به معماري و شهرسازي جهان در اسلام پاورپوينت تاریخ و تمدن معماری روم باستان پاورپوينت تحليل فضاي انباري و پاركينگ پاورپوينت تعمير و نگهداري آرامگاه عبدالرحمن گهواره گر پاورپوينت تعامل محيطي با انسان پاورپوينت جایگاه آب در معماری اسلامی پاورپوينت حمام ها پاورپوينت خوابگاه دانشجوئي پاورپوينت خانه طباطبائي پاورپوينت خصوصيات فضاي مسكوني پاورپوينت ديكانستراكشن پاورپوينت روستاي فرخان پاورپوينت روستاي بالا جاده پاورپوينت روستاي زاويه آذربايجان شرقي پاورپوينت زيگورات چغازنبيل پاورپوينت سانتياگوكالاتراوا پاورپوينت ساختمان اورژانس پاورپوینت نقد و بررسي (تصویری) ايستگاه هاي اتوبوس (تحليل فضاي شهري) پاورپوینت نهضت هنر نو پاورپوینت نگاهي به معماري و شهرسازي جهان در اسلام پاورپوینت هگمتانه (پایان نامه) پاورپوینت پروژه معماري اسلامي (قلعه والي ايلام) پاورپوینت پروژه انسان ، طبيعت ، معماري (تناسبات) پاورپوینت پروژه تعمير و نگهداري خانه ميرحسيني پاورپوینت پروژه روستاي توسكستان پاورپوینت آشنايي با معماري جهان پاورپوینت الگوي سكونت پاورپوینت بيمارستان پاورپوینت باروك پاورپوینت تيپولوژي مسكن (نقشه هاي اتوكد) پروژه تنظيم شرايط محيطي - بررسي عوامل اقليمي در استان همدان (همراه با پاورپوينت و نقشه هاي اتوكد) تحليل و بررسي فضاهاي داخلي آموزشي خانه ايراني مسجد شیخ لطف الله اصفهان پاور پوینت فرشید موسوی پاور پوینت آسیابهای آبی پاور پوینت امیر علی سردار افخمی پاور پوینت رستوران کلیات مشخصات ، روابط و استانداردها پاور پوینت رستوران کلیات مشخصات ، روابط و استانداردها پاور پوینت رستوران روابط و استانداردها پاور پوینت طبيعت و معماري پاورپوينت فرهنگ و معماري هند پاورپوينت كلات نادري پاورپوينت كلات نادري (عمارت خورشيد كلات) پاورپوينت كنفرانس معمار معاصر فرشيد موسوي پاورپوينت كاخ آپادانا شوش (داريوش اول) پاورپوينت كاروانسرا پاورپوينت كاشيكاري پاورپوينت مفهوم معماري ايران بعد از اسلام پاورپوينت مقايسه ميدان در ايران و اروپا پاورپوينت مقايسه معبد پارتنون و معبد بورويودور پاورپوينت موقعيت رستوران در مكان هاي عمومي (فقط تصاوير) پاورپوينت ميل رادكان پاورپوينت مباني نظري معماري (سازه در معماري) پاورپوينت مباني برنامه ريزي معماري و شهرسازي پاورپوينت مجموعه تادائوآندو پاورپوينت مجتمع مسكوني طاش (بوستان - ياس) (طرح 5) پاورپوينت مجتمع تجاري تفريحي ستاره فارس پاورپوينت مدرسه Bahouse پاورپوينت مذهب در معماري پاورپوينت مرمت بازار سمنان پاورپوينت مسجد - مدرسه سپهسالار پاورپوينت مسجد و مدرسه امام كاشان سلطانيه پاورپوينت مسجد امير چخماق يزد پاورپوينت مسجد امام (شاه) اصفهان پاورپوينت مسجد امام اصفهان (شاه) پاورپوينت مسجد جامع اصفهان پاورپوينت مشخصات فني حمام و سرويس بهداشتي پاورپوينت مطالعات اقليمي پاورپوينت مطالعات اقليمي پاورپوينت مطالعات اقامتي هتل پاورپوينت مطالعات تطبيقي مجتمع مسكوني وكيل آباد پاورپوينت معمار فرانك لويد رايت و آثارش پاورپوينت معماري قرون وسطي پاورپوينت معماري نوسنگي پاورپوينت معماري و درختان دير زيست پاورپوينت معماري يونان پاورپوينت معماري پايدار پاورپوينت معماري پايدار پاورپوينت معماري پارسي پاورپوينت معماري اسلامي پاورپوينت معماري اسلامي (سبك خراساني) پاورپوينت معماري اسلامي واقليم گرم و خشك پاورپوينت معماري باروك پاورپوينت معماري خانه هاي كويري پاورپوينت معماري دوره رنسانس پاورپوينت معماري دوره ساسانيان پاورپوينت معماري داخلي پاورپوينت معماري روستايي ايران پاورپوينت معماري سازماني پاورپوينت معماري سبز پاورپوينت معماری فولدینگ پاورپوينت معماری کهکشانی پاورپوينت معماری سایبری پاورپوينت معبد پارتنون پاورپوينت معبد بورويودور پاورپوينت معرفي 6 بناي معروف مصر پاورپوينت معرفي و تحليل انواع سازمان هاي فضايي در مجموعه هاي معماري پاورپوينت نقد فرهنگسرای خاوران پاورپوينت نقد و تحليل عكس پاورپوينت نقد آثار معماري جيمز استرلينگ James Stirling پاورپوينت نقد عكس پاورپوينت نمونه گيري و پذيرش بتن پاورپوينت چند اثر از آثار معماري معاصر جهان پاورپوينت نور در معماري اسلامي پاورپوينت نور، چشم ، پنجره پاورپوينت هفت هتل خارجي (فقط تصوير) پاورپوينت هندسه در معماري اسلامي پاورپوينت هنر و معماري پاورپوينت هنر و معماري صدر مسيحيت پاورپوينت هنر در ايران باستان پاورپوينت هنرستان جليل نصيرزاده پاورپوينت هتل چهار ستاره پاورپوينت گنبد پاورپوينت گذري بر معماري ژاپن پاورپوينت گرمايش و سرمايش تهويه و رطوبت و نور در سازه هاي سنتي پاورپوينت گزارش پروژه طراحي پارك لادن مشهد پاورپوينت پروژه تعمير و نگهداري ساختمان منزل آقاي جوان صبور (همراه با نقشه اتوكد ، تصاوير و كليپ) پاورپوينت آشنايي با مراحل ساخت Davinci Tower پاورپوينت تمرینات معماری 2 پاورپوينت تنظیم شرایط محیطی (حرارت و برودت ) پاورپوينت تیپولوژی (مسکن طرح 5) پاورپوينت تیپولوژی (مسکن طرح 5) پاورپوينت تاريخ و فرهنگ نشيني جهان (عناصر مذهبي) پاورپوينت تاريخ و تمدن معماري روم باستان پاورپوينت تجزيه تحليل رابطه انسان و محيط پاورپوينت تحليل سايت بيمارستان پاورپوينت تحليل عناصر (پله) پاورپوينت تحلیل فضای شهری پاورپوينت تحلیل فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان پاورپوينت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی پاورپوينت تخريب گرايي ونداليسم پاورپوينت حمام هاي سنتي اسلام پاورپوينت حمام دردشت پاورپوينت حسينيه رحيميان پاورپوينت خلاصه اي از تاريخ باغ سازي پاورپوينت خانه پاورپوينت خانه های تاریخی تبریز پاورپوينت خانه آبشار (فقط تصاوير) پاورپوينت خانه سبزواريهاي مشهد پاورپوينت داوينچي پاورپوينت درب و ورودي پاورپوينت درس آشنايي با معماري معاصر (رم كولهاس) پاورپوينت ذخيره سازي انرژي در معماري سنتي پاورپوينت رفتار و فعاليت (طرح 5) پاورپوينت روند شكل گيري مجموعه بناهاي مذهبي و غير مذهبي پاورپوينت روانشناسي رنگها پاورپوينت روستاي نومل پاورپوينت روستاي انجيله قم پاورپوينت رابطه انسان و طبيعت باغ ايراني پاورپوينت رابطه شهر و روستا پاورپوينت رباطها و بررسي نمونه هاي آن پاورپوينت زيگورات چغازنبيل پاورپوينت زيگورات اور پاورپوينت سلسله مراتب در معماري اسلامي پاورپوينت ساختمان پروما مشهد پاورپوينت ساخته داريوش، سوخته اسكندر پاورپوينت سازه هاي بلند پاورپوينت سبك قاجاريه پاورپوينت سبك هاي معماري و شهرسازي پاورپوينت سبك آذري (معمار اسلامي) پاورپوينت سبك اصفهان پاورپوينت سبك خراساني پاورپوينت سبك رازي پاورپوينت ستون پاورپوينت شناخت فضاهاي شهري در ايران پاورپوينت شناخت فضاي شهري پاورپوينت شناخت و طراحي معماري روستا (روستاي كندوان)3242 پاورپوينت شناخت خانه هاي قديمي مشهد (منزل قيافه) پاورپوينت شناسايي ارگ شيخ بهايي و مقايسه با برج صفا و جوزدان پاورپوينت شهر بلقيس (اسفراين) پاورپوينت شهربازي پاورپوينت شيوه معماري پارسي پاورپوينت شيوه معماري آذري پاورپوينت شيوه معماري اصفهان پاورپوينت شيوه معماري خراساني پاورپوينت شيوه پارتي پاورپوينت شيوه آذري پاورپوينت شش بناي مهم بين النهرين پاورپوينت شش بناي معروف يونان پاورپوينت طراحي معماري (مجتمع فرهنگي) پاورپوينت طراحي معماري و عوامل طبيعي پاورپوينت طرح معماري 3 (كلوپ جوانان) پاورپوينت طرح نهايي مجتمع مسكوني با تأكيد بر هويت ايراني در تعامل با معمار ياكوتيك پاورپوينت عناصر جزئيات پاورپوینت كاشي كاري پاورپوینت مدرسه و مسجد آقا بزرگ پاورپوینت مدرسه باهاوس (به همراه يك كليپ فيلم) پاورپوینت مرکز فرهنگی جیبائو پاورپوینت مسجد کبود تبریز پاورپوینت مسجد امیر چخماق یزد ( مسجد جامع نو ) (همراه با نقشه اتوكد) پاورپوینت مسجد علی اصفهان پاورپوینت معماري معاصر ايران پاورپوینت معماري اسلامي (دبيرستان البرز تهران) (نقشه اتوكد) پاورپوینت معماری و اکسپرسیونیسم پاورپوینت معماری بیزانس (روم شرقی) پاورپوینت معماری روم پاورپوینت معيارهاي مورد مطالعه در واحدهاي مسكوني روستايي پاورپوینت نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس پاورپوینت نقد و تحلیل ایستگاه اتوبوس پاورپوینت نانوتکنولوژی در معماری پاورپوینت نعلبندان پاورپوینت هندسه کاربردی (رشته مهندسی معماری) پاورپوینت کاروانسرای رباط شرف پاورپوینت گزارش پروژه طراحي جداره ، كف و بدنه پيراموني مركز محله نعلبندان (نقشه هاي اتوكد) پاورپوینت پل شیشه ای گراندکانیون پاورپوینت پاسارگاد پاورپوینت پروژه كابينت و صنايع چوبي (فقط تصوير) پاورپوینت پروژه معماري اسلامي حمام خان پاورپوینت پروژه معماري عناصر و اجزا سازنده شناخت و تحليل پاورپوینت پروژه نقد بنا پاورپوینت پروژه نقد بنا پاورپوینت پروژه نقد بناي فرهنگي (كتبخانه كن خينستار ) پاورپوینت پروژه تعمير و نگهداري كاروانسراي سيدآباد (همراه با عكس ها و نقشه اتوكد) پاورپوینت پروژه تعمير و نگهداري حسينيه رحيميان پاورپوینت پروژه تعمير و نگهداري ساختمان كاروانسراي باباقدرت پاورپوینت پروژه روستا پاورپوینت پروژه روستاي فريزي پاورپوینت پروژه روستاي پشتير پاورپوینت پروژه روستاي بنفش تپه پاورپوینت پروژه روستاي شاه كوه پاورپوینت آكوستيك در معماري پاورپوینت آمفي تئاتر كلوسوم پاورپوینت آناليز يك مجتمع مسكوني پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري پاورپوینت آشنايي با معماري اسلامي پاورپوینت آشنايي با معماري جهان پاورپوینت آشنايي با معماري جهان پاورپوینت آشپزخانه پاورپوینت اقليم گرم و خشك پاورپوینت الگوي سكونت (طرح 5) پاورپوینت امامزاده نور گرگان پاورپوینت انواع و طبقه بندي هتل از نظر عملكرد و معرفي فضا پاورپوینت انسان ، طبيعت و معماري پاورپوینت انسان ، طبيعت و معماري پاورپوینت ايفل پاورپوینت ابنيه كاشان پاورپوینت بناهاي وابسته به بازار پاورپوینت بناهاي حكومتي پاورپوینت بناي نظاميه شهرباني پاورپوینت بناي اميري (نقشه اتوكد) پاورپوینت بين النهرين پاورپوینت بينش نمادين در معماري اسلامي پاورپوینت بيان معماري 1 پاورپوینت باهاوس ، مدرسه اي كه يك سبك معماري شد پاورپوینت باغ هاي ايراني پاورپوینت باغ ايراني پاورپوینت باغ شازده ماهان كرمان پاورپوینت باغ صخره اي و فضاي سبز پاورپوینت برج هاي خرقان پاورپوینت برج ايفل پاورپوینت برداشتي از خانه عظيمي (كاشمر) پاورپوینت بررسي معماري دوره صفويه پاورپوینت بررسي معماري دوران نو سنگي پاورپوینت بررسي معماري شيوه رازي پاورپوینت بررسي معماري شيوه رازي پاورپوینت بررسي نشيمن ، پذيرايي ، غذايخوري در طراحي داخلي پاورپوینت بررسي اصول و مباني معماري پايه و مطالعات موردي به طور خاص در كارهاي ريچارد راجرز و نورمن فاستر پاورپوینت بررسي خانه امير لطيفي گرگان (مرمت ابنيه) پاورپوینت بررسي شيوه آذري پاورپوینت بررسی ساختاری منطقه 1 مشهد پاورپوینت تأثير وقف در معماري و شهرسازي پاورپوینت تأثير حرارت خورشيد بر انسان و ساختمان پاورپوینت تاريخ شهر و شهرسازي در ايران پاورپوینت حمام هاي سنتي ايران پاورپوینت خودبسندگي در معماري پاورپوینت روستاي قلعه نو (كلات - زاوين) پاورپوینت زندگي و كارهاي ماريوبوتا پاورپوینت سير تحول و نظريات منظر شهري پاورپوینت سايت آناليز (نقشه اتوكد) پاورپوینت سازه های بنایی پاورپوینت سبك خراساني (معماري اسلامي) پاورپوینت سبك شيكاگو پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها پاورپوینت ضوابط و استانداردهاي مسكوني (سمينار طراحي معماري) اورپوينت شهرسازي و عناصر شهري در معماري ايراني تحلیل منطقه سبزه میدان بازار همدان تحلیل فضاهای شهری تحلیل مبلمان شهری نیمکت زيارتگاهي به قدمت 12 قرن (حرم امام رضا ع) سبك گوتيك عنوان پاورپوينت نقد آثار معماري رنزو پيانو Renzo Piano

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 توسط علی وفایی
ان بی پارس سایت معماران امروز | طراحی : پیچک

ان بی پارس سایت معماران امروز